Commissie beschermt Europeanen tegen #HazardousChemicals in kleding en textiel

| Oktober 12, 2018

In de afgelopen 10-jaren heeft de EU de blootstelling van onze burgers aan schadelijke chemicaliën aanzienlijk verminderd en de Commissie evalueert voortdurend hoe de bescherming van consumenten, werknemers en het milieu verder kan worden verbeterd. Tegen deze achtergrond heeft de Commissie gekozen nieuwe beperkingen voor het gebruik van 33-stoffen waarvan bekend is dat ze kanker en reproductieve gezondheidsproblemen veroorzaken voor hun gebruik in kleding, schoeisel en andere textielartikelen.

De nieuwe regels zijn aangenomen door de REACH-verordening - de meest geavanceerde en uitgebreide chemische wetgeving ter wereld. De maatregelen die vandaag zijn goedgekeurd, hebben tot doel de gezondheid van de Europese burgers te beschermen door hun blootstelling aan CMR-stoffen te beperken (stoffen die als kankerverwekkend, mutageen en giftig voor de voortplanting zijn ingedeeld), die bijzonder schadelijk kunnen zijn in geval van veelvuldig contact met de menselijke huid. Deze nieuwe regels bepalen maximale concentratielimieten voor het gebruik van CMR-stoffen in kleding en textiel en verbieden dat producten die deze limieten overschrijden, op de EU-markt worden gebracht, ongeacht de herkomst van de productie. De beperkingen zijn opgesteld op basis van wetenschappelijke en technische aanbevelingen van het Europees Agentschap voor chemische stoffen en na breed overleg met belanghebbenden. Ze worden van toepassing 24 maanden na publicatie van de verordening in het Publicatieblad van de EU.

De Commissie geeft ook een verklarende gids af over de beperking, die beschikbaar zal zijn hier na de publicatie in het Publicatieblad.

Comments

Facebook reacties

Tags: , ,

Categorie: Een voorpagina, Milieu, EU, Europese Commissie, Toxische stoffen

Reacties zijn gesloten.