Verbind je met ons

Biodiversiteit

World Resources Forum 2015: Efficiëntie en het management met betrekking tot de circulaire economie

DELEN:

gepubliceerd

on

milieu-beheer-systeemOp het World Resources Forum 2015 hebben meer dan 600 deelnemers gedebatteerd en van gedachten gewisseld over kwesties als hulpbronnenefficiëntie, duurzame productie en klimaatverandering. De belangrijkste gespreksonderwerpen tijdens plenaire sessies en workshops waren circulaire economie en ontkoppeling van economische groei en hulpbronnen.

De deelnemers waren het erover eens dat om doelstellingen voor het beheer van middelen en doelstellingen voor beleidsmakers vast te stellen, betrouwbare en uitgebreide indicatoren en benchmarks nodig zijn die zinvolle gegevens kunnen opleveren.

Deze onderwerpen krijgen wereldwijd steeds meer aandacht, en dat zou ook zo moeten zijn - in de verklaring van de G7-top werd expliciet gesteld dat hulpbronnenefficiëntie een essentieel onderdeel van duurzame ontwikkeling is. Natuurlijke hulpbronnen staan ​​centraal in de discussie over de 'Toekomst die we willen' – hoge kwaliteit van leven en sterke economische groei vereisen technologische, financiële en maatschappelijke innovaties die werken aan het behoud van de natuurlijke rijkdom van onze planeet voor de toekomstige generaties.

Het forum trok meer dan 600 deelnemers uit 108 landen uit alle continenten, uit de overheid, het bedrijfsleven, de wetenschappelijke en civiele sector, vertegenwoordigers van internationale organisaties, maar ook geëngageerde studenten en jonge changemakers. Belanghebbenden die landen in verschillende stadia van economische ontwikkeling en capaciteit vertegenwoordigden, bespraken de noodzaak van grensoverschrijdende bestuurskaders en merkten op dat er dringend moet worden geïnvesteerd in bedrijven die als bouwstenen voor de circulaire economie zullen dienen.

De deelnemers debatteerden en wisselden van gedachten over hoe hulpbronnenefficiëntie te vergroten, te investeren in innovatie voor duurzame productie, te reageren op klimaatverandering, de sociaal-ecologische voetafdruk van de huidige consumptie- en productiepatronen te verminderen, een duurzame levensstijl te bereiken en een hoge levenskwaliteit voor alle groepen van de samenleving.

Ze namen ook deel aan rondetafelgesprekken en werkgroepen tijdens workshops en wetenschappelijke sessies, waarbij ze beleidsaanbevelingen formuleerden over het beheer van hulpbronnen op alle niveaus en vervolgactiviteiten en onderwerpen voor verder onderzoek en onderzoek voorstelden. Ze stelden vast dat er een grote behoefte is aan betrouwbare en uitgebreide indicatoren en benchmarks die zinvolle gegevens kunnen opleveren om doelen en doelen voor beleidsmakers op het gebied van hulpbronnenbeheer vast te stellen.

advertentie

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending