Verbind je met ons

Energie

Toekomstige etikettering van kernenergie en gas als "groene" energie 

DELEN:

gepubliceerd

on

De Europese industrieën zijn op weg naar een nieuwe transformatie waarbij kernenergie en gas worden omarmd als "groene" energiebronnen na een historische stemming in het Europees Parlement, waarbij een motie werd verworpen om zich te verzetten tegen de opname van kernenergie en gas als ecologisch duurzame economische activiteiten. Ongetwijfeld bezitten de industrieën het Franse EU-voorzitterschap een "Slinger van Sonnetten" voor hun intense lobby, waardoor de controversiële beslissing mogelijk is. In de tussentijd, de oppositie tegen dit perspectief spitst zich toe op de rechtszaak om de ongewenste ontwikkeling op het niveau van het Europese Hof van Justitie (HvJ) te blokkeren - schrijft Anna Van Densky.

De toekomstige etikettering van kernenergie en gas als "groene" energie is een raakvlak tussen de Franse nucleaire lobby en de Amerikaanse schaliegaspromotors, die beide dapperheid uitwisselen. De wending veroorzaakte een wervelwind van woede namens de politieke Groene partijen, die hun zaak verloren aan de machtige tegenstanders, gesteund door de statelijke actoren.

Tijdens de plenaire vergadering van het Europees Parlement in Straatsburg in juli hebben de leden (Europarlementariërs) geen bezwaar gemaakt tegen de gedelegeerde handeling van de Commissie om specifieke kern- en gasenergieactiviteiten onder bepaalde voorwaarden op te nemen in de lijst van ecologisch duurzame economische activiteiten die onder de zo- EU-taxonomie genoemd. Oorspronkelijk was de taxonomie ontworpen om de klimaat- en energiedoelstellingen van de EU voor 2030 na te streven en deze te bereiken door de relevante investeringen in duurzame projecten die bestand zijn tegen mogelijke milieucalamiteiten.

Aangezien de Commissie benadrukt dat er een rol is weggelegd voor particuliere investeringen in gas- en nucleaire activiteiten in de groene transitie, heeft zij voorgesteld bepaalde activiteiten op het gebied van fossiel gas en kernenergie te classificeren als een overgangsmaatregel om bij te dragen aan de beperking van de klimaatverandering.

De opname van bepaalde gas- en nucleaire activiteiten is echter beperkt in de tijd en afhankelijk van specifieke voorwaarden en transparantievereisten, legt de Commissie uit.

advertentie

278 EP-leden stemden voor de resolutie, 328 tegen en 33 onthielden zich van stemming. Er was een absolute meerderheid van 353 EP-leden nodig om het Parlement een veto te laten uitspreken over het voorstel van de Commissie. Als noch het Parlement noch de Raad op 11 juli 2022 bezwaar maken tegen het voorstel, zal de gedelegeerde handeling taxonomie in werking treden en van toepassing zijn vanaf 1 januari 2023.

De taxonomieverordening maakt deel uit van het actieplan van de Commissie voor de financiering van duurzame groei en heeft tot doel groene investeringen te stimuleren en 'greenwashing' te voorkomen.

Het laatste woord is echter nog niet gezegd! De juridische procedure tegen het EU-taxonomiebesluit is onderweg: de Luxemburgse regering is begonnen met de voorbereiding van de rechtszaak tegen de Europese Commissie. De verhuizing is vergezeld door Oostenrijkse collega's. De opstandige EP-leden, die hun regeringen oproepen tot actie, hopen niet dat het beleid kan worden geblokkeerd op het niveau van de EU-Raad, en zij zien het EU-Hof (HvJ) als de ultieme instantie die kan voorkomen dat kernenergie en gas worden vermeld als “ groene” energieën.

De politieke strijd om een ​​echt groene agenda gaat door.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending