Verbind je met ons

Milieu

Milieu: hoe kunnen we zwerfvuil op zee verminderen?

DELEN:

gepubliceerd

on

vacsea-0De zeeën en oceanen worden steeds meer de afvalberg van de planeet. Plastic afval vormt 80% van de enorme afvalgebieden in de Atlantische en Stille Oceaan, met fatale gevolgen voor tal van zeesoorten. De Europese Commissie vraagt ​​om meningen over hoe we dit probleem het beste kunnen aanpakken. De openbare raadpleging loopt tot 18 december 2013.

Jaarlijks belandt ongeveer 10 miljoen ton zwerfvuil in de oceanen en zeeën van de wereld. De term ‘zwerfvuil op zee’ omvat een reeks materialen die opzettelijk zijn weggegooid of per ongeluk verloren zijn gegaan aan de kust of op zee, en omvat ook materialen die vanaf het land, rivieren, afvoer- en rioleringssystemen of de wind naar zee worden getransporteerd. Het gaat vaak om persistente, gefabriceerde en verwerkte vaste materialen zoals plastic, glas en metaal.

De Europese Commissie onderzoekt de mogelijkheden om een ​​EU-brede kwantitatieve hoofddoelstelling voor de vermindering van zwerfvuil op zee vast te stellen, zoals gevraagd in het onlangs overeengekomen 7e Milieuactieprogramma. De raadpleging over zwerfvuil op zee is op zoek naar aanvullende input van burgers en belanghebbenden. Uw mening zal helpen bij het bepalen van het juiste ambitieniveau voor een dergelijke doelstelling. De vragenlijst bevat een reeks acties die kunnen worden ondernomen door consumenten, detailhandelaren, de kunststofindustrie, de scheepvaart- en visserijsector, ngo's, lokale en nationale autoriteiten en EU-beleidsmakers om de aanwezigheid en impact van zwerfvuil op zee te verminderen. Deze opties omvatten het vermijden van het gebruik van plastic zakken en flessen voor eenmalig gebruik, bewustmaking, opruimacties en het stellen van reductiedoelstellingen op nationaal of lokaal niveau. Geef je mening hier.

Volgende stappen

De raadpleging staat open tot 18 december 2013. Op basis van het resultaat van de huidige raadpleging en in combinatie met een herziening van de doelstellingen van de kaderrichtlijn afval, de verpakkingsrichtlijn en de richtlijn storten, wil de Commissie een initiële hoofddoelstelling voor de vermindering van zwerfvuil op zee ontwikkelen. Een dergelijke doelstelling zou kunnen worden opgenomen in een bredere mededeling over afval, die in 2014 zal worden goedgekeurd. Tijdens de openbare raadpleging zal ook worden nagegaan of er aanvullende maatregelen kunnen worden genomen die kunnen bijdragen tot een verdere substantiële reductie in de toekomst.

Achtergrond

Op de Rio+20-conferentie over duurzame ontwikkeling is een wereldwijde toezegging gedaan om tegen 2025 actie te ondernemen om "aanzienlijke vermindering van het afval in zee te bereiken om schade aan het kust- en mariene milieu te voorkomen". In EU-verband wordt deze toezegging verder uitgewerkt in het 7e milieuactieprogramma, waarin wordt opgeroepen tot de vaststelling van een "kwantitatief streefcijfer voor de vermindering van zwerfvuil op zee voor de hele Unie". De Commissie werkt er nu aan om deze toezegging om te zetten in tastbare acties.

advertentie

Link naar de raadpleging.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending