Verbind je met ons

Economie

Toespraak van vice-president Maroš Šefčovič tijdens de viering van de 10e verjaardag van de energiegemeenschap

DELEN:

gepubliceerd

on

2014-09-25-02Premiers en ministers, excellenties,

Directeur Kopač,

Het is voor mij een groot genoegen om te spreken op dit mijlpaalevenement, ter gelegenheid van de 10th verjaardag van de Energiegemeenschap.

Alleen al door naar de mensen te kijken die hier vandaag zitten, kunnen we zien hoe deze organisatie zich in de afgelopen tijd heeft uitgebreid, ontwikkeld en aangepast om het hoofd te bieden aan de nieuwe energie-uitdagingen die voor ons liggen.

Prestaties uit het verleden

Tien jaar geleden werd de Energiegemeenschap opgericht om beter samen te werken en de energiemarkten van de Balkanlanden met elkaar en met hun aangrenzende lidstaten te integreren.

In de loop van de tijd heeft de Energiegemeenschap zich ontwikkeld van een regionaal pretoetredingsinstrument tot een eminent instrument voor onze gezamenlijke voorzieningszekerheid, waarmee onze samenwerking op energiegebied verder wordt bevorderd.

advertentie

Het heeft ons geholpen een veilige, zekere en voorspelbare productie en transport van energie in de dichtstbijzijnde buurlanden van de EU te bevorderen.

As such, the Energy Community plays a pivotal role in the external dimension of the Energy Union – the EU’s overarching energy strategy for the years to come.

Uitdagingen en kansen

De geopolitieke veranderingen van de afgelopen jaren hebben de Energiegemeenschap echter ook gedwongen zich aan te passen. Met de toetreding van Bulgarije, Roemenië en Kroatië tot de EU en de toetreding van Moldavië en Oekraïne tot de Energiegemeenschap is de aard van de organisatie veranderd.

Het lidmaatschap van de Gemeenschap is diverser geworden en er is een grotere stimulans voor samenwerking met de EU-lidstaten. Als ik het zo mag zeggen: de Energiegemeenschap is volwassen geworden.

Bijna alle verdragsluitende partijen[1] grenzen nu aan EU-lidstaten, maar er zijn zeer weinig interconnectoren tussen de verdragsluitende partijen, en tussen de verdragsluitende partijen en de EU-lidstaten.

Door het energie-acquis om te zetten, creëert u de benodigde software. Toch is er ook aanvullende hardware nodig om de marktintegratie en de leveringszekerheid te bevorderen.

Met de vandaag gepresenteerde connectiviteitsagenda van de Westelijke Balkantop heeft de EU bewezen bereid te zijn de ontwikkeling van deze broodnodige hardware te ondersteunen.

It is not only the political situation that has changed but also the ‘energy climate’ in which we live, and the impact of energy on climate. Sustainability is very high on our minds, especially now as we are preparing for the COP21 Summit in Paris in a few months’ time.

The key challenge of the day is the so called ‘holly triangle’: ensuring a secure supply of energy, which is competitive on the one hand and sustainable on the other.

In order to achieve all this, and become strong partners for the EU Member States, the Energy Community needs to speak the same “language” as the EU in terms of how it operates its infrastructure and energy supply.

In the future, this common “language” will consist – not only of the Third Package and ‘security of supply’ rules – but also on the third angle of the triangle, namely: common environmental standards.

Het proces kan een uitdaging zijn, maar ik ben zeer onder de indruk van de hervormingen die vooral in Oekraïne en Servië worden doorgevoerd. Ik ben ook blij met de gezamenlijke verklaring en het hernieuwde politieke engagement die de premiers van de zes landen van de Westelijke Balkan vanmorgen hebben geuit.

 

De toekomst

Ondanks de successen in het verleden, of juist daardoor, moet de Energiegemeenschap worden gemoderniseerd. Dit wordt ook erkend in de kaderstrategie voor de Energie-unie.

In order to face our Community’s challenges, we must look at how we can strengthen the Energy Community so that Contracting Parties are able to cooperate better with the EU Member States and to better integrate our energy grid across the entire European continent.

In order to ensure that the implementation of the acquis is more thorough and effective – we need to upgrade the existing institutions and procedures. Just like in the Energy Union, it is the governance system that will make the difference.

De hervorming van de Energiegemeenschap is een lang proces dat geleidelijk moet worden uitgevoerd. De analyses van de bestaande tekortkomingen en concrete voorstellen zijn er, nu is het tijd om ze uit te voeren.

We zetten ongekende stappen in de samenwerking tussen de EU en haar lidstaten en de Energiegemeenschap.

Hier zijn een paar voorbeelden:

  • De Commissie stelt voor om de begroting van de Energiegemeenschap voor het jaar 2016-2017 met 30% te verhogen.
  • In 2014 had de Commissie de verdragsluitende partijen betrokken bij de stresstests en vandaag stelt zij voor om hen te betrekken bij de voorbereiding van de toekomstige Gemeenschappelijke Akte inzake voorzieningszekerheid.
  • Met het voorstel van de Commissie voor de TEN-E-verordening in de Energiegemeenschap hebben we de kans om een ​​proces op gang te brengen voor de coördinatie van de projecten van gemeenschappelijk belang (PCI's) en de projecten van belang van de Energiegemeenschap (PECI's) en om de de belangrijkste projecten.
  • Het voorstel inzake de omzetting van de richtlijn energie-efficiëntie zal de verdragsluitende partijen betrekken bij een proces dat investeringen stimuleert en het energieverbruik terugdringt – een prioriteit bij het vergroten van de voorzieningszekerheid.
  • Er werden vier aanvullende besluiten voorgesteld door het secretariaat van de Energiegemeenschap. Deze hebben betrekking op het werk van de Ministerraad en de Permanente Groep op Hoog Niveau (PHLG), de werking van het proces voor geschillenbeslechting en de samenwerking met de vertegenwoordigers van de parlementen en de maatschappelijke organisaties.

Ik ben erg blij dat mijn vriend, professor Jerzy Buzek, voorzitter was van het werk van de High Level Reflection Group, die de beslissende impuls gaf aan de ontwikkelingen die ik zojuist heb beschreven. Veel van de door mij genoemde acties zijn rechtstreeks gericht op de problemen die u hebt gezien en geïdentificeerd in het rapport dat we vorig jaar hebben ontvangen.

Samen met een routekaart voor hervormingsmaatregelen voor de komende jaren zullen deze voorstellen ervoor zorgen dat het bestuur van de Energiegemeenschap gelijke tred houdt met de komende uitdagingen, met name met betrekking tot de cruciale kwestie van handhaving.

It is now up to the ‘masters’ of the Energy Community – the EU Council and the governments of the Contracting Parties – to pass decisions. Because even the best ideas remain on paper until they are not backed by a strong majority.

De Commissie zal nauw samenwerken met alle betrokken partijen en het secretariaat met als doel deze hervormingen al volgend jaar te kunnen doorvoeren.

 

This work would not be possible if it weren’t for the excellent work of the institution’s men and women.

Ik wil het secretariaat onder leiding van Janez Kopač hartelijk bedanken voor zijn toewijding en professionaliteit bij deze oefening en bij het beoordelen van de implementatie van het acquis van de Energiegemeenschap.

Als klein maar krachtig team van ongeveer 25 mensen van 17 verschillende nationaliteiten werpt jouw werk vruchten af ​​waar onze burgers nu al van genieten!

Ik ben ervan overtuigd dat dit het beste recept is voor de volgende tien succesvolle jaren van de Energiegemeenschap.

De nadruk moet ook liggen op het ontwikkelen van sterke nationale instellingen en het nemen van een grotere verantwoordelijkheid voor de organisatie door de verdragsluitende partijen – we hebben u nodig, we hebben sterke partners in breder Europa nodig.

De volgende gelegenheid om een ​​dergelijke sterke steun en steun te bewijzen zal de komende Ministerraad van de Energiegemeenschap zijn, die in oktober in Tirana zal plaatsvinden. Ik wens je alle succes!

Heel hartelijk bedankt.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending