Verbind je met ons

Klimaatverandering

Het Europees Parlement steunt nationale #CO2-bezuinigingen en #forestry-plannen om de klimaatdoelen van Parijs te halen

DELEN:

gepubliceerd

on

De CO2-uitstoot door transport, landbouw, gebouwen en afval moet in de hele EU met 30% worden verminderd; De CO2-uitstoot die wordt uitgestoten en geabsorbeerd door bosbouw en landgebruik moet in 2030 in evenwicht zijn.

Dit zijn de doelstellingen van twee ontwerpen van EU-wetten die door het Europees Parlement zijn aangenomen.

De EU-doelstellingen moeten worden omgezet in bindende nationale doelstellingen voor sectoren die niet onder het huidige EU-emissiehandelssysteem vallen, dat wil zeggen landbouw, transport, bouw en afval, die samen verantwoordelijk zijn voor ongeveer 60% van de broeikasgasemissies van de EU.

Deze bezuinigingen zullen bijdragen aan het nakomen van de algemene collectieve belofte van de EU, in het kader van de Overeenkomst van Parijs inzake klimaatverandering, om de uitstoot van broeikasgassen in alle sectoren met 40% terug te dringen ten opzichte van het niveau van 1990.

“We hebben ons best gedaan om overeenstemming te bereiken over een ambitieuze Europese klimaatactieverordening, ondanks de pogingen van veel EU-regeringen om de ambitie te ondermijnen”, aldus leidend EP-lid Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE, NL). “Dankzij druk van het Parlement zijn we erin geslaagd het toegestane CO2-budget te verlagen met de uitstoot van ongeveer vier miljoen auto’s. De Europese regeringen zullen meer moeten doen, en ze zullen het eerder moeten doen. Het uitstellen van klimaatactie is niet langer mogelijk. Deze verordening vereist dat alle regeringen groene investeringen versnellen om de uitstoot van landbouw, transport, afval en gebouwen aan te pakken”, zei hij.

Bosbouw als instrument om de klimaatverandering tegen te gaan

Het Parlement heeft ook een aparte wet aangenomen, die tot doel heeft de uitstoot van broeikasgassen door landgebruik en bosbouw terug te dringen en het niveau van de door bossen geabsorbeerde emissies te verhogen als een manier om de klimaatverandering aan te pakken. Momenteel absorberen de bossen in de EU jaarlijks het equivalent van bijna 10% van de totale broeikasgasemissies in de EU.

De voorgestelde wet zou regels vastleggen op grond waarvan de EU-landen ervoor moeten zorgen dat de ontbossing in evenwicht wordt gebracht door het planten van nieuwe bomen, en stelt maatregelen vast om de sector te ontwikkelen om de CO2-opname door bossen, akkerlanden en graslanden te stimuleren. De leden van het Europees Parlement versterkten deze bepalingen door eraan toe te voegen dat de lidstaten vanaf 2030 de CO2-opname moeten stimuleren om de uitstoot te overtreffen, in overeenstemming met de langetermijndoelstellingen van de EU en de Overeenkomst van Parijs.

advertentie

“LULUCF gaat over de positieve bijdrage van de land- en bosbouw aan de strijd tegen de klimaatverandering”, aldus rapporteur Norbert Lins (EVP, DE). “Het Parlement heeft gewerkt aan het vinden van een evenwicht tussen flexibiliteit en vergelijkbare boekhoudregels voor de 28 lidstaten. Ik ben ervan overtuigd dat we erin zijn geslaagd de bio-economie te versterken: hout voor woningbouw, meubilair en bio-energie. Met deze wetgeving geven we een signaal af: we willen dat onze bossen in Europa duurzaam beheerd blijven. We willen een sterke bosbouw in Europa blijven behouden”, zei hij.

Volgende stappen

De wetgeving inzake de verdeling van de inspanningen werd aangenomen met 343 stemmen voor, 172 stemmen voor en 170 onthoudingen, terwijl de tekst over LULUCF werd aangenomen met 574 stemmen voor, 79 stemmen voor en 32 onthoudingen. Beide teksten hebben de formele goedkeuring van de Raad nodig voordat ze in werking treden.

rapporteurs

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending