Verbind je met ons

Energiemarkt

Een heroverweging van de structuur van de Europese energiemarkten nodig

DELEN:

gepubliceerd

on

CEO's en bedrijfsleiders van 10 Europese organisaties (Fluence Energy GmBH, Gore Street Capital, Gresham House, MW Storage, Zenobé, AEPIBAL, BVES, Energy Storage Ireland, Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems en Karslruhe Institute of Technology) komen samen om een open brief, waarin de Europese beleidsmakers en de publieke opinie worden opgeroepen om de structuur van de Europese energiemarkten te heroverwegen in reactie op het REPowerEU Plan.

De brief onderstreept de noodzaak van specifieke beleidskaders en doelstellingen, die de invoering van flexibiliteits- en energieopslagtechnologieën zouden versnellen om betaalbare, betrouwbare en duurzame energiesystemen voor Europese consumenten veilig te stellen. De brief benadrukt verder dat deze technologieën nodig zijn om de Europese energieafhankelijkheid van geïmporteerd gas te verminderen, om aan de groeiende vraag naar elektriciteit te voldoen en om de energieprijzen te verlagen en tegelijkertijd de groene transitie tijdig mogelijk te maken. 

De brief:

Een open brief aan Europese beleidsmakers en de media over het REPowerEU Plan
De huidige geopolitieke situatie in het hele continent, gecombineerd met een grote afhankelijkheid van geïmporteerd aardgas, een groeiende vraag naar elektriciteit en bijgevolg hogere rekeningen voor huishoudens en bedrijven, maakt het dringend noodzakelijk om de
structuur van de Europese energiesystemen.


Het REPowerEU Plan1, dat in mei door de Europese Commissie is gepubliceerd, heeft tot doel de continuïteit van de energievoorziening te vergroten door meer duurzame opwekking te bouwen en aan te sluiten op het net. Om dit plan te laten slagen, moet het echter vergezeld gaan van adequate doelstellingen en beleidskaders voor de inzet van energieopslag en andere flexibiliteitstechnologieën. Ze zijn nodig om de veilige en efficiënte integratie van hernieuwbare energiebronnen in het elektriciteitsnet mogelijk te maken, en nu is het tijd om ze te erkennen als de pijlers van de Europese energietransitie.
De ondertekenaars van deze brief, organisaties met tientallen jaren ervaring in het creëren en ondersteunen van mondiale en Europese energiemarkten, verwelkomen het REPowerEU-plan, de ambitieuze doelstellingen voor hernieuwbare energie en de erkenning van de rol van energieopslag bij het leveren van duurzame en betrouwbare energievoorziening.

Tegelijkertijd zijn wij van mening dat, om de versnelde inzet van hernieuwbare energiebronnen op korte termijn succesvol te laten zijn, Europa een snelle uitrol van bewezen en schaalbare technologieën nodig heeft om de netwerkflexibiliteit te vergroten en de veilige en efficiënte integratie van duurzame opwekking mogelijk te maken. Daartoe is op batterijen gebaseerde energieopslag een snel inzetbare, kosteneffectieve en emissiearme oplossing met het potentieel om een ​​ruggengraat te worden van moderne, veerkrachtige en koolstofarme energiesystemen. Andere technologieën, zoals respons aan de vraagzijde, het verbeterde gebruik van het bestaande opslagpotentieel van gepompte hydro-elektriciteit
en andere technologieën voor energieopslag, evenals de interconnectiviteit tussen nationale elektriciteitsmarkten, zijn allemaal van cruciaal belang om de Europese energietransitie mogelijk te maken.

Dankzij de unieke kenmerken – reactiesnelheid, flexibiliteit en betrouwbaarheid – zijn op batterijen gebaseerde energieopslag en andere snelwerkende technologieën perfect gepositioneerd om de totale elektriciteitskosten voor bedrijven en residentiële energieverbruikers op meerdere manieren te verlagen. Op batterijen gebaseerde energieopslag kan de netwerkstabiliteit verbeteren en congestie bij transmissie verminderen
lijnen, waardoor de beperking van hernieuwbare energie en de daarmee gepaard gaande aanzienlijke kosten worden verminderd. Het kan capaciteit en ondersteunende diensten leveren die vraag en aanbod in evenwicht brengen, vaak efficiënter en goedkoper dan andere technologieën. Het kan ook de prijsvolatiliteit en daarmee de totale elektriciteitskosten op de groothandelsmarkten voor energie beperken door middel van energiearbitrage.

advertentie

In verschillende markten over de hele wereld hebben technologieën voor energieopslag hun vermogen bewezen om thermische energiecentrales te vervangen als een meer economische en koolstofarme manier om te zorgen voor een veilige energievoorziening tijdens perioden van piekvraag en lage opwekking van hernieuwbare energie. Maar ondanks dat we toegang hebben tot deze gebruiksklare en kosteneffectieve technologie, blijven we
afhankelijk zijn van opwekking op basis van aardgas met hoge emissie, terwijl de Europese doelstellingen voor het strategisch opschalen van energieopslagprojecten nog moeten worden ontwikkeld en in de wet zijn verankerd. In 2021 hebben capaciteitsmarktveilingen in heel Europa ongeveer 2.4 GW aan contracten gegund aan energieopslag, maar verschillende onderzoeken voorspellen dat dit de veiligheid en betrouwbaarheid zal vergroten
van energiesystemen op het continent, hebben we tegen 200 tot 2030 GW aan energieopslag nodig.

Er zijn ook aanvullende wijzigingen in de structuur en het ontwerp van de energiemarkt nodig om de doelstellingen van REPowerEU mogelijk te maken.

1Het REPowerEU-plan van de Europese Commissie werd voor het eerst in maart bekendgemaakt en op 18 mei gepubliceerd. Het omvat het verhogen van de doelstelling van energie opgewekt uit hernieuwbare bronnen tot 45% tegen 2030, een stijging van 40% in vergelijking met de doelstellingen van vorig jaar. Dit zou de opwekking van hernieuwbare energie in Europa tegen 1,236 op 2030 GW brengen, inclusief de installatie van 320 GW aan zonne-energie tegen 2025.

Manuel Perez Dubuc, CEO Fluence Energy GmbH
Alex O'Cinneide, CEO Gore Street Capital
Ben Guest, Managing Director Gresham House – New Energy Division
Wilfred Karl, CEO MW-opslag
James Basden, mede-oprichter en directeur Zenobē
Luis Marquina de Soto, President Asociación Empresarial de Pilas y Baterías y Almacenamiento – Spaanse Vereniging voor Energieopslag
Urban Windelen, Executive Director Bundesverband Energiespeicher Systeme e.V. – The Energy Storage System Association – Germany
Bobby Smith, Hoofd Energieopslag Ierland Energieopslag Ierland
Dr. Matthias Vetter, afdelingshoofd Opslag van elektrische energie
Fraunhofer Instituut voor Zonne-energie systemen
Prof. Dr. Stefano Passerini Karlsruhe Instituut voor Technologie

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending