Verbind je met ons

Milieu

Oettinger verwelkomt de veiligheid van gas- en olieproductie

DELEN:

gepubliceerd

on

Door Brusselse correspondent

ENVGASOIL

“I welcome this major step enhancing the safety of offshore oil and gas production in the EU. Past accidents have shown the devastating consequences when things go badly wrong offshore’, – Günther Oettinger, EU Commissioner for Energy.
‘Recent ‘near-misses’ in EU waters reminded us of the need for a stringent safety regime. These rules will make sure that the highest safety standards already mostly in place in some Member States will be followed at every oil and gas platform across Europe. Furthermore, the new law will ensure that we react effectively and promptly in the event of an accident and minimise the possible damage to the environment and the livelihoods of coastal communities.”

In the aftermath of the “Deepwater Horizon” accident in the US Gulf of Mexico in May 2010 the Commission reviewed the existing Member States’ safety frameworks for offshore operations and proposed new legislation to guarantee that world’s highest safety, health and environmental standards apply everywhere in the EU.

Today, the European Parliament and the Council reached a political agreement on the Commission’s legislative proposal on the safety of oil and gas operations in the EU. The European Parliament and Council are expected to formally approve the legislation in the coming months. The main elements of the agreed directive are the following:

Licentie. De richtlijn introduceert duidelijke regels voor een effectieve preventie en respons op een zwaar ongeval. De vergunningverlenende autoriteit in de lidstaten zal ervoor moeten zorgen dat alleen exploitanten met bewezen technische en financiële capaciteiten die nodig zijn om de veiligheid van offshore-activiteiten en de bescherming van het milieu te garanderen, olie en gas in de wateren van de EU mogen exploreren en produceren. Er wordt voorzien in inspraak van het publiek voorafgaand aan de start van proefboringscampagnes in nog niet eerder geboorde gebieden.
Onafhankelijke nationale bevoegde autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van installaties zullen de voorzieningen voor veiligheid, milieubescherming en paraatheid bij noodsituaties van booreilanden en platforms en de daarop uitgevoerde werkzaamheden verifiëren. Als bedrijven de minimumnormen niet respecteren, zullen de lidstaten handhavingsmaatregelen nemen en/of boetes opleggen; uiteindelijk zullen exploitanten de boor- of productieactiviteiten moeten stopzetten.
Verplichte ex ante noodplanning. Bedrijven zullen een rapport moeten opstellen over de grote gevaren voor hun installatie, met daarin een individuele risicobeoordeling, risicobeheersingsmaatregelen en een noodplan voordat de exploratie of productie begint. Deze plannen zullen moeten worden voorgelegd aan de nationale autoriteiten, die groen licht zullen geven.
Onafhankelijke verificateurs. Technische oplossingen die door de exploitant worden gepresenteerd, moeten vóór en periodiek nadat de installatie in gebruik wordt genomen, worden geverifieerd door een onafhankelijke verificateur.
Transparantie. Er zal voor de burgers vergelijkbare informatie beschikbaar worden gesteld over de prestatienormen van de sector en de activiteiten van de nationale bevoegde autoriteiten. Dit zal op hun websites worden gepubliceerd. De vertrouwelijkheid van klokkenluiders wordt beschermd. In de lidstaten geregistreerde exploitanten zullen worden verzocht rapporten in te dienen over zware ongevallen waarbij zij in het buitenland betrokken zijn geweest, zodat de belangrijkste veiligheidslessen kunnen worden bestudeerd.
Noodreactie. Bedrijven zullen noodplannen opstellen op basis van de risicobeoordelingen van hun boorinstallaties of platformen en middelen bij de hand houden om deze indien nodig in werking te kunnen stellen. De lidstaten zullen bij het opstellen van de nationale noodplannen eveneens ten volle rekening houden met deze plannen. De plannen zullen periodiek worden getoetst door het bedrijfsleven en nationale autoriteiten.
Schulden. Olie- en gasbedrijven zullen volledig aansprakelijk zijn voor milieuschade veroorzaakt aan de beschermde mariene soorten en natuurlijke habitats. Voor schade aan wateren zal de geografische zone worden uitgebreid tot alle mariene wateren van de EU, inclusief de exclusieve economische zone (ongeveer 370 km van de kust) en het continentaal plat waar de kustlidstaat rechtsmacht uitoefent. Voor waterschade is het huidige EU-rechtskader voor milieuaansprakelijkheid beperkt tot de territoriale wateren (ongeveer 22 km uit de kust).
EU Offshore-autoriteitengroep. Offshore-inspecteurs van de lidstaten zullen samenwerken om een ​​effectieve uitwisseling van beste praktijken te garanderen en bij te dragen aan de ontwikkeling en verbetering van veiligheidsnormen.
Internationale. De Commissie zal met haar internationale partners samenwerken om de implementatie van de hoogste veiligheidsnormen over de hele wereld te bevorderen. Van exploitanten die in de EU werken wordt verwacht dat zij aantonen dat zij hetzelfde beleid ter voorkoming van zware ongevallen in het buitenland toepassen als bij hun EU-activiteiten.

 

advertentie

Anna van Densky

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.
advertentie

Trending