Verbind je met ons

CO2 uitstoot

#EUETS: EU-emissiehandelssysteem - baanbrekende overeenkomst tussen Parlement en Raad maakt belofte van de EU om de Overeenkomst van Parijs waar te maken waar

DELEN:

gepubliceerd

on

Op 9 november hebben het Europees Parlement en de Raad een voorlopig akkoord bereikt over de herziening van het EU-emissiehandelssysteem (EU-ETS) voor de periode na 2020. Deze herziening zal ertoe bijdragen dat de EU op schema ligt om een ​​aanzienlijk deel van haar toezeggingen in het kader van de Overeenkomst van Parijs om de uitstoot van broeikasgassen tegen 40 met minstens 2030% te verminderen.

Het akkoord tussen het Parlement en de Raad biedt een duidelijk resultaat na meer dan twee jaar van intensieve onderhandelingen, volgend op het voorstel van de Commissie om de EU-ETS in juli 2015 te herzien.

Miguel Arias Cañete, commissaris voor Klimaatactie en Energie, verwelkomde het politieke akkoord en zei: "De historische overeenkomst van vandaag toont aan dat de Europese Unie haar toezegging en ambitie in Parijs omzet in concrete actie. Door de nodige wetgeving in te voeren om het EU-emissiehandelssysteem te versterken en als we onze klimaatdoelstellingen halen, Europa loopt opnieuw voorop in de strijd tegen klimaatverandering. Deze wetgeving zal de Europese markt voor koolstofemissies geschikt maken voor haar doel. Ik verwelkom met name de robuuste koolstoflekkageregeling die is overeengekomen en de maatregelen verdere versterking van de marktstabiliteitsreserve."

Het EU-emissiehandelssysteem legt een limiet op de kooldioxide (CO2) die wordt uitgestoten door meer dan 11,000 installaties in de energiesector en de energie-intensieve industrie door middel van een op de markt gebaseerd systeem van cap and trade.

Voortbouwend op het voorstel van de Commissie zijn de belangrijkste verbeteringen waarover het Parlement en de Raad het eens zijn:

  • Aanzienlijke wijzigingen in het systeem om de emissiereducties te versnellen en de marktstabiliteitsreserve te versterken om de vermindering van het huidige overaanbod van emissierechten op de koolstofmarkt te versnellen;
  • aanvullende waarborgen om de Europese industrie, indien nodig, extra te beschermen tegen het risico van koolstoflekkage, en;
  • verschillende ondersteuningsmechanismen om de industrie en de energiesector te helpen de innovatie- en investeringsuitdagingen van de overgang naar een koolstofarme economie het hoofd te bieden.

Volgende stappen

Na het politiek akkoord (een 'trialoog'-onderhandeling tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie) zal de tekst formeel moeten worden goedgekeurd door het Europees Parlement en de Raad. Na goedkeuring door beide medewetgevers zal de herziene EU-ETS-richtlijn worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Unie en 20 dagen na publicatie in werking treden.

advertentie

Meer informatie

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending