Verbind je met ons

Energie

#StateAid: Commissie keurt Spaanse steunregeling voor duurzame elektriciteit goed

DELEN:

gepubliceerd

on

We gebruiken uw aanmelding om inhoud aan te bieden op manieren waarmee u heeft ingestemd en om ons begrip van u te verbeteren. U kunt zich op elk moment afmelden.

De Europese Commissie heeft vastgesteld dat de Spaanse regeling ter ondersteuning van elektriciteitsproductie uit hernieuwbare energiebronnen, hoogrendabele warmtekrachtkoppeling van warmte en kracht en afval in overeenstemming moet zijn met de EU-staatssteunregels. De regeling zal de energie- en klimaatdoelstellingen van de EU verder bevorderen en tegelijkertijd de mededinging handhaven.

Commissaris Margrethe Vestager, belast met het mededingingsbeleid, zei: "Ik ben verheugd te zien dat de laatste Spaanse veilingen voor hernieuwbare energie de positieve effecten van concurrentie hebben aangetoond: bedrijven zijn bereid om te investeren in nieuwe installaties met zeer lage overheidssteun. een koolstofarme, ecologisch duurzame energievoorziening is belangrijk en deze steunregeling zal helpen. "

In het kader van de regeling krijgen begunstigden steun via een premie bovenop de marktprijs van elektriciteit, zodat zij moeten reageren op marktsignalen. Deze premie is bedoeld om deze faciliteiten te helpen compenseren voor kosten die niet kunnen worden verhaald op de verkoop van elektriciteit in de markt en om een ​​redelijk rendement op de investering te behalen.

De regeling bestaat sinds 2014 en is van toepassing op nieuwe begunstigden en op faciliteiten die van eerdere steun profiteerden. In totaal heeft de regeling ongeveer 40,000-begunstigden. In 2016 bedroegen de jaarlijkse betalingen in het kader van de regeling € 6.4 miljard.

Sinds 2016 wordt steun aan nieuwe faciliteiten verleend via concurrerende veilingen. Op de laatste veilingen van mei 2017 en juli 2017 hebben verschillende technologieën met elkaar geconcurreerd. In totaal werd steun toegekend voor een capaciteit van iets meer dan 8 gigawatt, voornamelijk aan wind- en zonnepaneelcentrales. Als gevolg van deze veilingen zullen begunstigden alleen een vergoeding ontvangen als de marktprijs de komende jaren daalt tot een niveau dat aanzienlijk onder de huidige marktprijzen ligt. Deze bescherming tegen een onverwacht sterke daling van de marktprijzen helpt ontwikkelaars om projectfinanciering veilig te stellen en daarmee de projecten op tijd af te ronden. Dit zal Spanje helpen zijn doelstellingen op het gebied van milieu en klimaatverandering voor 2020 te halen.

De Commissie heeft de regeling beoordeeld aan de hand van de EU-staatssteunregels, met name de Commissie 2014 richtsnoeren inzake staatssteun voor milieubescherming en energie. In het bijzonder vereisen ze concurrerende veilingen voor ondersteuning van hernieuwbare energie sinds 2017. Ze zorgen ervoor dat het gebruik van publieke middelen beperkt is en er geen overcompensatie is. Op basis hiervan concludeerde de Commissie dat de Spaanse maatregel het aandeel van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen zal verhogen, in overeenstemming met de EU milieudoelstellingen, terwijl elke verstoring van de concurrentie die wordt veroorzaakt door overheidssteun tot een minimum wordt beperkt.

De regeling gaat vergezeld van een evaluatieplan om de impact ervan te beoordelen. De resultaten van deze evaluatie zullen in december 2020 aan de Commissie worden voorgelegd.

advertentie

Achtergrond

De Commissie 2014 richtsnoeren inzake staatssteun voor milieubescherming en energiede lidstaten in staat stellen onder bepaalde voorwaarden de productie van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen (inclusief uit hernieuwbaar afval) en hoogrenderende warmtekrachtkoppelingscentrales te ondersteunen. Deze regels zijn bedoeld om de ambitieuze energie- en klimaatdoelstellingen van de EU te halen tegen zo laag mogelijke kosten voor de belastingbetaler en zonder buitensporige concurrentievervalsing op de interne markt.

De Renewable Energy Directive streefcijfers vastgesteld voor het aandeel van alle lidstaten in hernieuwbare energiebronnen in het bruto-eindverbruik van energie tegen 2020. Voor Spanje is dat doel 20% in 2020.

Meer informatie over het besluit zal beschikbaar zijn, zodra eventuele vertrouwelijkheidskwesties zijn opgelost, in het Staatssteunregister op de Commissie concurrentie website onder zaaknummer SA.40348. De State Aid Weekly e-News geeft nieuwe publicaties van besluiten inzake staatssteun die op internet en in het Publicatieblad van de EU.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending