Verbind je met ons

Elektriciteit interconnectiviteit

De Commissie keurt de verlenging van twee Griekse elektriciteitsmaatregelen goed

gepubliceerd

on

De Europese Commissie heeft op grond van de EU-staatssteunregels de verlenging voor een beperkte periode van twee Griekse maatregelen, een flexibiliteitsmechanisme en een onderbreekbaarheidregeling goedgekeurd om de overgang naar de nieuwe opzet van de elektriciteitsmarkt te ondersteunen. Volgens het flexibiliteitsmechanisme, dat aanvankelijk op 30 juli 2018 door de Commissie werd goedgekeurd (SA 50152), kunnen aanbieders van flexibele stroomcapaciteit, zoals gasgestookte elektriciteitscentrales, flexibele waterkrachtcentrales en vraagresponsoperatoren, een vergoeding krijgen voor het beschikbaar zijn om elektriciteit op te wekken of, in het geval van vraagresponsoperatoren, omdat ze bereid zijn hun elektriciteitsverbruik te verminderen.

Door deze flexibiliteit in stroomcapaciteit kan de Griekse transmissiesysteembeheerder (TSO) omgaan met de variabiliteit in elektriciteitsproductie en -verbruik. In het kader van de regeling voor onderbreekbaarheid, die aanvankelijk op 07 februari 2018 door de Commissie werd goedgekeurd (SA. 48780), compenseert Griekenland grote energieverbruikers omdat zij ermee hebben ingestemd om vrijwillig van het netwerk te worden losgekoppeld wanneer de continuïteit van de elektriciteitsvoorziening in gevaar is, zoals bijvoorbeeld is gebeurd tijdens de gascrisis in de koude winter van december 2016 / januari 2017.

Griekenland heeft de Commissie in kennis gesteld van zijn voornemen om het flexibiliteitsmechanisme te verlengen tot maart 2021 en de regeling voor onderbreekbaarheid tot september 2021. De Commissie beoordeelde de twee maatregelen in het kader van de Richtsnoeren inzake staatssteun voor milieubescherming en energie 2014-2020.

De Commissie was van oordeel dat de verlenging van de twee maatregelen voor een beperkte periode noodzakelijk is in het licht van de lopende hervormingen op de Griekse elektriciteitsmarkt. Zij stelde ook vast dat de steun evenredig is omdat de vergoeding van de begunstigden wordt vastgesteld via een concurrerende veiling, waardoor overcompensatie wordt vermeden. Op basis hiervan heeft de Commissie de maatregelen goedgekeurd op grond van de EU-staatssteunregels. Meer informatie zal beschikbaar zijn op de Commissie concurrentie website, in het openbaar case register, onder zaaknummer SA.56102 en SA.56103.

Elektriciteit interconnectiviteit

EPO-IEA-studie: Snelle toename van batterij-innovatie speelt een sleutelrol in de transitie naar schone energie

gepubliceerd

on

  • Uitvindingen voor elektriciteitsopslag laten de afgelopen tien jaar een jaarlijkse groei zien van 14%, vindt een gezamenlijke studie van het Europees Octrooibureau (EPO) en het Internationaal Energieagentschap (IEA)

  • De hoeveelheid batterijen en andere energieopslag moet in 2040 vervijfvoudigd zijn om de wereld op koers te krijgen voor klimaat- en duurzame energiedoelstellingen

  • Elektrische voertuigen zijn nu de belangrijkste motor achter batterij-innovatie

  • Vooruitgang in oplaadbare lithium-ionbatterijen focust op de meeste nieuwe uitvindingen

  • Aziatische landen hebben een sterke voorsprong in de wereldwijde race voor batterijtechnologie

  • Om de doelstelling van de Europese Green Deal te halen, is versnelde innovatie nodig om de transitie naar schone energie in Europa te stimuleren

 Het verbeteren van de capaciteit om elektriciteit op te slaan speelt een sleutelrol in de transitie naar schone energietechnologieën. Tussen 2005 en 2018 groeide de octrooiactiviteit voor batterijen en andere technologieën voor elektriciteitsopslag gemiddeld jaarlijks percentage van 14% wereldwijd, vier keer sneller dan het gemiddelde van alle technologiegebieden, volgens een gezamenlijke studie die vandaag is gepubliceerd door het Europees Octrooibureau (EPO) en het Internationaal Energieagentschap (IEA).

Het rapport, Innovatie in batterijen en elektriciteitsopslag - een globale analyse op basis van patentgegevens, laat zien dat batterijen bijna 90% van alle octrooiactiviteiten op het gebied van elektriciteitsopslag uitmaken, en dat de opkomst van innovatie wordt voornamelijk gedreven door de vooruitgang in oplaadbare lithium-ionbatterijen die worden gebruikt in consumentenelektronica en elektrische auto's. Vooral elektrische mobiliteit bevordert de ontwikkeling van nieuwe lithium-ion chemie gericht op het verbeteren van het vermogen, de duurzaamheid, de laad- / ontlaadsnelheid en recycleerbaarheid. Technologische vooruitgang wordt ook gevoed door de behoefte grotere hoeveelheden hernieuwbare energie zoals wind- en zonne-energie integreren in elektriciteitsnetten.

De studie toont ook aan dat Japan en Zuid-Korea wereldwijd een sterke voorsprong hebben verworven op het gebied van batterijtechnologie en dat technische vooruitgang en massaproductie in een steeds volwassener wordende industrie de afgelopen jaren hebben geleid tot een aanzienlijke daling van de batterijprijzen - met bijna 90% sinds 2010. in het geval van Li-ion-accu's voor elektrische voertuigen, en met ongeveer tweederde in dezelfde periode voor stationaire toepassingen, waaronder beheer van het elektriciteitsnet.

Het ontwikkelen van betere en goedkopere elektriciteitsopslag is een grote uitdaging voor de toekomst: Volgens het Sustainable Development Scenario van het IEA, opdat de wereld de klimaat- en duurzame energiedoelstellingen kan halen, tegen 10 zal wereldwijd bijna 000 gigawattuur aan batterijen en andere vormen van energieopslag nodig zijn - 2040 keer de omvang van de huidige markt. Er zijn effectieve opslagoplossingen nodig om de transitie naar schone energie in Europa te stimuleren om het doel van de Europese Green Deal te bereiken: het continent klimaatneutraal maken tegen 50.

"Elektriciteitsopslagtechnologie is van cruciaal belang als het gaat om het voldoen aan de vraag naar elektrische mobiliteit en het bereiken van de verschuiving naar hernieuwbare energie die nodig is als we de klimaatverandering willen verzachten, "zei EOB-president António Campinos. “De snelle en aanhoudende toename van innovatie op het gebied van elektriciteitsopslag toont aan dat uitvinders en bedrijven de uitdaging van de energietransitie aangaan. Uit de patentgegevens blijkt dat, hoewel Azië een sterke voorsprong heeft in deze strategische industrie, de VS en Europa kunnen rekenen op een rijk innovatie-ecosysteem, waaronder een groot aantal MKB-bedrijven en onderzoeksinstellingen, om hen te helpen in de race voor de volgende generatie batterijen te blijven. "

"IEA-projecties maken duidelijk dat energieopslag de komende decennia exponentieel zal moeten groeien om de wereld in staat te stellen de internationale klimaat- en duurzame energiedoelstellingen te halen. Versnelde innovatie zal essentieel zijn om die groei te realiseren, ”aldus IEA Executive Director Fatih Birol. "Door de complementaire sterke punten van het IEA en het EPO te combineren, werpt dit rapport een nieuw licht op de innovatietrends van vandaag om overheden en bedrijven te helpen slimme beslissingen te nemen voor onze energietoekomst."

Opkomst van elektrische voertuigen die innovatie op het gebied van Li-ion stimuleren

Het rapport, dat de belangrijkste trends in innovatie van elektriciteitsopslag tussen 2000 en 2018 presenteert, gemeten in termen van internationale octrooifamilies, stelt dat vast lithium-ion (Li-ion) -technologie, die dominant is in draagbare elektronica en elektrische voertuigen, heeft sinds 2005 het grootste deel van de batterijinnovatie aangewakkerd. In 2018 waren de vorderingen in Li-ion-cellen verantwoordelijk voor 45% van de octrooiactiviteiten met betrekking tot batterijcellen, vergeleken met slechts 7 % voor cellen op basis van andere chemie.

In 2011 hebben elektrische voertuigen consumentenelektronica ingehaald als de grootste groeimotor voor Li-ion-batterijgerelateerde (Zie grafiek: Aantal IPF's gerelateerd aan toepassingen voor batterijpakketten). Deze trend benadrukt het voortdurende werk van de auto-industrie om alternatieve schone energietechnologieën koolstofarm te maken en te ontwikkelen. Ervoor zorgen dat batterijen in elektrische voertuigen effectief en betrouwbaar zijn, is van cruciaal belang om het gebruik ervan door consumenten na 2020 te stimuleren, waarna strengere EU-brede emissiedoelstellingen van toepassing zullen zijn op voertuigen met fossiele brandstoffen.

Het aandeel uitvindingen uit Europese landen is relatief bescheiden op alle gebieden van Li-ion-technologieën, maar het is twee keer zo hoog in opkomende gebieden in vergelijking met meer gevestigde, bijvoorbeeld het genereren van 11% van de uitvindingen in zowel lithiumijzerfosfaat (LFP) als Lithium-nikkel-kobalt-aluminiumoxide (NCA), die beide worden gezien als veelbelovende alternatieven voor de huidige Li-ion-chemie.

Verbeteringen aan accupakketten voor elektrische auto's hebben ook geleid tot positieve overloopeffecten op stationaire toepassingen, waaronder het beheer van het elektriciteitsnet.

Het rapport laat ook zien dat de patentactiviteit bij de productie van batterijcellen en celgerelateerde technische ontwikkelingen het afgelopen decennium verdrievoudigd is. Deze twee velden waren samen goed voor bijna de helft (47%) van alle octrooiactiviteiten met betrekking tot batterijcellen in 2018, een duidelijke indicatie van de volwassenheid van de industrie en het strategische belang van het ontwikkelen van efficiënte massaproductie.

Bovendien zijn ook andere opslagtechnologieën, zoals supercondensatoren en redoxflow-batterijen, snel in opkomst met het potentieel om enkele van de zwakke punten van Li-ion-batterijen aan te pakken.

Aziatische bedrijven lopen voorop

De studie toont dat aan Japan heeft een duidelijke voorsprong in de wereldwijde race voor batterijtechnologie, met naar 40.9% aandeel van internationale octrooifamilies in batterijtechnologie in 2000-2018, gevolgd door Zuid-Korea met 17.4%, Europa (15.4%), de VS (14.5%) en China (6.9%). Aziatische bedrijven zijn goed voor negen van de top tien van wereldwijde aanvragers van patenten met betrekking tot batterijen, en tweederde van de top 25, die ook zes bedrijven uit Europa en twee uit de VS omvat. De top vijf aanvragers (Samsung, Panasonic, LG, Toyota en Bosch) genereerden samen meer dan een kwart van alle IPF's tussen 2000 en 2018. In Europa wordt innovatie op het gebied van elektriciteitsopslag gedomineerd door Duitsland, dat alleen al goed is voor meer dan de helft van de internationale octrooifamilies voor batterijtechnologieën afkomstig uit Europa (Zie grafiek: Geografische oorsprong van Europese IPF's in batterijtechnologie, 2000-2018).

Hoewel innovatie in batterijtechnologie nog grotendeels geconcentreerd is in een beperkte groep van zeer grote bedrijven, spelen in de VS en Europa ook kleinere bedrijven, universiteiten en openbare onderzoeksorganisaties een belangrijke rol. Voor de VS vertegenwoordigen het MKB 34.4% en universiteiten / onderzoeksorganisaties 13.8% van de ingediende IPF's. Voor Europa zijn de cijfers respectievelijk 15.9% en 12.7%, in tegenstelling tot Japan (3.4% / 3.5%) en de Republiek Korea (4.6% / 9.0%).

Meer informatie

Lees de samenvatting

Lees de volledige studie

Opmerkingen voor de redactie

Over internationale octrooifamilies

De patentanalyse in dit rapport is gebaseerd op het concept van internationale patentfamilies (IPF's). Elke IPF vertegenwoordigt een unieke uitvinding en omvat octrooiaanvragen die zijn ingediend en gepubliceerd in ten minste twee landen of die zijn ingediend bij en gepubliceerd door een regionaal octrooibureau, evenals gepubliceerde internationale octrooiaanvragen. IPF's vertegenwoordigen uitvindingen die door de uitvinder belangrijk genoeg worden geacht om internationaal bescherming te zoeken, en slechts een relatief klein percentage van de aanvragen voldoet daadwerkelijk aan deze drempel. Dit concept kan daarom worden gebruikt als een solide basis voor het vergelijken van internationale innovatieactiviteiten, aangezien het de vooringenomenheid vermindert die kunnen optreden bij het vergelijken van octrooiaanvragen tussen verschillende nationale octrooibureaus.

Over de EPO

Met bijna 7 medewerkers is de Europees Octrooibureau (EPO) is een van de grootste openbare dienstverleningsinstellingen in Europa. Het EOB, met het hoofdkantoor in München en kantoren in Berlijn, Brussel, Den Haag en Wenen, werd opgericht met als doel de samenwerking op het gebied van octrooien in Europa te versterken. Door de gecentraliseerde procedure voor het verlenen van octrooien van het EOB kunnen uitvinders hoogwaardige octrooibescherming verkrijgen in wel 44 landen, die een markt van ongeveer 700 miljoen mensen bestrijken. Het EOB is ook 's werelds toonaangevende autoriteit op het gebied van octrooi-informatie en het zoeken naar octrooien.

Over het Internationaal Energieagentschap
De op soja gebaseerde Internationaal Energieagentschap (IEA) vormt de kern van de wereldwijde dialoog over energie en biedt gezaghebbende analyses, gegevens, beleidsaanbevelingen en real-world oplossingen om landen te helpen veilige en duurzame energie voor iedereen te realiseren. Met een benadering van alle brandstoffen, alle technologieën, pleit het IEA voor beleid dat de betrouwbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid van energie verbetert. Het IEA ondersteunt transities naar schone energie over de hele wereld om de wereldwijde duurzaamheidsdoelen te helpen bereiken.

Media neemt contact op met het Europees Octrooibureau

Luis Berenguer Giménez

Hoofddirecteur Communicatie / Woordvoerder

Tel. + 49 89 2399 1203
[e-mail beveiligd]

 

 

Verder lezen

Elektriciteit interconnectiviteit

ElectroGasMalta heeft zijn project voor de elektriciteitscentrale in Delimar samengevat

gepubliceerd

on

Het Electrogas-consortium hield onlangs een persconferentie waar het de resultaten van een interne audit van zijn bedrijf bekendmaakte. Het bedrijf zei dat het in 2019 was begonnen met een "uitgebreide interne juridische en forensische beoordeling", na de benoeming van drie nieuwe bestuurders. Uit de audit bleek dat er geen tekenen waren van corruptie bij het project om een ​​gascentrale te bouwen in Delimar met deelname van Siemens Projects Ventures en SOCAR Trading.

Volgens Energogas heeft de audit geen tekenen van overtredingen aan het licht gebracht in de fase van de biedingen, de bouw van de energiecentrale en de operationele activiteiten van Electrogas.

Electrogas meldde ook dat een project ter waarde van meer dan 500 miljoen euro voor de bouw van een nieuwe 210 MW-energiecentrale en een LNG-hervergassingsterminal werd geïmplementeerd door ElectroGas Malta, waaronder SOCAR Trading. In samenwerking met Siemens en de lokale investeringsmaatschappij GEM won het in 2013 een openbare aanbesteding in Malta.

Het is bekend dat het management van Electrogas is gewijzigd na het aftreden van aandeelhouder Jorgen fenek.
Fenech maakte deel uit van de joint venture "jam holdings", die 33.34% van de energiecentrale bezit. SOCAR Trading en Siemens Projects Ventures hebben elk 33.34 procent in handen.

In 2015 tekende ElectroGas Malta een contract met SOCAR dat exclusieve langetermijnrechten geeft om LNG te leveren aan Malta voor de elektriciteitscentrale. De eerste batch LNG werd in januari 2017 aan het eiland geleverd, waardoor de voorwaarden werden geschapen voor Malta om stookolie volledig op te geven als bron voor elektriciteitsopwekking. Zoals eerder opgemerkt door de premier van Malta, Joseph Muscat, hielp dit de elektriciteitsprijzen voor de Maltese bevolking met 25% te verlagen en droeg het bij tot een vermindering van 90% van de giftige emissies in de atmosfeer.

ElectroGas Malta zal gedurende 18 jaar ook elektriciteit en aardgas leveren aan het staatsenergiebedrijf Enemalta. Een project ter waarde van meer dan € 500 miljoen voor de bouw van een nieuwe 210 MW-energiecentrale en een LNG-hervergassingsterminal in Malta met deelname van SOCAR Trading werd gelanceerd in december 2014 en voltooid in januari 2017.

Verder lezen

Elektriciteit interconnectiviteit

Commissie keurt steun voor productie van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen in Ierland goed

gepubliceerd

on

De Europese Commissie heeft in het kader van de EU-staatssteunregels een regeling goedgekeurd ter ondersteuning van de elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen in Ierland. Ierland is voornemens een nieuwe steunmaatregel in te voeren, de zogenaamde Renewable Electricity Support Scheme ("RESS"), ter ondersteuning van de elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen, waaronder fotovoltaïsche zonne-energie en wind.

Het RESS, met een geraamd totaal budget van tussen de 7.2 miljard en 12.5 miljard euro, loopt tot 2025. Gedurende deze tijd zal de steun voor de productie van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen die in het kader van het RESS wordt verleend, via veilingen worden toegewezen. Alle in aanmerking komende technologieën zullen in deze veilingen meedingen naar subsidies, die moeten zorgen voor een kosteneffectieve verwezenlijking van de doelstellingen inzake hernieuwbare elektriciteit door de concurrentie aan te moedigen.

Ierland heeft echter een voorkeursbehandeling gerechtvaardigd voor een kleine hoeveelheid energie uit zonne-energie en uit offshore-wind op basis van het potentieel op lange termijn van deze technologieën voor het land. Succesvolle aanvragers van het RESS ontvangen gedurende 15 jaar ondersteuning in de vorm van een premie bovenop de marktprijs.

De gemeenschappen die projecten ontvangen die door het RESS worden ondersteund, zullen profiteren van een fonds waaraan alle RESS-begunstigden zullen bijdragen en dat zal investeren in bepaalde technologieën en 'duurzame doelen', waaronder onderwijs, energie-efficiëntie, duurzame energie en klimaatactie-initiatieven in het gebied rond het RESS-projecten. De Commissie heeft de regeling beoordeeld aan de hand van de EU-staatssteunregels, met name de 2014-richtsnoeren inzake staatssteun voor milieubescherming en energie.

De Commissie concludeerde dat het Ierse RESS in overeenstemming is met de EU-staatssteunregels, aangezien het de opwekking van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen bevordert, in overeenstemming met de Europese Green Deal, zonder de mededinging onnodig te verstoren.

Executive Vice President Margrethe Vestager, belast met het mededingingsbeleid, zei: "Deze steunregeling voor hernieuwbare elektriciteit zal bijdragen aan de overgang van Ierland naar een koolstofarme en ecologisch duurzame economie, in overeenstemming met de Europese Green Deal en onze staatssteunregels."

Verder lezen
advertentie

Facebook

Twitter

Trending