Verbind je met ons

Dierenwelzijn

Tijd om naar burgers te luisteren en technologie te vertrouwen als het om slachting gaat

gepubliceerd

on

Het gesprek over onbedwelmd slachten gaat om verschillende redenen door Europa heen: dierenwelzijn, religie, economie. De praktijk betekent het doden van dieren terwijl ze nog volledig bij bewustzijn zijn en het wordt gebruikt in sommige religieuze tradities, zoals de joodse en moslim, om respectievelijk koosjer en halal vlees te produceren. schrijft Reineke Hameleers.

Het Poolse parlement en de senaat stemmen over de Vijf voor dierenrekening, die onder meer een beperking van de mogelijkheid van ritueel slachten inhoudt. Joodse gemeenschappen en politici in heel Europa zijn dat wel bellen op de Poolse autoriteiten om het verbod op de export van koosjer vlees te schrappen (Polen is een van de grootste Europese exporteurs van koosjer vlees).

Het verzoek houdt echter geen rekening met wat EU-burgers, inclusief Polen, zojuist hebben uitgedrukt in de opiniepeiling Eurogroup for Animals is onlangs vrijgegeven. De meerderheid ondersteunt duidelijk hogere dierenwelzijnsnormen en verklaart dat: het verplicht moet zijn om dieren bewusteloos te maken voordat ze worden geslacht (89%); landen zouden aanvullende maatregelen moeten kunnen nemen die zorgen voor hogere normen voor dierenwelzijn (92%); de EU zou moeten eisen dat alle dieren worden bedwelmd voordat ze worden geslacht, zelfs om religieuze redenen (87%); de EU moet prioriteit geven aan financiering voor alternatieve praktijken voor het op humane wijze slachten van dieren die ook door religieuze groeperingen worden geaccepteerd (80%).

Hoewel de resultaten ondubbelzinnig de positie van het maatschappelijk middenveld tegen slachting zonder bedwelming aantonen, mag dit niet worden geïnterpreteerd als een bedreiging voor de godsdienstvrijheid, zoals sommigen het proberen te zien. Het vertegenwoordigt de aandacht en zorg die Europeanen hebben voor dieren, wat ook verankerd is in de EU Verdrag dieren definiëren als levende wezens.

De EU-wet zegt dat alle dieren bewusteloos moeten worden gemaakt voordat ze worden gedood, met uitzonderingen in de context van sommige religieuze praktijken. Verschillende landen zoals Slovenië, Finland, Denemarken, Zweden en twee regio's van België (Vlaanderen en Wallonië) hebben strengere regels aangenomen zonder uitzonderingen op de verplichte bedwelming van dieren vóór het slachten.

Zowel in Vlaanderen als in Wallonië keurde het parlement de wet vrijwel unaniem goed (0 stemmen tegen, slechts enkele onthoudingen). De wet was het resultaat van een lang proces van democratische besluitvorming, waaronder hoorzittingen met de religieuze gemeenschappen, en kreeg steun van alle partijen. Het is belangrijk om te begrijpen dat het verbod verwijst naar slachting zonder bedwelming en dat het geen verbod op religieuze slachting is.

Deze regels zijn bedoeld om een ​​hoger welzijn te garanderen voor dieren die worden geslacht in de context van religieuze riten. Inderdaad de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid concludeerde dat ernstige welzijnsproblemen zijn zeer waarschijnlijk na het doorsnijden van de keel, aangezien het dier - nog bij bewustzijn - angst, pijn en angst kan voelen. Ook de Hof van Justitie van de EU (HvJ-EU) erkende dat "bepaalde slachtmethoden die worden voorgeschreven door religieuze riten die worden uitgevoerd zonder voorbedwelming, niet gelijk staan ​​aan het dienen van een hoog niveau van dierenwelzijn op het moment van doden".

Tegenwoordig biedt omkeerbare bedwelming de bescherming van dieren die worden geslacht in de context van religieuze riten zonder de riten te verstoren per se. Het veroorzaakt bewusteloosheid door elektronarcose, dus de dieren leven nog als hun keel wordt doorgesneden.

De acceptatie van bedwelmende methoden neemt toe onder religieuze gemeenschappen in Maleisië, India, het Midden-Oosten, Turkije, Duitsland, Nieuw-Zeeland en de Verenigd Koninkrijk.

Gezien wat burgers in de opiniepeiling hebben uitgedrukt en de mogelijkheden die technologie biedt, zouden de Europese lidstaten aanvullende maatregelen moeten kunnen nemen die zorgen voor hogere dierenwelzijnsnormen, zoals de Belgische regio Vlaanderen die een dergelijke maatregel in 2017 introduceerde en nu wordt bedreigd om het te laten omkeren door de HvJ.

Het wordt tijd dat onze leiders hun beslissingen baseren op gedegen wetenschap, ondubbelzinnige jurisprudentie, geaccepteerde alternatieven voor onverdoofd slachten en sterke democratische, morele waarden. Het is tijd om de weg vrij te maken voor echte vooruitgang in de EU in plaats van de klok achteruit te draaien.

De meningen die in het bovenstaande artikel worden uitgedrukt, zijn alleen die van de auteur en weerspiegelen geen mening van de kant van EU-verslaggever.

Dierenwelzijn

Overstappen op kooivrije landbouw als onderdeel van de transitie naar duurzaamheid kan een win-win zijn voor milieu en dieren, vindt nieuw denktankrapport

gepubliceerd

on

Het beëindigen van het kooien van dieren, als onderdeel van een transformatieve verandering in de veeteelt, zou de landbouw duurzamer kunnen maken en zou kunnen leiden tot betere banen op het platteland, vindt een nieuw rapport van een denktank over duurzaamheid die werkt aan EU-beleid.

In de pijler nieuw rapport Vandaag (13 oktober) gelanceerd, heeft het Instituut voor Europees Milieubeleid (IEEP) de milieu- en maatschappelijke voordelen en afwegingen onderzocht van het beëindigen van het gebruik van kooien bij de productie van legkippen, varkens en konijnen in de EU.

In combinatie met ambitieuze maatregelen om overconsumptie aan te pakken, de invoer van eiwitten te verminderen en grootschalige biologische omschakeling van veehouderij te implementeren, zou een kooivrije landbouwtransitie de broodnodige ecologische en sociaaleconomische transformatie kunnen veroorzaken, aldus het rapport.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Compassion in World Farming om een ​​op feiten gebaseerde beoordeling te geven en EU-beleidsmakers te informeren over een belangrijke beslissing om het gebruik van kooien in de veehouderij te beëindigen. Eerder deze maand ontving de Europese Commissie een Europees burgerinitiatief, ondertekend door 1.4 miljoen mensen in heel Europa, waarin werd opgeroepen tot een geleidelijke stopzetting van het gebruik van kooien in de landbouw in de EU. De Commissie heeft zes maanden de tijd om op het 'End the Cage Age' initiatief.

Olga Kikou, hoofd van Compassion in World Farming EU en een van de organisatoren van het initiatief, zei: “De fabriekslandbouw is een van de ergste overtreders van de systemische afbraak van onze enige planeet. De kooi is niet alleen een symbool voor ons kapotte voedsel- en landbouwsysteem, maar het is ook een van de belangrijkste pijlers die dit verouderde model in leven houden. We hebben een voedsel- en landbouwrevolutie nodig. Laten we beginnen met het beëindigen van de kooi-leeftijd! "

Elisa Kollenda, beleidsanalist bij het Instituut voor Europees Milieubeleid, zei: “Uit ons onderzoek blijkt dat het bevorderen van een transitie naar kooivrije landbouw als onderdeel van een bredere overgang naar duurzaamheid een win-win kan zijn voor zowel ecologische duurzaamheid als dierenwelzijn. De recente Farm to Fork-strategie geeft aan dat de wetgeving inzake het welzijn van landbouwhuisdieren moet worden herzien en verbeterd, naast vele andere stappen om de duurzaamheid van productie en consumptie te verbeteren. De verbanden tussen de twee moeten duidelijker worden in het debat. "

  1. Al meer dan 50 jaar Compassie in de wereldlandbouw heeft campagne gevoerd voor het welzijn van landbouwhuisdieren en duurzaam voedsel en landbouw. We hebben meer dan een miljoen supporters en vertegenwoordigingen in 11 Europese landen, de VS, China en Zuid-Afrika.
  1. De op soja gebaseerde Instituut voor Europees Milieubeleid (IEEP) is een duurzaamheidsdenktank met meer dan 40 jaar ervaring, toegewijd aan het bevorderen van op feiten gebaseerd en impactgestuurd duurzaamheidsbeleid in de EU en de wereld. IEEP werkt met een reeks beleidsmakers, van lokaal tot Europees niveau, ngo's en de particuliere sector, om wetenschappelijk onderbouwd beleidsonderzoek, analyse en advies te verstrekken. Het werk van IEEP is onafhankelijk en gebaseerd op uiteenlopende opvattingen, met als doel kennis te bevorderen en bewustwording te vergroten; en om empirisch onderbouwde beleidsvorming voor meer duurzaamheid in Europa te bevorderen.
  1. Vandaag, op 13 oktober 2020, presenteerde IEEP het 'Overgang naar kooivrije landbouw in de EU' rapporteren aan vertegenwoordigers van het Europees Parlement en de Europese Commissie tijdens een webinar georganiseerd door Compassion in World Farming.

IEEP heeft in opdracht van Compassion in World Farming een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd naar hoe een overgang naar kooivrije landbouw een duurzaamheidstransitie in de veehouderijsector kan ondersteunen en tegelijkertijd bredere positieve voordelen voor de samenleving kan opleveren. Het rapport bevat een selectie van beleidsinstrumenten en acties van belanghebbenden die een transitie naar een kooivrije EU zouden ondersteunen, samengesteld door raadplegingen van belanghebbenden en een literatuuronderzoek. Het beschrijft drie scenario's van hoe zowel het welzijn van landbouwhuisdieren als de duurzaamheid van productie en consumptie gelijktijdig kunnen worden aangepakt. Grotere implicaties voor vrijwel alle aspecten van duurzaamheid zijn te verwachten als de kooivrije transitie gepaard gaat met veranderingen in de schaal van consumptie en productie van dierlijke producten en als er substantieel wordt afgeweken van het huidige grootschalige gebruik van krachtvoer, waaronder geïmporteerde eiwitten.

  1. Op 2 oktober 2020 heeft de Europese Commissie ontvangen een Europees burgerinitiatief, ondertekend door 1.4 miljoen mensen in 28 Europese landen, waarin de EU wordt opgeroepen het gebruik van kooien voor landbouwhuisdieren geleidelijk af te schaffen. 'Beëindig de Cage Age'is pas het zesde Europese burgerinitiatief dat de vereiste drempel van 1 miljoen handtekeningen heeft bereikt sinds het eerste initiatief meer dan acht jaar geleden werd gelanceerd. Het is het allereerste succesvolle initiatief voor landbouwhuisdieren.

Verder lezen

Dierenwelzijn

Parlementariërs en Joodse gemeenschapsleiders uit heel Europa verenigen zich om Polen op te roepen de dierenwelzijnswet te schrappen die de export van koosjer vlees wil verbieden

gepubliceerd

on

Morgen (13 oktober) wordt in de Poolse senaat een stemming verwacht over het wetsvoorstel voor dierenwelzijn.

Tientallen parlementariërs uit heel Europa, waaronder senatoren, parlementsleden, EP-leden en het Britse House of Lords, en leiders van de joodse gemeenschap uit verschillende Europese landen, hebben hun krachten gebundeld in een brief waarin de Poolse autoriteiten worden opgeroepen een deel van een dierenwelzijnswet te schrappen waarin wordt verzocht om een verbod op de export van koosjer vlees uit Polen, schrijft .

Een stemming over dit wetsvoorstel wordt morgen (13 oktober) verwacht in de Poolse Senaat.

Een actie om de export van koosjer vlees uit Polen te verbieden, zou ernstige gevolgen hebben voor Joodse gemeenschappen over het hele continent die, door hun omvang of door beperkte middelen, sterk afhankelijk zijn van Polen als leverancier van koosjer vlees. Dit land is een van de grootste Europese exporteurs van koosjer vlees.

De parlementsleden en de ondertekenaars van de joodse leiders benadrukten ook dat het wetsvoorstel een gevaarlijk precedent schept, aangezien het dierenwelzijnsrechten duidelijk boven het fundamentele Europese recht op vrijheid van godsdienst plaatst.

In artikel 10 van het handvest van de grondrechten van de EU staat: “Iedereen heeft recht op vrijheid van denken, geweten en religie. Dit recht omvat de vrijheid om religie, overtuiging en vrijheid te veranderen, alleen of in gemeenschap met anderen, en in het openbaar of privé, om religie of overtuiging te manifesteren, in aanbidding, onderwijs, praktijk en naleving ”.

De ondertekenaars brachten ook naar voren dat er geen sluitend wetenschappelijk bewijs is om beweringen te ondersteunen dat shechita, de koosjere slachtmethode, net zo wreed is als de meerderheid van de slachtingen die dag in dag uit in Europa plaatsvinden.

In hun brief schreven de ondertekenaars aan de Poolse regering: “Door de export van producten te verbieden die voor velen een centraal principe van het joodse geloof en de joodse praktijk vertegenwoordigen, zendt u een sterke boodschap uit dat wetten die het joodse leven in Europa effectief belemmeren, aanvaardbaar zijn. ''

"Het is om deze redenen - en namens de vele duizenden Joden die wij als gemeenschapsleiders en parlementariërs vertegenwoordigen - dat we er bij de Poolse regering, het parlement en de senatoren op aandringen om dit aspect van het wetsvoorstel stop te zetten."

Rabbi Menachem Margolin, voorzitter van de European Jewish Association die de brief heeft geïnitieerd, zei in een verklaring: “Wat een nationale Poolse politieke kwestie lijkt, is niets van dien aard. De gevolgen van dit wetsvoorstel zijn potentieel verwoestend en diepgaand voor Joden overal in Europa, en ook voor de velen die de vrijheid waarderen om de vrijheid van religie te beoefenen. ''

“Als het wetsvoorstel wordt aangenomen, zal het worden gezien als een verklaring dat het open seizoen is voor iedereen die bezwaar maakt tegen aspecten van de Joodse wet, geloof en praktijk. Het moet worden gestopt '', zei hij.

Verder lezen

Dierenwelzijn

Voorgestelde dierenwelzijnswet in Polen is 'van groot belang voor het Europese Jodendom'

gepubliceerd

on

Rabbi Menachem Margolin: "Dit wetsontwerp stelt onbewezen en onwetenschappelijke beweringen over dierenwelzijn boven godsdienstvrijheid, en schendt daarmee een centrale pijler van het EU-handvest van grondrechten."

Een wetsvoorstel in Polen om het religieus slachten van dieren voor export te verbieden "baart het Europese Jodendom grote zorgen", zei rabbijn Menachem Margolin, voorzitter van de European Jewish Association (EJA) op donderdag (1 oktober), schrijft

Het zogeheten dierenwelzijnswetsvoorstel, voorgesteld door de regerende partij Wet en Rechtvaardigheid (PiS), is door de Kamer van Afgevaardigden of Sjem gepasseerd en zoekt nu goedkeuring in de Eerste Kamer.

Het zou enorme gevolgen kunnen hebben voor de Europese joodse gemeenschappen, aangezien een centraal en vitaal onderdeel van een joodse praktijk, de shechita, die millennia lang heeft plaatsgevonden, wordt vertrapt en effectief wordt weggevaagd: de toegang tot en de levering van koosjer vlees.

Voor Europese joden brengt de wetgeving ook meerdere rode en knipperende alarmen met zich mee. De geschiedenis heeft herhaaldelijk aangetoond dat het openingssalvo in pogingen om joodse gemeenschappen te straffen, uit te sluiten, te marginaliseren en uiteindelijk te vernietigen, altijd begint met een verbod op centrale principes van het joodse geloof, zoals koosjere wetten en besnijdenis, voordat het zich naar veel donkerder terrein begeeft.

Dierenwelzijnsactivisten verzetten zich tegen het slachten van dieren voor koosjer vlees, omdat het verdoven voorkomt voordat de keel van de dieren wordt doorgesneden. Voorstanders van de praktijk verwerpen claims dat het wreed is en zeggen dat het een snelle en humane dood voor het dier teweegbrengt.

"Dit wetsontwerp stelt onbewezen en onwetenschappelijke beweringen over dierenwelzijn boven godsdienstvrijheid, en schendt daarmee een centrale pijler van het handvest van grondrechten van de EU", zei rabbijn Margolin in zijn verklaring.

In artikel 10 stelt het handvest: "Iedereen heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en religie. Dit recht omvat de vrijheid om religie, overtuiging en vrijheid te veranderen, alleen of in gemeenschap met anderen, en in het openbaar of privé, om blijk geven van religie of overtuiging, in aanbidding, onderwijs, praktijk en naleving. "

 Het wetsvoorstel, merkte Margolin op "probeert zo alarmerend de joodse praktijken onder controle te houden en er werk van te maken door de minister van Landbouw de bevoegdheid te geven om de kwalificaties te bepalen van personen die religieuze slachtingen plegen".

De 'schochet', de persoon die belast is met het slachten, volgt jaren van voortdurende opleiding en zet zich er volgens de strikte joodse wetgeving voor in dat het dier zo min mogelijk lijdt en stress ondergaat voorafgaand aan en tijdens het slachten zelf, legde de rabbijn uit.

Hij vervolgde: "Het wetsontwerp vereist ook een bepaling van de hoeveelheid koosjer vlees die de plaatselijke joodse gemeenschap nodig heeft. Hoe moet dit gebeuren? Door het opstellen van en toezicht houden op een lijst van joden in Polen"? Deze wet, indien aangenomen, draagt ​​een donkere en sinistere onderstroom voor joden met zich mee, een teruggrijpen naar de bezetting, waar praktijk en geloof aanvankelijk het doelwit waren van de eerste stappen op weg naar onze uiteindelijke vernietiging. "

Polen is een van de grootste Europese exporteurs van koosjer vlees.

"Het Europese Jodendom heeft een vruchtbare en coöperatieve relatie opgebouwd met Polen als belangrijkste leverancier van koosjer vlees aan onze gemeenschappen. Polen is in feite een centrale leverancier van onze behoeften. De vraag moet worden gesteld: waarom nu? Met welk doel? " vroeg Rabbi Margolin, die er bij de Poolse regering, haar parlement, haar senatoren en de Poolse president op aandrong deze wet te stoppen.

`` Niet alleen om de waarden die zijn verankerd in het Europees Handvest van grondrechten ter bescherming van de godsdienstvrijheid hoog te houden, maar ook om een ​​duidelijke solidariteitsverklaring af te geven dat het het Europese Jodendom zal steunen en steunen als een intrinsiek onderdeel van het sociale weefsel van Europa, en ons niet zal opofferen, onze overtuigingen en praktijk op het altaar van de politiek, 'concludeerde Rabbi Margolin.

Verder lezen
advertentie

Facebook

Twitter

Trending