Verbind je met ons

Luchtkwaliteit

Snijden EU #GreenhouseGasEmissions: nationale doelen voor 2030

DELEN:

gepubliceerd

on

De Effort Sharing Regulation stelt nationale doelstellingen vast voor het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen om de EU te helpen haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst van Parijs na te komen.

Om de klimaatverandering te helpen bestrijden, EU-leiders aangenomen in oktober 2014 de Klimaat- en energiekader voor 2030, dat bindende doelstellingen omvat om de emissies in de EU tegen 40 met ten minste 1990% ten opzichte van het niveau van 2030 te verminderen. De EU lanceert diverse initiatieven om deze doelen te bereiken. Eén daarvan is de verordening inzake de verdeling van de inspanningen.

Wat is inspanningsdeling?

De Effort Sharing Regulation stelt bindende doelstellingen vast om de uitstoot van broeikasgassen voor elk EU-land terug te dringen. In sectoren als transport, landbouw, gebouwen en afvalbeheer zullen de emissies in 30 tot 2030% zijn teruggebracht ten opzichte van 2005. Deze sectoren zijn verantwoordelijk voor het merendeel van de broeikasgassen in de EU (ongeveer 60% van de totale EU-emissies in 2014).

Bovenstaande doelstellingen maken ook deel uit van het engagement van de EU in de Overeenkomst van Parijs.

Om te garanderen dat alle landen deelnemen aan de inspanningen van de EU om de uitstoot afkomstig van de bovengenoemde sectoren terug te dringen, stelt het besluit over de verdeling van de inspanningen bindende jaarlijkse doelstellingen voor de uitstoot van broeikasgassen vast voor de EU-landen voor de periode 2013-2020.

In april 2018 hebben de leden van het Europees Parlement een nieuwe regelgeving dat is de opvolger van het Effort Sharing Decision. Hierin worden de minimale bijdragen van de EU-landen aan emissiereducties voor de periode 2021-2030 vastgelegd, evenals de regels voor het bepalen van de jaarlijkse emissietoewijzingen en hoe de voortgang moet worden geëvalueerd.

advertentie

Het voorstel zal echter ook door de Raad moeten worden goedgekeurd voordat de wetgeving in werking kan treden.

Wat zijn de voorgestelde nationale doelstellingen?

Omdat de capaciteit om de uitstoot terug te dringen per lidstaat verschilt, wordt hiermee rekening gehouden door de doelstellingen te baseren op het bruto binnenlands product per hoofd van de bevolking. De daaruit voortvloeiende doelstellingen voor 2030 variëren van 0% tot -40% vergeleken met het niveau van 2005 en zijn in lijn met de algemene EU-reductiedoelstelling van 30%.

Lidstaat Doelstelling voor 2030 vergeleken met 2005
Luxemburg -40%
Zweden -40%
Denemarken -39%
Finland -39%
Duitsland -38%
Frankrijk -37%
United Kingdom -37%
Nederland -36%
Oostenrijk -36%
België -35%
Italië -33%
Ierland -30%
Spanje -26%
Cyprus -24%
Malta -19%
Portugal -17%
Griekenland -16%
Slovenië -15%
Tsjechië -14%
Estland -13%
Slowakije -12%
Litouwen -9%
Polen -7%
Kroatië -7%
Hongarije -7%
Letland -6%
Roemenië -2%
Bulgarije 0%

Bron: Briefing van het Europees Parlement

Voor elk EU-land zal een strategie worden opgesteld om de uitstoot terug te dringen, om ervoor te zorgen dat de uitstoot gedurende de hele periode in een constant tempo daalt.

Er zal een veiligheidsreserve van in totaal 105 miljoen ton CO2-equivalent worden gecreëerd, die in 2032 beschikbaar zal zijn. Deze reserve is bedoeld om de minder welvarende EU-landen te helpen hun doelstellingen voor 2030 te bereiken. De reserve zal alleen toegankelijk zijn als de EU haar doelstelling voor 2030 haalt en dan alleen onder strikte voorwaarden.

Enige flexibiliteit zal echter mogelijk zijn. EU-landen zullen bijvoorbeeld de jaarlijkse emissieruimte van het ene jaar naar het andere kunnen beleggen, lenen en overdragen.

Wat stelt het Parlement voor? 

Om de voorspelbaarheid op de lange termijn te garanderen, stellen de leden van het Europees Parlement ook voor om een ​​doel voor 2050 vast te stellen, namelijk het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen met 80% ten opzichte van het niveau van 2005.

De leden willen ook meer steun geven aan EU-landen met lagere inkomens. Als ze vóór 2020 actie hebben ondernomen of zullen ondernemen, worden ze later beloond met meer flexibiliteit.

Andere initiatieven om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen

Er zijn nog twee andere stukken wetgeving die de EU kunnen helpen haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst van Parijs inzake klimaatverandering na te komen:

Meer informatie

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending