Maak nu een € 1 donatie aan EU Reporter

RSSMilieu

#ECJ: Europees Hof van Justitie regeert verhoogde houtkap in het door Polen beschermde Białowieża-woud overtreedt de EU-wetgeving

#ECJ: Europees Hof van Justitie regeert verhoogde houtkap in het door Polen beschermde Białowieża-woud overtreedt de EU-wetgeving

| Februari 21, 2018

Het Europese Hof van Justitie heeft gisteren een persbericht uitgebracht (20 februari) waarin wordt aangekondigd dat een verhoogde houtkap in het beschermde Białowieża-bos van Polen de EU-wetgeving schendt. Het advies komt na een inbreukprocedure van juli vorig jaar door de Commissie om grootschalige houtkap tegen te houden, omdat het de 'integriteit' van de site bedreigt. In reactie op de aankondiging hebben de co-voorzitters [...]

Verder lezen

EP-leden pleiten voor wereldwijd verbod op #AnimalTesting

EP-leden pleiten voor wereldwijd verbod op #AnimalTesting

| Februari 21, 2018

De Milieucommissie van het Europees Parlement heeft een resolutie aangenomen waarin wordt opgeroepen tot een wereldwijd verbod op dierproeven voor cosmetica. Dierproeven voor cosmetica zijn sinds de 2009 in de EU verboden en het is illegaal om sinds maart 2013 cosmetische producten op de EU-markt te brengen die op dieren zijn getest. Ondanks […]

Verder lezen

#EUAuditors publiceren achtergrondinformatie over wind- en zonne-energieproductie

#EUAuditors publiceren achtergrondinformatie over wind- en zonne-energieproductie

| Februari 21, 2018

De Europese Rekenkamer heeft een achtergronddocument gepubliceerd over EU- en lidstaatsteun voor wind- en zonne-fotovoltaïsche (PV) stroomopwekking. Achtergronddocumenten volgen de aankondigingen van audits en bieden informatie over lopende controletaken. Ze zijn een bron van informatie voor diegenen die geïnteresseerd zijn in het beleid en / of programma's die worden gecontroleerd. De […]

Verder lezen

#CovenantofMayors: Steden staan ​​voorop bij klimaatactie

#CovenantofMayors: Steden staan ​​voorop bij klimaatactie

| Februari 20, 2018

Burgemeesters van Europa komen donderdag bijeen in het Europees Parlement in Brussel (22 februari) om initiatieven te bespreken om de klimaatverandering op lokaal niveau aan te pakken. Het evenement van dit jaar markeert het 10th-jubileum van het Covenant of Mayors for Climate and Energy, een Europees initiatief dat meer dan 7,700-steden in Europa en daarbuiten met elkaar verbindt [...]

Verder lezen

Hernieuwbare energie: de EU heeft een kosteneffectief potentieel om meer #renewables te gebruiken

Hernieuwbare energie: de EU heeft een kosteneffectief potentieel om meer #renewables te gebruiken

| Februari 19, 2018

Op 19 februari zal Miguel Arias Cañete, klimaatactivist en energiecommissaris en de directeur-generaal van het Internationaal Agentschap voor hernieuwbare energie (IRENA), Adnan Amin, in Brussel een nieuw rapport lanceren over de vooruitzichten voor hernieuwbare energie in de Europese Unie. Het rapport, opgesteld door het International Renewable Energy Agency (IRENA), identificeert kosteneffectieve opties voor hernieuwbare energie in alle [...]

Verder lezen

#ClimateChange: EU-bossen gebruiken om de CO2-uitstoot te compenseren

#ClimateChange: EU-bossen gebruiken om de CO2-uitstoot te compenseren

| Februari 15, 2018

Bossen vormen een belangrijk onderdeel van het ecosysteem van de EU Bossen spelen een cruciale rol bij het instandhouden van ons ecosysteem, bijvoorbeeld door koolstofdioxide uit de atmosfeer op te nemen die anders zou bijdragen aan het broeikaseffect. De EU werkt aan plannen om elke lidstaat te compenseren voor emissies veroorzaakt door ontbossing. Het Parlement en de [...]

Verder lezen

Snijden EU #GreenhouseGasEmissions: nationale doelen voor 2030

Snijden EU #GreenhouseGasEmissions: nationale doelen voor 2030

| Februari 14, 2018

De verordening inzake de verdeling van de inspanningen stelt nationale streefcijfers voor het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen vast om de EU te helpen haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst van Parijs na te komen. Wat is effort sharing? Om de klimaatverandering te helpen bestrijden, hebben de EU-leiders in oktober 2014 het 2030 klimaat- en energiekader aangenomen, dat bindende doelen bevat om de uitstoot in de EU te verminderen door [...]

Verder lezen