Verbind je met ons

Milieu

Europarlementsleden commissie back versterkte-up richtlijn inzake milieu-impact

DELEN:

gepubliceerd

on

865_8f7ecee103636759f742e2e4edcd7519Een voorgestelde actualisering van de EU-wetgeving om milieueffectbeoordelingen duidelijker te maken, biodiversiteit en klimaatverandering in te bouwen en het publiek te betrekken, kreeg op 12 februari steun van de Milieucommissie. Deze update, die al informeel is overeengekomen met de Raad van Ministers, bevat aangescherpte regels om ervoor te zorgen dat besluiten om ontwikkelingsprojecten goed te keuren niet worden beïnvloed door belangenconflicten.

Ongeveer 200 soorten projecten vallen onder de milieueffectbeoordelingsrichtlijn (MER) - van bruggen, havens, snelwegen en stortplaatsen tot intensieve pluimvee- of varkenshouderij.

“De herziening van de richtlijn inzake milieueffectrapportage markeert een zeer belangrijke fase in de geschiedenis van het milieubeleid van de EU. Na ruim 28 jaar in gebruik te zijn geweest, is het tijd om dit essentiële instrument voor het milieubeleid te actualiseren om het hoofd te kunnen bieden aan de nieuwe mondiale uitdagingen van de XNUMXe eeuw”, aldus Europarlementariër Andrea Zanoni (ALDE, IT), die de wetgeving door het Parlement stuurt. .

“Ondanks sterk verzet van verschillende lidstaten heeft het Parlement zijn doel bereikt om de kwaliteitsnormen te verhogen om de menselijke gezondheid en het milieu beter te beschermen. Overheden zullen rekening moeten houden met deze normen om weloverwogen beslissingen te kunnen nemen. De overeenkomst waarover we hebben onderhandeld, kreeg de steun van belangrijke milieu-NGO's, "voegde hij eraan toe.

De bijgewerkte wet vereist dat bij effectbeoordelingen rekening wordt gehouden met nieuwe milieufactoren, zoals biodiversiteit en klimaatverandering. Het zou ook de beoordelingsmethoden duidelijker maken, de inspraak van het publiek via een centraal webportaal vergemakkelijken en aangescherpte regels bevatten om belangenconflicten te voorkomen en het gebruik van vrijstellingen te beperken.

Belangenconflicten

Om ervoor te zorgen dat beoordelingen objectief zijn, zou de wet EU-lidstaten verplichten om te zorgen voor een functionele scheiding tussen de bevoegde autoriteit en de projectontwikkelaar.

advertentie

Beslissingscriteria

Beoordelingsrapporten zouden ook projecten moeten beoordelen aan de hand van nieuwe criteria en nieuwe informatie moeten verschaffen waarmee de autoriteiten rekening kunnen houden bij hun besluiten. Deze criteria omvatten een cumulatie van projecten (om te voorkomen dat ontwikkelaars grote projecten opsplitsen in veel kleinere om onder drempels te blijven) en hydromorfologische veranderingen.

Ondanks verzoeken van het Parlement werden verplichte milieueffectbeoordelingen voor de winning en exploratie van schaliegas, ongeacht de verwachte opbrengst, niet in de overeenkomst opgenomen.

Er zal echter rekening moeten worden gehouden met nieuwe aspecten van gasprojecten, met name de risico's voor de menselijke gezondheid als gevolg van waterverontreiniging, het gebruik van bodem en water en de kwaliteit en het regenererend vermogen van ondergronds water. Als lidstaten concluderen dat er geen beoordeling nodig is, zullen ze de redenen hiervoor moeten aangeven.

Achtergrond

De richtlijn milieueffectrapportage is van toepassing op zowel openbare als particuliere projecten. Het stelt bepaalde criteria vast, onder meer voor de informatie die aan de nationale autoriteiten moet worden verstrekt om een ​​project ter goedkeuring te kunnen beoordelen. Beoordelingen helpen beleidsmakers om goed geïnformeerde beslissingen te nemen, gebaseerd op objectieve informatie en de resultaten van raadplegingen van het publiek en belanghebbenden. In 2005-2008 varieerde het gemiddelde aantal milieueffectbeoordelingen dat in de EU werd uitgevoerd van 15,000 tot 26,000 per jaar.

Volgende stappen

De overeengekomen tekst werd goedgekeurd met 46 stemmen voor, acht tegen en twee onthoudingen. Tijdens de plenaire vergadering van 10 en 13 maart in Straatsburg zal het door het voltallige Parlement in stemming worden gebracht.

Voorzitter: Matthias Groote (S&D, DE)

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending