Verbind je met ons

Milieu

Illegale afvaltransporten: Milieucommissie steunt plan om de controles te verscherpen

DELEN:

gepubliceerd

on

20140319PHT39320_originalOntwerpen van EU-regels die de lidstaten verplichten illegale afvaltransporten binnen de EU en naar niet-EU-landen aan te pakken, zijn gesteund door de Milieucommissie. Deze regels, die informeel zijn overeengekomen met de EU-ministers, zouden de mazen in de wetgeving dichten en meer inspecties met zich meebrengen. De lidstaten zouden in hun inspectieplannen een minimumaantal fysieke controles moeten opnemen en de inspecteurs zouden meer bevoegdheden krijgen.

Het ontwerp van de Verordening Overbrenging Afvalstoffen (WSR) heeft tot doel de inspectiebepalingen van de bestaande wetgeving te versterken met strengere eisen aan nationale inspecties en planning. De lidstaten zouden risicobeoordelingen moeten uitvoeren voor specifieke afvalstromen en bronnen van illegale transporten en hun prioriteiten moeten vastleggen in jaarlijkse inspectieplannen. Inspecteurs zouden de bevoegdheid krijgen om bewijsmateriaal te eisen van vermoedelijke illegale afvalexporteurs.

“Te veel lidstaten hebben hun voeten gesleept en hebben geen realtime inspecties en controles uitgevoerd op illegale afvaltransporten vanaf hun grondgebied. Hoewel de EU-verordening inzake de overbrenging van afval vereist dat al het afval dat uit de OESO-landen wordt geëxporteerd, op een milieuverantwoorde manier wordt behandeld om burgers en het milieu te beschermen, hebben inspecties aangetoond dat ongeveer 25% van de afvaltransporten binnen de EU hieraan niet voldoet", aldus rapporteur Bart Staes (Groenen/EVA, BE) Het akkoord, waarover onderhandeld werd met het Griekse voorzitterschap van de Raad, werd goedgekeurd met 48 stemmen voor, geen enkele tegen en 8 onthoudingen.

Strengere bepalingen inzake fysieke controles en publieke toegang tot informatie

Tijdens de onderhandelingen introduceerden de EP-leden een formulering die het voorstel versterkte en gericht was op het verbeteren van de kennisbasis over illegale transporten. De lidstaten moeten hun inspectieplannen baseren op een risicobeoordeling die het minimaal vereiste aantal inspecties vaststelt, inclusief het aantal fysieke controles op transporten en tussenpersonen en de daarmee samenhangende terugwinning of verwijdering. De lidstaten zullen jaarlijks een rapport over de resultaten van de inspecties verstrekken, dat via internet zal worden gepubliceerd, met informatie over handhavingsmaatregelen en eventueel opgelegde sancties. De leden van het Europees Parlement en de Raad waren het ook eens over amendementen die de inspectie-autoriteiten meer bevoegdheden geven, met name om bewijsmateriaal te eisen van vermoedelijke illegale afvalexporteurs en om een ​​verzending als illegaal te beschouwen als dergelijk bewijsmateriaal niet is geleverd of onvoldoende wordt bevonden.

Het aanpakken van 'port hopping' door illegale afvalexporteurs

De WSR stelt regels vast voor de overbrenging van afval, zowel binnen de EU als tussen de EU en derde landen. Het verbiedt specifiek de export van gevaarlijk afval naar landen buiten de OESO en de export van afval voor verwijdering buiten de EU/EVA.

advertentie

Illegale afvaltransporten blijven echter een ernstig probleem. De lidstaten zijn verantwoordelijk voor de handhaving van de WSR. Een aantal daarvan beschikt over gedegen, goed functionerende inspectiesystemen, maar andere blijven achter. Dit leidt tot “port-hopping” door illegale afvalexporteurs die afval willen exporteren van degenen met de meest milde praktijken.

Volgende stappen

De tekst zal tijdens de plenaire zitting van 14-17 april in Straatsburg door het voltallige Huis in stemming worden gebracht. De nieuwe regeling zou van toepassing zijn vanaf 1 januari 2016.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending