Verbind je met ons

Economie

Op weg naar een koolstofarme economie: de EU ‘moet krachtige, duidelijke signalen naar de markten sturen’

DELEN:

gepubliceerd

on

groene_auto'sAls de Europese Unie haar doel wil bereiken om haar economie op een koolstofarm pad te brengen, moet zij het proces versnellen, aldus het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) in zijn initiatiefadvies dat op 25 maart werd aangenomen.

Deze transformatie zal een grote uitbreiding van de opwekking van hernieuwbare energie en een substantiële afbouw van steenkool moeten omvatten. Snellere vooruitgang kan worden bereikt door een combinatie van een duidelijk, efficiënt regelgevingskader en marktgebaseerde instrumenten, zoals milieubelastingen.

Market-based instruments aim to set a price for environmentally polluting economic activities, in accordance with the ‘polluter pays’ principle, so as to reveal the true cost of production and consumption and reward resource efficiency and sustainable behaviour. Environmental fiscal reform is shifting taxation away from labour towards resource use.

Als gevolg hiervan kan het marktfalen corrigeren, de economische efficiëntie verbeteren, nieuwe industrieën helpen ontwikkelen die duurzame en lokale banen opleveren en een duidelijk, voorspelbaar klimaat creëren voor eco-innovatieve investeringen. “Op dit moment is het gebruik van marktgebaseerde instrumenten in de EU niet voldoende consistent en coherent. De lidstaten benutten niet ten volle de kansen die de transitie naar een koolstofarme economie kan bieden op het gebied van innovatie en modernisering van de Europese industrie en het stimuleren van de werkgelegenheid”, aldus Martin Siecker, rapporteur van het EESC-advies over marktgebaseerde instrumenten voor een hulpbron. -efficiënte en koolstofarme economie in de EU.

“Energy pricing has become a sensitive issue due to the current financial and economic crisis and is perceived as a burden on recovery rather than part of the solution. This is far from the truth however: using market-based instruments to advance the transition to a resource-efficient and low-carbon economy will not only create a greener economy, it will also support economic recovery,” concluded Lutz Ribbe, co-rapporteur for the EESC opinion.

Tegenwoordig importeert Europa voor ruim €500 miljard aan gas en olie, deels uit politiek instabiele regio's. Het vervangen van brandstofimporten door koolstofarme energie die in de EU wordt opgewekt, zou de veerkracht van de Europese economie vergroten en de waardeketens in Europa helpen behouden. Hervormingen van de milieubegrotingen moeten een integraal en permanent onderdeel worden van het Europees Semester, waarbij de nadruk ligt op de invoering van passende koolstofprijzen in de EU, op een mondiaal overeengekomen niveau. Bijzondere nadruk moet worden gelegd op het stimuleren van de energie-efficiëntie.

Samenwerking tussen de lidstaten
Het Comité vindt het onaanvaardbaar dat niet te rechtvaardigen, voor het milieu schadelijke activiteiten in de EU gesubsidieerd blijven worden, zowel via de overheidsbegrotingen als via externe kosten, die niet zijn inbegrepen in de prijsstelling van de producten. Deze praktijk verstoort het gelijke speelveld voor de energieproductie doordat schadelijke energiebronnen, zoals fossiele en nucleaire bronnen, meer subsidies krijgen dan schone energie.

advertentie

Investeringen door de particuliere sector 
De betrokkenheid van de private sector bij de verschuiving naar een duurzamer patroon van productie en consumptie van energie is cruciaal, stelt de commissie. Dit kan worden bereikt door het creëren van innovatieve fondsen en financiële instrumenten, maar ook door het vergroenen van de banknormen om particuliere financiering te verschuiven van conventionele naar koolstofarme en klimaatbestendige investeringen.

 

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending