Verbind je met ons

Energie

#StateAid: Commissie keurt Spaanse steunregeling voor duurzame elektriciteit goed

DELEN:

gepubliceerd

on

De Europese Commissie heeft vastgesteld dat de Spaanse regeling ter ondersteuning van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen, hoogrenderende warmtekrachtkoppeling van warmte en kracht en afval in overeenstemming is met de EU-staatssteunregels. De regeling zal de energie- en klimaatdoelstellingen van de EU bevorderen en tegelijkertijd de concurrentie in stand houden.

Commissaris Margrethe Vestager, belast met het mededingingsbeleid, verklaarde: "Ik ben verheugd te zien dat de laatste Spaanse veilingen van hernieuwbare energie de positieve effecten van concurrentie hebben aangetoond: bedrijven zijn bereid om te investeren in nieuwe installaties met een zeer laag niveau van staatssteun. De overgang van Spanje naar een koolstofarme, ecologisch duurzame energievoorziening is belangrijk en deze steunregeling zal daarbij helpen."

In het kader van de regeling krijgen begunstigden steun door middel van een premie bovenop de marktprijs van elektriciteit, zodat ze moeten reageren op marktsignalen. Deze premie is bedoeld om deze faciliteiten te helpen de kosten te compenseren die niet kunnen worden terugverdiend door de verkoop van elektriciteit op de markt, en om een ​​redelijk rendement op de investering te verkrijgen.

De regeling is van kracht sinds 2014 en geldt zowel voor nieuwe begunstigden als voor faciliteiten die eerder steun ontvingen. In totaal heeft de regeling ongeveer 40,000 begunstigden. In 2016 bedroegen de jaarlijkse betalingen in het kader van de regeling € 6.4 miljard.

Sinds 2016 wordt steun voor nieuwe faciliteiten verleend via concurrerende veilingen. Verschillende technologieën hebben met elkaar geconcurreerd tijdens de laatste veilingen van mei 2017 en juli 2017. In totaal werd steun toegekend voor een capaciteit van iets meer dan 8 gigawatt, hoofdzakelijk voor wind- en zonnepaneelinstallaties. Als gevolg van deze veilingen zullen begunstigden alleen een vergoeding ontvangen als de marktprijs de komende jaren daalt tot een niveau dat beduidend onder de huidige marktprijzen ligt. Deze bescherming tegen een onverwacht scherpe daling van de marktprijzen helpt ontwikkelaars om projectfinanciering veilig te stellen en zo de projecten op tijd af te ronden. Dit zal Spanje helpen zijn milieu- en klimaatveranderingsdoelstellingen voor 2020 te halen.

De Commissie heeft de regeling getoetst aan de EU-staatssteunregels, met name die van de Commissie 2014 richtsnoeren inzake staatssteun voor milieubescherming en energie. Ze vereisen met name concurrerende veilingen voor steun voor hernieuwbare energie sinds 2017. Ze zorgen ervoor dat het gebruik van overheidsmiddelen beperkt is en dat er geen overcompensatie plaatsvindt. Op basis hiervan concludeerde de Commissie dat de Spaanse maatregel het aandeel elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen zal verhogen, in overeenstemming met de EU milieudoelstellingen, terwijl elke verstoring van de concurrentie die wordt veroorzaakt door overheidssteun tot een minimum wordt beperkt.

De regeling gaat vergezeld van een evaluatieplan om de impact ervan te beoordelen. De resultaten van deze evaluatie zullen uiterlijk in december 2020 aan de Commissie worden voorgelegd.

advertentie

Achtergrond

De Commissie 2014 richtsnoeren inzake staatssteun voor milieubescherming en energie, de lidstaten in staat stellen onder bepaalde voorwaarden de productie van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen (waaronder uit hernieuwbaar afval) en hoogrenderende warmtekrachtkoppelingscentrales te ondersteunen. Deze regels zijn bedoeld om de ambitieuze energie- en klimaatdoelstellingen van de EU te halen tegen zo laag mogelijke kosten voor de belastingbetaler en zonder onnodige concurrentievervalsing op de interne markt.

De Renewable Energy Directive doelstellingen vastgesteld voor het aandeel van alle lidstaten van hernieuwbare energiebronnen in het bruto-eindverbruik van energie tegen 2020. Voor Spanje is die doelstelling 20% ​​tegen 2020.

Meer informatie over het besluit zal beschikbaar zijn, zodra eventuele vertrouwelijkheidskwesties zijn opgelost, in het Staatssteunregister op de Commissie concurrentie website onder het zaaknummer SA.40348. De State Aid Weekly e-News bevat een overzicht van nieuwe publicaties van staatssteunbesluiten op internet en in het Publicatieblad van de EU.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending