Verbind je met ons

Klimaatverandering

Milieu Europarlementsleden steunen #ParisAgreement ratificatie, dringen aan op inwerkingtreding

DELEN:

gepubliceerd

on

Close-up van blauwgroene ijsbergen drijvend in een fjord in Hornsund, Svalbard, Noorwegen.

Het Europees Parlement zou zijn goedkeuring moeten geven aan de ratificatie van het klimaatverdrag van Parijs uit 2015, zo adviseerden de leden van de Milieucommissie donderdag. Ze drongen er ook bij alle EU-lidstaten op aan om het ratificatieproces af te ronden, om een ​​snelle inwerkingtreding ervan te garanderen. In een afzonderlijke resolutie riepen ze de EU ook op om haar beloften op het gebied van emissiereductie naar boven te halen, om zo de kloof te dichten tussen de individuele doelstellingen die de partijen zijn overeengekomen en de doelstellingen van Parijs.

“Het is ondenkbaar dat de Overeenkomst van Parijs in werking zou treden zonder de EU als ondertekenaar, gezien het leiderschap van de EU op het gebied van de strijd tegen klimaatverandering, haar rol in het Protocol van Kyoto en haar voortdurende inspanningen voor een later universeel verdrag. Om deze reden dringen wij er bij de Raad en de individuele lidstaten op aan om de nodige stappen te ondernemen om hun EU- en nationale ratificatieproces vóór de volgende klimaatconferentie in Marrakech te voltooien, zodat deze in werking kan treden”, aldus Giovanni Giovanni, rapporteur en voorzitter van de Milieucommissie. La Via (EVP, IT).

De wereld is met bestaande toezeggingen 'nog niet eens in de buurt' van de 2 graden-doelstelling

In een aparte resolutie, over de volgende gespreksronde die in november in Marrakesh zal plaatsvinden, betreuren de leden van het Europees Parlement het dat de som van alle ingediende Nationaal Bepaalde Bijdragen (NDC’s) “de wereld niet eens in de buurt van de twee graden-doelstelling brengt” en benadrukken de dringende en cruciale noodzaak voor alle partijen om hun verplichtingen inzake emissiereductie te verhogen. De EU moet zich ook inzetten voor verdere emissiereducties voor 2030, zeggen ze.
Strategie uit het midden van de eeuw

De Europarlementariërs zeggen dat de EU ook haar eigen doelstellingen en beleidsinstrumenten voor de middellange en lange termijn moet herzien, en een beroep moeten doen op de Commissie om “een midden-eeuwse nul-emissiestrategie voor de EU op te stellen, die een kostenefficiënte route biedt naar het bereiken van de netto-uitstoot.” nul-emissiedoelstelling aangenomen in de Overeenkomst van Parijs”.

Migratie

advertentie

De EP-leden merken met bezorgdheid op dat 166 miljoen mensen tussen 2008 en 2013 hun huizen moesten verlaten vanwege overstromingen, stormen, aardbevingen of andere rampen. Zij roepen op tot erkenning van het probleem van de klimaatvluchtelingen en zeggen dat klimaatgerelateerde ontwikkelingen in delen van de wereld Afrika en het Midden-Oosten zouden kunnen bijdragen aan politieke instabiliteit, economische tegenspoed en een escalatie van de vluchtelingencrisis in het Middellandse Zeegebied.

Luchtvaart en scheepvaart

De leden van het Europees Parlement benadrukken de noodzaak om de emissies van de internationale lucht- en scheepvaart terug te dringen, en roepen alle partijen op om via de ICAO en de IMO samen te werken om maatregelen te nemen om vóór eind 2016 adequate doelstellingen te formuleren.

Klimaatfinanciering

Verdere inspanningen zijn nodig om ervoor te zorgen dat er klimaatfinanciering wordt gemobiliseerd om de doelstelling van 100 miljard dollar in 2020 te halen, zeggen Europarlementariërs. Er moeten aanvullende bronnen komen, waaronder een belasting op financiële transacties, waarbij een aantal EU-ETS-emissierechten of inkomsten uit EU- en internationale maatregelen op het gebied van de uitstoot van de luchtvaart en de scheepvaart opzij worden gezet.

Brexit

Amendementen ingediend door Britse leden van het Europees Parlement en goedgekeurd door de commissie zeggen dat de EU de afspraken die in Parijs zijn overeengekomen moet nakomen, ondanks eventuele veranderingen in de status van de EU-lidstaten, en vragen dat er “sterke inspanningen” worden gedaan om alle lidstaten met een veranderende houding te behouden. status op de koolstofmarkt van de EU.

Volgende stappen

De aanbeveling dat het Parlement instemt met de sluiting van de overeenkomst, werd goedgekeurd met 47 stemmen voor en 1 tegen. Het voltallige Europees Parlement kan pas stemmen en zijn goedkeuring hechten aan de Overeenkomst van Parijs als er in de Raad overeenstemming is bereikt.

De resolutie over COP22 werd goedgekeurd met 48 stemmen voor, 1 tegen en 2 onthoudingen. De stemming in de voltallige Kamer is gepland voor begin oktober.

Achtergrond

De Overeenkomst van Parijs zal in werking treden op de dertigste dag na de datum waarop ten minste 30 partijen bij het Verdrag, die in totaal verantwoordelijk zijn voor ten minste 55% van de mondiale uitstoot van broeikasgassen, hun akten van ratificatie, aanvaarding, goedkeuring of toetreding hebben nedergelegd. bij de VN. Op 55 september 7 hebben 2016 partijen hun ratificatie-instrumenten bij de VN gedeponeerd, die in totaal 27% van de totale mondiale uitstoot van broeikasgassen voor hun rekening nemen.

Meer informatie

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending