Verbind je met ons

Klimaatverandering

Verlies en schade als gevolg van de klimaatverandering al gebeurt, VN-rapport zegt

DELEN:

gepubliceerd

on

un-climate-change-report-leadIn de aanloop naar de klimaatconferentie COP 19 op hoog niveau in Warschau, Polen Instituut voor Milieu en Menselijke Veiligheid van de Universiteit van de Verenigde Naties heeft vandaag een nieuw onderzoeksrapport uitgebracht waarin de nadruk ligt op het verlies en de schade die de klimaatverandering nu al veroorzaakt. Het rapport constateert dat ondanks aanpassingsinspanningen kwetsbare gemeenschappen verliezen en schade ervaren die hun meest fundamentele behoeften, levensonderhoud en voedselzekerheid bedreigen.

“Onze onderzoeksresultaten laten duidelijk zien dat de huidige niveaus van aanpassings- en mitigatie-inspanningen onvoldoende zijn om negatieve gevolgen van klimaatstressoren te voorkomen. Beleidsreacties zijn nu nodig”, legt Dr. Koko Warner uit, wetenschappelijk directeur van het Loss & Damage in kwetsbare landen-initiatief van de Universiteit van de Verenigde Naties. “Mensen voelen momenteel de gevolgen die van invloed zijn op hun voedselzekerheid en manier van leven. Deze negatieve effecten zullen alleen maar toenemen als we geen actie ondernemen. Het handhaven van de status quo is niet langer een optie.”

De wetenschappelijke casestudies in het huidige rapport onderzoeken de gevolgen van overstromingen en droogtes in Burkina Faso, Ethiopië, Mozambique en Nepal, en bouwen voort op eerder onderzoek uitgevoerd in Kenia, Gambia, Bangladesh, Bhutan en Micronesië. In totaal zijn voor alle negen casestudies 3269 interviews met huishoudens en ruim 200 focusgroepen afgenomen.

Ondanks het toepassen van een verscheidenheid aan coping- en aanpassingsmaatregelen om de schade veroorzaakt door de klimaatverandering te beperken, heeft 96 procent van de ondervraagde huishoudens in geselecteerde districten in Ethiopië, 78 procent in Nepal, 72 procent in Burkina Faso en 69 procent in Mozambique nog steeds last van ernstige negatieve gevolgen voor hun huishoudbudgetten. Drie van de vier ondervraagde huishoudens in de onderzoekslocaties meldden dat ze het aantal maaltijden moeten verminderen of de portiegroottes moeten verkleinen – een duidelijk teken dat het vermogen om hiermee om te gaan ontoereikend is. Omdat de huishoudens in de casestudyregio's voornamelijk kleinschalige boeren zijn, vormen de gevolgen van de klimaatverandering, zoals veranderende regenvalpatronen en de toegenomen frequentie van overstromingen en droogte, naast hun voedselzekerheid ook een directe en kritische bedreiging voor hun levenszekerheid.

“Na een ernstige overstroming in Ethiopië in 2007 meldde 94 procent van de respondenten dat hun gewassen ernstig beschadigd of volledig vernield waren. Grootschalige vernietiging van gewassen leidt ook tot hogere voedselprijzen, waardoor basisvoedsel zoals maïs onbetaalbaar wordt”, aldus dr. Fatima Denton, coördinator van het African Climate Policy Centre (ACPC), een partner voor de Afrikaanse casestudies. “Keer op keer blijkt uit het onderzoek dat huishoudens die het toch al moeilijk hebben, door de gevolgen van de klimaatverandering in diepere armoede worden gedwongen. Wanneer aanpassing onvoldoende is om klimaatstressoren te beheersen, zullen het verlies en de schade die daaruit voortvloeit het menselijk welzijn en de duurzame ontwikkeling ondermijnen.”

Hoewel verlies en schade als gevolg van de gevolgen van de klimaatverandering gewoonlijk in geldelijke termen worden uitgedrukt, kunnen niet-economische verliezen en schade, zoals verlies aan cultuur en identiteit, feitelijk de meest verstrekkende en significante gevolgen hebben. In Burkina Faso is de veestapel van herders gedecimeerd door gebrek aan water en voer. Dit betekent niet alleen een verlies van fysieke bezittingen, maar ook een cruciaal verlies van culturele identiteit en manier van leven. Het bewijsmateriaal over verlies en schade dat in dit rapport wordt gepresenteerd, komt op een cruciaal moment in de aanloop naar de komende klimaatonderhandelingen in Warschau, Polen, waar een mandaat bestaat om institutionele regelingen te treffen om verlies en schade die verband houden met de klimaatverandering aan te pakken.

Achtergrond

advertentie

Het Loss & Damage in kwetsbare landen-initiatief van de Universiteit van de Verenigde Naties beoordeelt een breed scala aan zowel extreme weersomstandigheden als langzaam optredende klimaatveranderingen in kwetsbare landen over de hele wereld. De vier casestudies die in dit rapport, deel 2, worden gepresenteerd, waren uitsluitend gericht op droogtes en overstromingen. Er zijn drie casestudies uitgevoerd in Afrika (Ethiopië, Burkina Faso en Mozambique) en één in Azië (Nepal). Ze bouwen voort op eerdere casestudies gepubliceerd in deel 1, waarin overstromingen in Kenia, droogtes in Gambia, cyclonen en het binnendringen van zoutgehalte in Bangladesh, het terugtrekken van gletsjers en veranderende moessonpatronen in Bhutan, en de stijging van de zeespiegel en kusterosie in Micronesië werden onderzocht. Het eerdere en huidige onderzoek brengt nieuw empirisch bewijsmateriaal over verlies en schade samen op basis van 3269 interviews met huishoudens voor alle negen casestudies in Deel 1 en 2 en meer dan 200 focusgroepdiscussies en interviews met experts in negen kwetsbare landen.

Over het Kennisnetwerk Klimaat en Ontwikkeling (CDKN)

Het Climate and Development Knowledge Network (CDKN) heeft tot doel besluitvormers in ontwikkelingslanden te helpen bij het ontwerpen en realiseren van klimaatcompatibele ontwikkeling. CDKN heeft ondersteuning verleend aan het onderliggende empirische onderzoek voor dit rapport, als bijdrage aan het Loss and Damage in Vulnerable Countries Initiative (www.lossanddamage.net).

Download het volledige rapport hier.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending