Verbind je met ons

Luchtkwaliteit

Snijden EU #GreenhouseGasEmissions: nationale doelen voor 2030

DELEN:

gepubliceerd

on

De Effort Sharing Regulation stelt nationale doelstellingen vast voor het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen om de EU te helpen haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst van Parijs na te komen.

Wat is inspanningsdeling?

Om de klimaatverandering te helpen bestrijden, EU-leiders aangenomen in oktober 2014 de Klimaat- en energiekader voor 2030, dat bindende doelstellingen omvat om de emissies in de EU tegen 40 met ten minste 1990% onder het niveau van 2030 te verminderen. In sectoren als transport, landbouw, gebouwen en afvalbeheer zal de reductie tegen 30 2030% bedragen vergeleken met 2005. Deze sectoren zijn verantwoordelijk voor het merendeel van de broeikasgassen in de EU (ongeveer 60% van de totale EU-uitstoot in 2014).

Bovenstaande doelstellingen maken ook deel uit van het engagement van de EU in de Overeenkomst van Parijs. Om te garanderen dat alle landen deelnemen aan de inspanningen van de EU om de uitstoot afkomstig van de bovengenoemde sectoren terug te dringen, stelt het besluit over de verdeling van de inspanningen bindende jaarlijkse doelstellingen voor de uitstoot van broeikasgassen vast voor de EU-landen voor de periode 2013-2020.

De leden van het Europees Parlement werken nu aan een nieuwe verordening die de opvolger zou zijn van het besluit over de verdeling van de inspanningen. Het voorstel legt de minimale bijdragen van de EU-landen aan de emissiereducties voor de periode 2021-2030 vast, evenals de regels voor het bepalen van de jaarlijkse emissieruimte en de wijze waarop de voortgang moet worden geëvalueerd.

Wat zijn de voorgestelde nationale doelstellingen?

Omdat de capaciteit om de uitstoot terug te dringen per lidstaat verschilt, wordt hiermee rekening gehouden door de doelstellingen te baseren op het bruto binnenlands product per hoofd van de bevolking. De daaruit voortvloeiende doelstellingen voor 2030 variëren van 0% tot -40% vergeleken met het niveau van 2005 en zijn in lijn met de algemene EU-reductiedoelstelling van 30%.

advertentie
Lidstaat Doelstelling voor 2030 vergeleken met 2005
Luxemburg -40%
Zweden -40%
Denemarken -39%
Finland -39%
Duitsland -38%
Frankrijk -37%
United Kingdom -37%
Nederland -36%
Oostenrijk -36%
België -35%
Italië -33%
Ierland -30%
Spanje -26%
Cyprus -24%
Malta -19%
Portugal -17%
Griekenland -16%
Slovenië -15%
Tsjechië -14%
Estland -13%
Slowakije -12%
Litouwen -9%
Polen -7%
Kroatië -7%
Hongarije -7%
Letland -6%
Roemenië -2%
Bulgarije 0%

Bron: Briefing van het Europees Parlement

Voor elk EU-land zal een strategie worden opgesteld om de uitstoot terug te dringen, om ervoor te zorgen dat de uitstoot gedurende de hele periode in een constant tempo daalt.

A veiligheidsreserve met een totaal van 105 miljoen ton CO2-equivalent zal worden gecreëerd en zal zijn beschikbaar in 2032. Het is bedoeld om de minder rijke EU-landen te helpen hun doelstellingen voor 2030 te bereiken. De reserve zal alleen toegankelijk zijn als de EU haar doelstelling voor 2030 haalt en dan alleen onder strikte voorwaarden.

Enige flexibiliteit zal echter mogelijk zijn. EU-landen zullen dat bijvoorbeeld wel kunnen bankieren, lenen en overmaken jaarlijkse emissie-allocaties onderling van het ene jaar op het andere.

Wat stelt het Parlement voor? 

Om de voorspelbaarheid op de lange termijn te garanderen, stellen de leden van het Europees Parlement ook voor om een ​​doel voor 2050 vast te stellen, namelijk het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen met 80% ten opzichte van het niveau van 2005.

De leden willen ook betere steun geven aan EU-landen met lagere inkomens. Op voorwaarde dat zij vóór 2020 actie hebben ondernomen of zullen ondernemen, zullen zij tijdens het laatste deel van de regeling met meer flexibiliteit worden beloond

Volgende stappen

De leden van het Europees Parlement zullen tijdens de plenaire zitting van april in Straatsburg over het voorstel stemmen.

Andere initiatieven om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen

Er zijn nog twee andere stukken wetgeving die de EU kunnen helpen haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst van Parijs inzake klimaatverandering na te komen:

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending