Verbind je met ons

Elektriciteit interconnectiviteit

Akkoord bereikt over nieuwe EU-maatregelen om #ElectricityBlackouts te voorkomen

DELEN:

gepubliceerd

on

EU-burgers zullen beter worden beschermd tegen plotselinge elektriciteitstekorten door middel van een voorlopig akkoord tussen EP-leden en lidstaten.

Nadat de deal was bereikt, rapporteur Flavio Zanonato (S&D, IT) zei: “Deze overeenkomst zorgt ervoor dat als een elektriciteitscrisis een lidstaat treft, deze snel wordt opgelost in samenwerking met zijn buren en de regionale coördinatiecentra. Het vestigt het solidariteitsprincipe als de echte ruggengraat van risicobeheer, zodat niemand in de toekomst alleen zal worden gelaten bij het omgaan met de koudegolf en met plotselinge stroomonderbrekingen.”

Het doel van deze wetgeving is om de identificatie van mogelijke crises en de risicoparaatheid van de elektriciteitssector in de hele EU te verbeteren. Op dit moment brengen uiteenlopende nationale regels en een gebrek aan grensoverschrijdende samenwerking door nationale autoriteiten de energiezekerheid in tijden van tekorten in gevaar.

Nationale risicoparaatheidsplannen worden verplicht

Momenteel is er geen gemeenschappelijke aanpak voor risico-identificatie en -beoordeling. Volgens het voorlopige akkoord zullen de lidstaten verplicht worden om nationale risicoparaatheidsplannen op te stellen, op basis van een gemeenschappelijk model zoals gevraagd door het Parlement.

Deze plannen dienen maatregelen te bevatten om gelijktijdige tekorten in een regio te voorkomen en te zorgen voor regionale crisisbeheersing. Het wordt ook verplicht voor EU-landen om de Commissie en aangrenzende lidstaten te waarschuwen wanneer ze een elektriciteitscrisis hebben.

De lidstaten moeten deze binnen 2.5 jaar na inwerkingtreding van de verordening aannemen.

advertentie

Vergoeding

Een lidstaat die hulp ontvangt, moet uiteindelijk alle redelijke kosten dragen die verband houden met de hulp van andere lidstaten. Echter, zoals gevraagd door het Parlement, moeten de lidstaten overeenstemming bereiken over een billijke vergoeding alvorens bijstand te verlenen.

De Commissie zal niet-bindende richtsnoeren opstellen voor het bepalen van een billijke vergoeding en andere belangrijke elementen van de technische, juridische en financiële regelingen.

Volgende stappen

De deal zal nu ter goedkeuring worden voorgelegd aan het Industrie-, Onderzoeks- en Energiecomité en de plenaire vergadering, evenals aan de Raad. De verordening treedt in werking 20 dagen na de bekendmaking ervan in het Publicatieblad.

Achtergrond

Het voorstel voor een verordening over risicoparaatheid in de elektriciteitssector maakt deel uit van het wetgevingspakket "Schone energie voor alle Europeanen", dat de Commissie op 30 november 2016 heeft voorgesteld. Het pakket omvat vier wetgevingsvoorstellen voor de elektriciteitsmarkt. Over de drie andere dossiers lopen nog interinstitutionele onderhandelingen.

Meer informatie 

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending