Verbind je met ons

Luchtkwaliteit

#Emissies De ETS-wetgeving is in tegenspraak met het beleid voor betere regelgeving van de Commissie

DELEN:

gepubliceerd

on

auto-emissies, dat-cause-smog-getest-by-smog testen

Het wetsvoorstel tot herziening van het EU-emissiehandelssysteem (ETS) voor broeikasgasemissies is gebaseerd op gegevens en analyses die niet onafhankelijk kunnen worden geverifieerd, aldus een nieuwe IAI-onderzoek. Een behoorlijke toetsing van de wetgeving is onmogelijk aangezien het onderliggende analytische model niet toegankelijk is, ondanks veel verzoeken van belanghebbenden om volledige transparantie. In de effectbeoordeling werden ook niet alle beleidsopties die in het voorstel tot uiting komen, volledig geanalyseerd. Deze factoren ondermijnen de bedoelingen van de Commissie voor betere regelgeving. De studie concludeert dat de gegevens en de effectbeoordeling onvoldoende basis vormen om de besluitvorming op zo'n belangrijk gebied van het overheidsbeleid te ondersteunen.

De IAI heeft de effectbeoordeling SWD (2015) 135 van de Commissie bestudeerd bij haar wetgevingsvoorstel betreffende de herziening van het EU-emissiehandelssysteem (ETS) voor de periode na 2020. Fundamenteel voor de wetgeving is de reeds goedgekeurde doelstelling van 40% broeikasgasreductie tegen 2030, die werd ondersteund door de effectbeoordeling voor de mededeling van de Commissie van januari 2014 over klimaat- en energiebeleid tot 2030.

In de effectbeoordeling van 2014 werd echter gebruikgemaakt van een analytisch model waarvan de inputs en outputs niet zijn gepubliceerd en waarvan de algoritmen niet beschikbaar zijn voor openbaar onderzoek. Het resultaat is dat het EU-klimaat- en energiebeleid en de ETS-herzieningswetgeving gebaseerd zijn op ondoorzichtige gegevens en analyses, waardoor validering door belanghebbenden van de doelstellingen en beleidsmaatregelen niet mogelijk is.

Daarnaast wordt in de ETS-herzieningseffectbeoordeling niet expliciet het optiepakket voor kosteloze toewijzing van emissierechten beoordeeld dat in het wetsvoorstel is verankerd. Dit ontzegt belanghebbenden de mogelijkheid om het specifieke bewijs en de grondgedachte achter de gekozen wetgevende benadering te analyseren.
Concluderend, om onafhankelijke validatie van het EU-klimaat- en energiebeleid en de ETS-wetgeving mogelijk te maken, moeten alle details van de onderliggende modellen openbaar worden gemaakt. Dit zou bij alle belanghebbenden vertrouwen wekken in de beleidsbepalingen en wetgeving, waardoor de waarde en acceptatie van het uiteindelijke resultaat zou toenemen.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending