Verbind je met ons

Milieu

Tot 7% ​​van de koolstofemissies in de ETS ontsnapt via mazen in de wet

DELEN:

gepubliceerd

on

biomassaTussen de 90 en 150 miljoen ton CO2 die voortkomt uit de verbranding van biomassa zonder klimaatwaarborgen wordt in Europa als koolstofneutraal bestempeld en vereist dus geen koolstofvergunningen onder het EU-emissiehandelssysteem (ETS), volgens een nieuwe studie vandaag gepubliceerd. Dit vertegenwoordigt tot 7% ​​van alle emissies in het ETS op jaarbasis of driemaal de CO2-uitstoot die in 2012 in Portugal vrijkwam.

De nul-emissieclassificatie van biomassa in de EU-wetgeving is gebaseerd op de veronderstelling dat de CO2-uitstoot in de groeifase is bespaard. Maar de wetenschap heeft aangetoond dat deze emissiereducties niet altijd worden bereikt en dat de tijdsvertraging (de zogenaamde koolstofschuld) tussen het vrijkomen van CO2 door verbranding en het herwinnen ervan door plantengroei nul tot 500 jaar kan bedragen.

Op land gebaseerde biomassa kan ook dezelfde 'indirecte verandering in landgebruik' (ILUC) teweegbrengen die de EU met moeite probeert aan te pakken in het kader van de hervorming van het biobrandstoffenbeleid. Er zijn momenteel geen duurzaamheidscriteria voor biomassa in de EU-wetgeving inzake hernieuwbare energie.

Ook is er weinig informatie over waar de biomassa vandaan komt. 98% van de pellets uit de groeiende Amerikaanse houtpelletindustrie gaat naar Europa, ondanks de waarschuwing van de National Resources Defense Council (NRDC) [2] dat grootschalige kaalkap, houtkap door oude groei en houtkap in wetlands wijdverbreid en ongereguleerd zijn in de VS. . Volgens de Commissie zal het verbruik van biomassa tegen 40 naar verwachting met 2020% toenemen, en zal minstens 15% moeten worden geïmporteerd, waardoor de energieonafhankelijkheid van Europa wordt verzwakt.

Carlos Calvo Ambel, energiebeleidsanalist bij T&E, zei: “Het geven van een nultarief aan biomassa in het ETS is als het ondertekenen van een blanco cheque: je weet nooit wat je krijgt. Het ontbreken van duurzaamheidscriteria en een volledige koolstofboekhouding voor biomassa leidt vaak tot meer koolstofemissies. In het geval van Amerikaanse houtpellets die naar de EU worden geëxporteerd, is het duidelijk dat er een probleem is in de VS en dat Europa daarvoor verantwoordelijk is.”

Uit het onderzoek van Transport and Environment (T&E), European Environmental Bureau (EEB) en BirdLife Europe blijkt ook dat de kosten voor EU-regeringen €630 miljoen tot €1 miljard per jaar aan gederfde inkomsten uit het ETS bedragen, omdat de industrie niet hoeft in te leveren emissierechten voor het verbranden van biomassa.

Door het nultarief opnieuw te beoordelen zou het EU-ETS het netto-effect van de productie en het gebruik van biomassa beter kunnen weerspiegelen, waarbij alleen echte emissiebesparingen in het ETS voor nul mogen meetellen. Het zou ook helpen om perverse prikkels weg te nemen die zouden kunnen leiden tot een toename van de uitstoot van broeikasgassen, en om het bestaande overschot aan emissierechten in het systeem op te lossen.

advertentie

Organisaties T&E, BirdLife en EEB roepen ook op tot duurzaamheidswaarborgen voor al het gebruik van bio-energie. In haar mededeling over de Energie-unie heeft de Commissie aangekondigd dat zij een duurzaamheidsbeleid voor bio-energie zou voorstellen, als onderdeel van het pakket hernieuwbare energie voor 2030.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending