Verbind je met ons

CO2 uitstoot

#EUETS: EU-emissiehandelssysteem - baanbrekende overeenkomst tussen Parlement en Raad geeft uitvoering aan de toezegging van de EU om de Overeenkomst van Parijs werkelijkheid te laten worden

DELEN:

gepubliceerd

on

We gebruiken uw aanmelding om inhoud aan te bieden op manieren waarmee u heeft ingestemd en om ons begrip van u te verbeteren. U kunt zich op elk moment afmelden.

Op 9 november bereikten het Europees Parlement en de Raad een voorlopige overeenkomst om het EU-emissiehandelssysteem (EU ETS) te herzien voor de periode na 2020. Deze herziening zal ertoe bijdragen dat de EU op schema komt om een ​​aanzienlijk deel van haar toezegging uit hoofde van de Overeenkomst van Parijs te bereiken om de uitstoot van broeikasgassen door 40 met ten minste 2030% te verminderen.

De overeenkomst tussen het Parlement en de Raad levert een duidelijk resultaat op na meer dan twee jaar van intensieve onderhandelingen, na het voorstel van de Commissie om de EU-ETS in juli 2015 te herzien.

De commissaris voor Klimaatactie en Energie Miguel Arias Cañete verwelkomde de politieke overeenkomst: "De belangrijke overeenkomst van vandaag toont aan dat de Europese Unie haar toezeggingen en ambitie van Parijs omzet in concrete maatregelen. Door de nodige wetgeving in te voeren om het EU-emissiehandelssysteem te versterken en om onze klimaatdoelstellingen te verwezenlijken, loopt Europa opnieuw voorop in de strijd tegen klimaatverandering. Deze wetgeving zal de Europese koolstofemissiemarkt geschikt maken voor het beoogde doel. Ik verwelkom met name het robuuste COXNUMX-weglekregime dat is overeengekomen en de maatregelen verdere versterking van de marktstabiliteitsreserve. "

De EU-regeling voor de emissiehandel zet een limiet op de kooldioxide (CO2) die door meer dan 11,000-installaties in de energiesector en de energie-intensieve industrie wordt uitgestoten via een op de markt gebaseerd plafond en handelssysteem.

Voortbouwend op het voorstel van de Commissie zijn de belangrijkste verbeteringen die door het Parlement en de Raad zijn overeengekomen, onder meer:

  • Aanzienlijke veranderingen in het systeem om de emissiereducties te bespoedigen en de marktstabiliteitsreserve te versterken om het huidige overaanbod aan emissierechten op de koolstofmarkt te verminderen;
  • aanvullende waarborgen om de Europese industrie, indien nodig, extra bescherming te bieden tegen het risico van koolstoflekkage, en;
  • verschillende ondersteuningsmechanismen om de industrie en de energiesector te helpen bij het aangaan van de innovatie- en investeringsuitdagingen van de overgang naar een koolstofarme economie.

Volgende stappen

Na het politieke akkoord (een trialoogonderhandeling tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie) zal de tekst formeel moeten worden goedgekeurd door het Europees Parlement en de Raad. Na goedkeuring door beide medewetgevers zal de herziene EU-ETS-richtlijn worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Unie en 20 dagen na publicatie in werking treden.

advertentie

Meer informatie

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending