Verbind je met ons

CO2 uitstoot

Commissie verheugd over ambitieus akkoord over allereerste EU-wetgeving om #CO2-emissies van zware bedrijfsvoertuigen te monitoren en te rapporteren

DELEN:

gepubliceerd

on

Vertegenwoordigers van het Europees Parlement en de Raad hebben een voorlopig akkoord bereikt over de Verordening voor monitoring en rapportage van CO2 gegevens over emissies en brandstofverbruik van nieuwe zware bedrijfsvoertuigen (HDV's), dwz vrachtwagens, bussen en touringcars. Dit is de allereerste EU-wetgeving die zich richt op de CO2 uitstoot van deze voertuigen. De nieuwe regels maken deel uit van die van de EU Strategie voor emissiearme mobiliteit en Mededeling over het verwezenlijken van emissiearme mobiliteit het uitstippelen van acties voor een fundamentele modernisering van de Europese mobiliteit en transport. Het versnellen van de verschuiving naar schone en duurzame mobiliteit is essentieel om de levenskwaliteit en de gezondheid van burgers te verbeteren en bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen van de EU in het kader van de Overeenkomst van Parijs. De transitie naar schone mobiliteit biedt grote kansen voor de Europese economie en versterkt het mondiale leiderschap van de EU op het gebied van schone voertuigen. Monitoring en rapportage CO2 de uitstoot en het brandstofverbruik van nieuwe zware voertuigen zullen ook de transparantie vergroten, waardoor transportbedrijven goed geïnformeerde aankoopbeslissingen kunnen nemen en brandstofkosten kunnen besparen. Het zal ook de innovatie onder Europese fabrikanten stimuleren.

Miguel Arias Cañete, commissaris voor Klimaatactie en Energie, verwelkomde het politieke akkoord en zei: “Dit akkoord is het bewijs van Europa’s vaste voornemen om de groeiende COXNUMX-uitstoot te beteugelen.2 uitstoot van zware voertuigen. Ik dank het Europees Parlement en de Raad voor hun werk om dit ambitieuze resultaat te bereiken. Met dit nieuwe robuuste, betrouwbare en transparante monitoring- en rapportagesysteem zijn we op koers voor de volgende stap: CO2 emissienormen voor zware voertuigen worden in mei 2018 voorgesteld."

Hoofdelementen

  • De lidstaten moeten de registratiegegevens van alle nieuwe zware bedrijfsvoertuigen die in een kalenderjaar worden geregistreerd, inclusief aanhangwagens, monitoren en rapporteren.
  • Voertuigfabrikanten moeten informatie met betrekking tot CO monitoren en rapporteren2 emissies en brandstofverbruik, bepaald volgens de certificeringsprocedure voor elk nieuw voertuig dat gedurende een kalenderjaar wordt gesimuleerd met de Vehicle Energy Consumption Calculation Tool (VECTO).
  • De Commissie gaat de gerapporteerde gegevens openbaar maken in een register, beheerd door het Europees Milieuagentschap. Gevoelige gegevens op grond van de bescherming van persoonsgegevens en eerlijke concurrentie zullen niet worden gepubliceerd, dwz de voertuigidentificatienummers en de naam van de onderdelenfabrikanten. Enkele andere gegevens zullen worden gepubliceerd in een bereikformaat, dat wil zeggen de aerodynamische weerstandswaarde van elk voertuig.
  • De Commissie gaat een systeem van administratieve boetes opzetten voor het geval dat voertuigfabrikanten de gegevens niet rapporteren of vervalste gegevens rapporteren.
  • De Commissie moet een systeem opzetten voor het monitoren en rapporteren van de resultaten van toekomstige tests op de weg ter verificatie van de CO2 emissies en brandstofverbruik van zware bedrijfsvoertuigen.

Volgende stappen

Het voorlopige akkoord moet nu formeel worden goedgekeurd door het Europees Parlement en de Raad van Ministers, waarin de nationale regeringen van de EU-lidstaten zijn verenigd. Na goedkeuring zal de verordening worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de EU en twintig dagen later in werking treden.

Meer informatie

CO verminderen2 uitstoot van zware voertuigen

advertentie

Bepaling van CO2 emissies en brandstofverbruik van vrachtwagens vanaf 1 januari 2019

Europa in beweging

Communicatie 'Weg vanuit Parijs'

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending