Verbind je met ons

Milieu

EU vraagt ​​lokale autoriteiten en het maatschappelijk middenveld om 'groene infrastructuur' te realiseren

DELEN:

gepubliceerd

on

Green-Street-PlantersLeden van het Comité van de Regio's (CvdR) en het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) hebben vandaag opnieuw hun steun uitgesproken voor de plannen van de Europese Commissie om groene infrastructuur (GI) te bevorderen, waarbij zij de economische, sociale en ecologische voordelen erkennen die dit met zich mee zal brengen. Zij riepen de Commissie echter op om ervoor te zorgen dat zowel lokale en regionale overheden als het maatschappelijk middenveld vanaf het allereerste begin actief betrokken waren bij de inzet van GI, om het succes ervan te verzekeren.

De oproep kwam tijdens een conferentie die mede door beide commissies werd georganiseerd en werd ondersteund door de Europese Commissie. Onder de titel 'Groene infrastructuur: regio's, steden en het maatschappelijk middenveld betrekken' kwamen ruim 150 vertegenwoordigers van de EU-instellingen, het maatschappelijk middenveld en lokaal en regionaal gekozen politici bijeen om over de plannen van de Commissie te debatteren. Het initiatief van de Europese Commissie, dat in mei van dit jaar werd opgesteld, heeft tot doel GI te bevorderen, waarbij natuurlijke processen en groene ruimten in de ruimtelijke planning worden geïntegreerd, wat aanzienlijke ecologische en economische voordelen met zich meebrengt. Gesteund door de Cohesie- en Structuurfondsen van de EU en toekomstige financiering door de Europese Investeringsbank, hoopt het dat GI zal worden geïntegreerd in andere beleidsterreinen zoals landbouw, energie en klimaatverandering, als reactie op de toenemende bodemdegradatie en zal bijdragen aan het verwezenlijken van de EU-biodiversiteit en de Europa 2020-doelstellingen.

Over GI gesproken, commissaris voor Milieu Janez Potočnik zei: “Groene infrastructuur gaat over het vertalen van het concept van ecologische integratie naar de realiteit door gebruik te maken van op de natuur gebaseerde benaderingen om de veerkracht van Europa te vergroten in het licht van een aantal belangrijke uitdagingen, van klimaatverandering en verlies aan biodiversiteit tot natuurrampen zoals overstromingen en droogtes. Veel regionale en lokale overheden in de EU passen al oplossingen voor groene infrastructuur toe. Samen met het maatschappelijk middenveld zijn zij belangrijke bondgenoten in de inspanningen van de Commissie om de groene infrastructuur in de EU op te schalen.”

Tijdens haar openingstoespraak Annabelle Jaeger (FR/PSE), CvdR-rapporteur voor Groene Infrastructuur, en lid van de Regionale Raad Provence-Alpes-Côte d'Azur, benadrukte ook dat de uiteindelijke verantwoordelijkheid bij de lokale en regionale autoriteiten lag om toezicht te houden op de planning en uitvoering. De Commissie, zo betoogde zij, moet concrete richtlijnen opstellen die alle beleidsterreinen bestrijken en waarbij alle bestuursniveaus betrokken zijn. “Lokale en regionale autoriteiten staan ​​volledig achter de voorstellen, maar lokale actoren moeten worden ondersteund om hen in staat te stellen GI-plannen te integreren in planningsprocedures en lokale ontwikkelingsprogramma’s. De EU moet duidelijke richtlijnen opstellen en een routekaart ontwikkelen die door lokale en regionale autoriteiten kan worden gebruikt. en andere belanghebbenden om de zaken vooruit te helpen". Jaeger benadrukte ook de urgentie om GI nu op te nemen in partnerschapsovereenkomsten en financieringsprogramma's, aangezien de onderhandelingen over de EU-begroting voor 2014 zich in de eindfase bevinden. Het voorstel om een ​​speciale EU-financieringsfaciliteit in te stellen werd verwelkomd, maar het Comité suggereert dat de investeringen in de EIB en de sociale cohesie ook zouden kunnen worden gestimuleerd door een bepaald percentage van de EU-steun uit de "grijze" infrastructuur aan een biodiversiteitsfonds toe te wijzen.

Het EESC juichte ook de strategie van de Commissie toe, maar uitte zijn bezorgdheid over het feit dat er veel meer aandacht zou moeten worden besteed aan de vroegtijdige deelname van het maatschappelijk middenveld aan GI-projecten. Adalbert Kienle, zei de EESC-rapporteur voor Groene Infrastructuur: “Of we Groene Infrastructuur kunnen verwezenlijken, hangt af van de juiste betrokkenheid van regionale en lokale belanghebbenden uit het maatschappelijk middenveld – zoals bedrijven, boeren en ngo’s. Traditionele spanningen op het gebied van natuurbehoud tussen bescherming en gebruik kunnen worden te overwinnen als groene infrastructuurprojecten gebaseerd zijn op de participatie van burgers." Hoewel de meeste GI-projecten, zo voegde hij eraan toe, een lokale of regionale dimensie hebben, hebben sommige ook een bredere Europese dimensie – zoals het European Green Belt Initiative, een uitstekend ecologisch netwerk langs het voormalige IJzeren Gordijn dat zich uitstrekt van de Barentszzee tot de Zwarte Zee. Het EESC is ervan overtuigd dat de EU de directe verantwoordelijkheid voor GI-projecten op Europees niveau op zich moet nemen en steunt het voorstel om een ​​TEN-G in te voeren voor de financiering van groene infrastructuur.

Nadere inlichtingen

· "Groene infrastructuur: regio's, steden en het maatschappelijk middenveld betrekken" - conferentie materiaal

advertentie

· Annabelle Jaeger (FR/PSE): CvdR-advies over Groene infrastructuur

· Adalbert Kienle: EESC-advies over Groene infrastructuur,

· Mededeling van de Europese Commissie: Groene infrastructuur – Verbetering van het natuurlijke kapitaal van Europa

 

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending