Verbind je met ons

Milieu

Het Parlement steunt de plannen om roekeloze sloop van oude schepen te stoppen

DELEN:

gepubliceerd

on

BANGLADESH-ECONOMIE-SCHEEPSBREAKING-BESTANDENPlannen die met de EU-ministers zijn overeengekomen om een ​​einde te maken aan de sloop van oude, in de EU geregistreerde schepen op stranden van derde landen en ervoor te zorgen dat ze worden gerecycled in door de EU goedgekeurde faciliteiten over de hele wereld, werden dinsdag door het Europees Parlement gesteund. Het aan het strand zetten van schepen om ze te slopen brengt de gezondheid, de veiligheid en het milieu van werknemers in gevaar, zeggen Europarlementariërs.

“Ik wil benadrukken dat dit geen aanval is tegen India, Bangladesh of Pakistan – de landen die momenteel aan beachen doen – maar tegen de gevaarlijke en zeer vervuilende praktijk van beachen zelf, zei Carl Schlyter (Groenen/EFA, SE), die leiding gaf aan de wetgeving via het parlement. “Deze regelgeving stimuleert deze landen om de noodzakelijke investeringen te doen in goede scheepsrecyclingfaciliteiten – vooral ter wille van veilige en milieuverantwoorde banen in hun landen”, voegde hij eraan toe.

Een EU-lijst van scheepsrecyclinginrichtingen

In de toekomst zullen in de EU geregistreerde schepen moeten worden ontmanteld in door de EU goedgekeurde scheepsrecyclinginrichtingen, die aan specifieke eisen moeten voldoen, gecertificeerd moeten zijn en regelmatig moeten worden geïnspecteerd.

Tijdens de onderhandelingen heeft het Parlement de voorgestelde eisen aangescherpt, onder meer door scheepsrecyclingbedrijven te verplichten te opereren in gebouwde structuren, die “op een veilige en milieuverantwoorde manier moeten worden ontworpen, gebouwd en geëxploiteerd”. Ze moeten tijdens het hele recyclingproces gevaarlijke materialen vasthouden en deze en hun afval alleen verwerken op ondoordringbare vloeren met effectieve afvoer. De hoeveelheden afval moeten worden gedocumenteerd en de verwerking ervan mag alleen worden toegestaan ​​in afvalverwerkings- of recyclingfaciliteiten

Niet-EU-schepen, maar ook EU-schepen, zullen onder de verordening vallen voor zover ze een inventaris van gevaarlijke materialen moeten hebben wanneer ze EU-havens aandoen. Handhavingsmaatregelen, inclusief sancties, moeten door de lidstaten worden vastgesteld.

De Commissie moet binnen drie jaar na de inwerkingtreding van de verordening verslag uitbrengen over de haalbaarheid van een financieel instrument om veilige en degelijke scheepsrecycling te vergemakkelijken en, indien nodig, een wetgevingsvoorstel indienen.

advertentie

Volgende stappen

De verordening zal ten vroegste twee jaar en ten laatste vijf jaar na de inwerkingtreding van toepassing zijn op schepen, waarbij de uiteindelijke datum afhangt van het moment waarop de recyclingcapaciteit van installaties op de EU-lijst een drempel van 2.5 miljoen ton lichte verplaatsing overschrijdt.

De bepalingen inzake scheepsrecyclinginrichtingen zullen van toepassing zijn vanaf één jaar na de inwerkingtreding van de verordening (dwz 20 dagen na de publicatie ervan).

Het wetsontwerp werd goedgekeurd met 591 stemmen voor, 47 tegen en 32 onthoudingen.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.
advertentie

Trending