Verbind je met ons

Klimaatverandering

Milieu Europarlementariërs voor een sterkere EU #CarbonMarket

DELEN:

gepubliceerd

on

Koolstof uitstootPlannen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen via de EU-koolstofmarkt (EU ETS) werden gesteund door de Milieucommissie. De leden van het Europees Parlement stellen voor om de jaarlijks te veilen koolstofkredieten met 2.4% te verminderen en de capaciteit van de marktstabiliteitsreserve (MSR) te verdubbelen om het teveel aan emissierechten op de markt te absorberen.

“Na het voorstel van de Commissie en 650 ingediende amendementen heeft de Milieucommissie vandaag een krachtig signaal afgegeven aan de Raad”, aldus commissievoorzitter Giovanni La Via (EVP, IT). “Ik denk dat dit een ambitieuze maar evenwichtige stemming was. We hebben echt We moeten de Overeenkomst van Parijs implementeren en onze klimaatdoelstellingen halen, zonder het concurrentievermogen van onze industrieën in gevaar te brengen”, voegde hij eraan toe.

“Vandaag heeft de Milieucommissie een welkom kerstcadeau overhandigd aan iedereen die zich zorgen maakt over de klimaatverandering”, aldus rapporteur Ian Duncan (ECR, VK). “We hebben een overeenkomst goedgekeurd die onze verplichtingen in Parijs nakomt en tegelijkertijd onze vitale industrieën beschermt. Het is niet altijd gemakkelijk geweest, maar de inzet van mijn collega-parlementsleden die over het dossier hebben onderhandeld, is onverminderd groot geweest en ik ben hen allen veel dank verschuldigd”, vervolgde hij.

“Onze volgende stap in februari om de goedkeuring van het hele Parlement veilig te stellen zal een uitdaging zijn, maar na de stemming van vandaag heb ik meer vertrouwen in de uitkomst. Het is nu tijd voor de Raad om op te treden en zich klaar te maken voor de strijd tegen de klimaatverandering”, voegde hij eraan toe.

In hun amendementen bepleiten de EP-leden een verhoging van de zogenaamde “lineaire reductiefactor” – de jaarlijkse vermindering van kredieten, om de koolstofbeperkingen te verwezenlijken – met 2.4%, tegenover de 2.2% die door de Europese Commissie is voorgesteld.

De leden van het Europees Parlement willen ook de capaciteit van de MSR versterken om het overschot aan kredieten op de markt op te ruimen. Wanneer het vanaf 2019 wordt geactiveerd, zou het gedurende de eerste vier jaar in elk veilingjaar tot 24% van het overschot aan kredieten absorberen – een verdubbeling van de huidige capaciteit. De EP-leden waren het er ook over eens dat per 800 januari 1 2021 miljoen emissierechten uit de MSR moeten worden geschrapt.

Luchtvaart en scheepvaart

advertentie

De leden van het Europees Parlement zeggen dat, bij gebrek aan een vergelijkbaar systeem dat onder de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) functioneert, rekening moet worden gehouden met de CO2-uitstoot in EU-havens en tijdens reizen van en naar deze havens. Zij stellen voor een fonds op te richten om de maritieme emissies te compenseren, de energie-efficiëntie te verbeteren, investeringen in innovatieve technologieën te vergemakkelijken en de CO2-uitstoot van de sector terug te dringen. De inkomsten uit de veiling van emissierechten in de luchtvaartsector zouden worden gebruikt voor klimaatactie in de EU en derde landen.
Volgende stappen

De wetgeving zal in februari door het voltallige Huis in stemming worden gebracht. Het Parlement, de Raad en de Commissie zullen dan de zogenaamde driewegonderhandelingen starten.
Op 15 juli 2015 publiceerde de Commissie haar voorstel voor fase IV van het ETS. Dit heeft tot doel te voldoen aan de EU-doelstelling voor de uitstoot van broeikasgassen voor 2030 van “minstens” 40%, terwijl de Europese industrie wordt beschermd tegen het risico van koolstoflekkage (uitstoters die naar derde landen verhuizen met minder strenge limieten) en innovatie en modernisering in de Europese industriële en industriële sectoren wordt bevorderd. energiesectoren gedurende het decennium vanaf 2020.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending