Verbind je met ons

Economie

Europa staal zelf

DELEN:

gepubliceerd

on

steel_strip_manufacturing formaat wijzigenVandaag (9 november) zal een buitengewone Raad Concurrentievermogen worden gehouden als reactie op een hele reeks aankondigingen uit de industrie over banenverlies en ontslagen. Vooral Groot-Brittannië wordt getroffen, waar alleen al de afgelopen maand ongeveer 5,000 banen verloren zijn gegaan. Er bestaat een reële en actuele bedreiging voor de 330,000 werknemers in de staalsector, een personeelsbestand dat sinds 85,000 met 2008 is gedaald.

De staalsector in de EU heeft momenteel te lijden onder een grote mondiale productieovercapaciteit. Andere producenten lijden in gelijke mate onder de mondiale economische vertraging en de daaruit voortvloeiende overcapaciteit, die de prijzen heeft gedrukt en handelsverstorend gedrag van concurrerende regio's heeft aangemoedigd. Volgens de EU bedroeg de Chinese overtollige staalcapaciteit in 2014 ongeveer 340 miljoen ton, wat meer is dan het dubbele van de jaarlijkse productie van ruwstaal in hetzelfde jaar (169 miljoen ton).

De Europese staalindustrie heeft een omzet van ongeveer 180 miljard euro, heeft een directe werkgelegenheid van ongeveer 360 mensen en produceert ongeveer 000 miljoen ton staal per jaar in meer dan 170 staalproductielocaties in 500 lidstaten.

De EU is momenteel goed voor slechts ongeveer 10% van de mondiale productie, tegen 22% in 2001 en 15.7% in 2007. Daarentegen is het Chinese aandeel in de mondiale staalproductie gestegen van 15% in 1999 tot ongeveer 50% nu.

IndustriAll plaatsvervangend secretaris-generaal Bart Samyn zei aan de vooravond van de Raadsvergadering: “De ministers moeten begrijpen dat er nu banenverlies plaatsvindt. Deze ontslagen zijn het directe gevolg van de regeldruk op het niveau van de EU en de lidstaten, en in het bijzonder van het dumpen van Chinees staal op de EU-markt.”

Als er sprake is van oneerlijke concurrentie, zegt de Commissie dat zij dit kan aanpakken via haar handelsbeschermingsinstrumenten (TDI). Momenteel zijn er ongeveer 37 definitieve antidumpingmaatregelen van kracht om de staalindustrie in de EU te beschermen tegen oneerlijk commercieel gedrag.

EUROFER-directeur-generaal Axel Eggert zei: “De EU moet het handels-, klimaat- en energiebeleid aanpassen, in het bijzonder de herziening van het EU-emissiehandelssysteem, om onze sector concurrerend te houden. De best presterende sectoren in koolstoflekkagesectoren zoals de staalsector mogen niet worden gestraft door extra directe of indirecte koolstofkosten ten opzichte van concurrenten buiten de EU. Ons doel is dat beleidsmakers alles doen wat nodig is om deze innovatieve, strategische industrie in Europa te houden.”

advertentie

Met de hervorming van het emissiehandelssysteem (ETS) streeft de Commissie ernaar de toegang tot gratis emissierechten voor energie-intensieve industrieën, waaronder de staalsector, veilig te stellen, binnen de grenzen die worden opgelegd door het algemene klimaat- en energiekader. Met het oog op nationale ondersteunende maatregelen in het kader van nationale energieregelingen erkent de Commissie dat staatssteun- en concurrentiebeleid een belangrijk element is om de interne markt te beschermen. De Commissie zegt dat richtlijnen voor steunregelingen voor hernieuwbare energie, evenals de mogelijkheid voor lidstaten om indirecte ETS-kosten te compenseren, de kosten voor de industrie helpen verlichten.

Eggert en Samyn zeiden: “Als deze banen eenmaal zijn verdwenen, zijn ze voor altijd verdwenen. We hopen dat de bijeenkomst kan bijdragen aan het opbouwen van een consensus rond praktisch, snel uitvoerbaar beleid, inclusief een volledige en adequate effectbeoordeling, bedoeld om innovatie te ondersteunen, de energiekosten te verlagen, de regeldruk te beperken en – van essentieel belang – ervoor te zorgen dat de Europese staalproducenten te maken krijgen met een een gelijk speelveld in de internationale handel.”

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending