#GreenhouseGasEmissies per land en sector

| Maart 13, 2018

Bekijk de infographics om de uitstoot van broeikasgassen per land en per sector in de EU en de grootste uitstoters van de wereld te ontdekken.

Infografisch over broeikasgasemissies geproduceerd in de EU in 2015 en het aandeel van verschillende gassen Broeikasgasemissies geproduceerd in de EU in 2015 en het aandeel van verschillende gassen

Hoeveelheid broeikasgasemissies per jaar in de EU

Zoals de bovenstaande infographic laat zien, is CO2 het broeikasgas dat het meest wordt uitgestoten. Het wordt vaak geproduceerd door menselijke activiteiten. Andere broeikasgassen worden in kleinere hoeveelheden uitgestoten, maar ze vangen de warmte veel effectiever in dan CO2, en zijn in sommige gevallen duizenden malen sterker.

Lees meer over EU-doelen en maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen

infographic: uitstoot van broeikasgassen per sector in de EU in 2015
Broeikasgasemissies per sector in de EU in 2015

Broeikasgasemissies per sector in de EU

Volgens het vijfde beoordelingsverslag van de Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), het is extreem waarschijnlijk dat menselijke activiteiten in de afgelopen 50-jaren onze planeet hebben opgewarmd. Deze activiteiten omvatten bijvoorbeeld het verbranden van kolen, olie en gas, ontbossing en landbouw.

Het diagram hierboven toont de broeikasgasemissies in de EU in 2015 uitgesplitst naar belangrijkste bronsectoren. Energie is verantwoordelijk voor 78% van de uitstoot van broeikasgassen in 2015, waarvan het vervoer ongeveer een derde uitmaakt. Broeikasgasemissies van de landbouw dragen bij met 10,1%, industriële processen en productgebruik met 8.7% en het beheer van afval met 3.7%.

infographic: totale broeikasgasemissies per EU-land in 2015
Totale uitstoot van broeikasgassen per EU-land in 2015

Uitstoot van broeikasgassen in de EU en in de wereld

Bovenstaande lijst geeft de EU-landen weer met de totale uitstoot van broeikasgassen (GHG) in 2015 en de onderstaande infographic toont 's werelds beste broeikasgasemitters in 2012. De EU is de derde grootste emittent achter China en de Verenigde Staten en wordt gevolgd door India en Brazilië.

Broeikasgassen blijven in de atmosfeer gedurende een periode van enkele jaren tot duizenden jaren. Als zodanig hebben ze een wereldwijde impact, ongeacht waar ze het eerst werden uitgestoten.

infographic: landen die in 2012 de meeste broeikasgassen ter wereld uitzenden Landen die de meeste broeikasgassen ter wereld uitstoten in 2012
Wat zijn broeikasgassen?
  • Broeikasgassen zijn gassen in de atmosfeer die op dezelfde manier werken als het glas in een kas: het absorbeert de energie en warmte van de zon die wordt uitgestraald vanaf het aardoppervlak, in de atmosfeer en voorkomt dat deze ontsnapt in de ruimte.
  • Dit proces is de belangrijkste reden voor het broeikaseffect dat de temperatuur van de aarde warmer houdt dan anders het geval zou zijn, waardoor het leven op aarde zou kunnen bestaan
  • Veel broeikasgassen komen van nature voor in de atmosfeer, maar menselijke activiteit voegt enorme hoeveelheden toe, waardoor het broeikaseffect dat bijdraagt ​​aan het broeikaseffect wordt versterkt

Tags: ,

Categorie: Een voorpagina, Klimaatverandering, CO2 uitstoot, Milieu, EU, Europees parlement, Aanbevolen artikel