#ECA: Auditors onderzoeken de EU-strategie ter bestrijding van #bestemming

De Europese Rekenkamer (ERK) voert een audit uit over het strategisch kader van de EU voor de bestrijding van woestijnvorming - waar voorheen vruchtbare grond steeds droog en onproductief wordt. Bij de controle zal worden onderzocht of het risico van woestijnvorming in de EU doeltreffend en efficiënt wordt aangepakt.

Woestijnvorming wordt door het Verdrag van de Verenigde Naties ter bestrijding van woestijnvorming (UNCCD) gedefinieerd als "bodemdegradatie in droge, semi-ariede en droge subvochtige gebieden als gevolg van verschillende factoren, waaronder klimatologische variaties en menselijke activiteiten".

Woestijnvorming is een gevolg, maar ook een oorzaak van klimaatverandering. Het is ook het gevolg van niet-duurzame landbeheerpraktijken. Het vergroot de klimaatverandering, omdat verwoestijnd land zijn capaciteit verliest om koolstof op te slaan, waardoor minder broeikasgassen kunnen worden geabsorbeerd.

"Woestijnvorming kan leiden tot verminderde voedselproductie, onvruchtbaarheid van de bodem en een afname van de natuurlijke veerkracht van het land en het vermogen om koolstof op te slaan", zei Phil Wynn Owen, het lid van de Rekenkamer dat verantwoordelijk was voor de audit. "Deze kunnen op hun beurt leiden tot armoede, verergerde gezondheidsproblemen als gevolg van door de wind geblazen stof en een afname van de biodiversiteit. Het kan leiden tot verlies van levensonderhoud, waardoor de getroffen mensen kunnen migreren. "

Bodemerosie, gecombineerd met watertekorten en hogere temperaturen die de verdamping verhogen, verhoogt het risico van woestijnvorming verder. De situatie is het ernstigst in een groot deel van Spanje, Zuid-Portugal, Zuid-Italië, Zuidoost-Griekenland, Cyprus en gebieden in Bulgarije en Roemenië aan de Zwarte Zee. Onderzoek wijst uit dat tot 44% van Spanje, 33% van Portugal en bijna 20% van Griekenland en Italië een groot risico lopen op bodemerosie.

In Cyprus bevindt 57% van het grondgebied zich in een kritieke situatie met betrekking tot het risico van woestijnvorming, overeenkomstig hun nationale actieprogramma ter bestrijding van woestijnvorming. EU-financiering voor projecten voor woestijnvorming komt uit verschillende bronnen, zoals het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling, het LIFE-programma en de onderzoeksprogramma's van de EU.

Dertien EU-lidstaten hebben zich tot nu toe bij de UNCCD gemeld als getroffen door woestijnvorming. De auditors bezoeken er vijf: Roemenië, Cyprus, Italië, Spanje en Portugal. Het auditrapport wordt naar verwachting aan het einde van 2018 gepubliceerd. Een gerelateerde audit over overstromingsrisicobeheer in de EU zal later dit jaar worden gepubliceerd.

De dertien lidstaten die tot nu toe zelf verklaard zijn aan de UNCCD als getroffen door verwoestijning, zijn Bulgarije, Kroatië, Cyprus, Griekenland, Hongarije, Italië, Letland, Malta, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië en Spanje.

Comments

Facebook reacties

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

Categorie: Een voorpagina, Milieu, EU

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *