Verbind je met ons

Energie

Energiezekerheid: Commissie voert alomvattende strategie om de veiligheid van de energievoorziening te versterken

DELEN:

gepubliceerd

on

energie_veiligheid_eu_1De Europese Commissie heeft gereageerd op het huidige geopolitieke klimaat en de importafhankelijkheid van de EU – zij pleit voor een nieuwe Europese strategie voor energiezekerheid. Het diversifiëren van de externe energievoorziening, het verbeteren van de energie-infrastructuur, het voltooien van de interne energiemarkt van de EU en het besparen van energie behoren tot de belangrijkste punten ervan. De strategie benadrukt ook de noodzaak om nationale energiebeleidsbeslissingen te coördineren en het belang van het spreken met één stem bij onderhandelingen met externe partners. Het bouwt voort op de vooruitgang die al is geboekt sinds de gascrisis in 2009. De voorstellen van de Commissie, waaronder acties om deze winter een ononderbroken bevoorrading te garanderen, zullen door de staatshoofden en regeringsleiders van de EU worden besproken tijdens de Europese Raad op 26 en 27 juni.

Voorzitter van de Europese Commissie José Manuel Barroso zei: “De EU heeft in de nasleep van de gascrisis van 2009 veel gedaan om haar energiezekerheid te vergroten. Toch blijft het kwetsbaar. De spanningen over Oekraïne brachten deze boodschap opnieuw naar voren. In het licht van een totale afhankelijkheid van energie-import van meer dan 50% moeten we verdere stappen ondernemen. De De Commissie heeft vandaag een alomvattende strategie gepresenteerd die in juni door de EU-leiders zal worden besproken. Ik reken op hun krachtige steun, aangezien iHet vergroten van de energiezekerheid is in ons aller belang.Op het gebied van energiezekerheid moet Europa als één spreken en handelen."

Europees Energiecommissaris Günther Oettinger zei: “We willen sterke en stabiele partnerschappen met belangrijke leveranciers, maar moeten voorkomen dat we het slachtoffer worden van politieke en commerciële chantage. De EU en haar lidstaten hebben een lange lijst huiswerk voor zich: collectief moeten we onze solidariteit met de meer kwetsbare lidstaten versterken. We moeten ook de interne energiemarkt voltooien, onze infrastructuur verbeteren, energie-efficiënter worden en onze eigen energiebronnen beter exploiteren. Bovendien moeten we de diversificatie van externe energieleveranciers versnellen, vooral voor gas. Alleen concrete acties zullen helpen.”

Om deze winter een ononderbroken bevoorrading te garanderen, stelt de Commissie alomvattende risicobeoordelingen (stresstests) voor. Deze zouden op regionaal of EU-niveau worden uitgevoerd door een verstoring van de gasvoorziening te simuleren. Het doel is om na te gaan hoe het energiesysteem kan omgaan met risico's op het gebied van de voorzieningszekerheid en op basis daarvan noodplannen te ontwikkelen en back-upmechanismen te creëren. Dergelijke mechanismen kunnen onder meer bestaan ​​uit het vergroten van de gasvoorraden, het verkleinen van de vraag naar gas via het omschakelen van brandstof (met name voor verwarming), het ontwikkelen van noodinfrastructuur, zoals bijvoorbeeld het voltooien van mogelijkheden voor omgekeerde stroom, en het bundelen van delen van de bestaande energiezekerheidsvoorraden.

Om de uitdagingen op het gebied van de voorzieningszekerheid op de middellange en lange termijn aan te pakken, stelt de Commissie maatregelen op verschillende belangrijke gebieden voor:

  • het invullen van de interne energiemarkt en gebouw ontbreekt infrastructuurverbindingen is van essentieel belang om snel te kunnen reageren op mogelijke verstoringen van de energievoorziening door de energiestromen in de hele EU te sturen waar en wanneer dat nodig is. De Commissie heeft 33 infrastructuurprojecten geïdentificeerd die van cruciaal belang zijn voor de energiezekerheid van de EU. Daarnaast stelt de Commissie voor om de doelstelling met betrekking tot de interconnectie van geïnstalleerde elektriciteitscapaciteit uit te breiden tot 15% in 2030, rekening houdend met de kostenaspecten en het potentieel van commerciële uitwisselingen in de relevante regio's. (De lidstaten hebben zich er al toe verbonden om tegen 10 een interconnectiviteit van 2020% te garanderen.)

  • Diversificatie leverancierslanden en routes. In 2013 kwam 39% van de gasimport in de EU, gemeten naar volume, uit Rusland, 33% uit Noorwegen en 22% uit Noord-Afrika (Algerije, Libië). Terwijl de EU haar betrekkingen met betrouwbare partners zal behouden, zal zij banden zoeken met nieuwe partnerlanden en aanvoerroutes, bijvoorbeeld in het Kaspische Bekken door de zuidelijke gascorridor verder uit te breiden; door de gasrotonde in het Middellandse Zeegebied te ontwikkelen en door de LNG-aanvoer te vergroten.

    advertentie
  • Versterking nood en solidariteit mechanismen en bescherming van kritieke infrastructuur. In dit opzicht zal de Commissie bijvoorbeeld de bepalingen en de uitvoering van de verordening inzake de veiligstelling van de gasvoorziening herzien.

  • Toenemend inheems energieproductie: Dit omvat de verdere inzet van hernieuwbare energiebronnen en de duurzame productie van fossiele brandstoffen.

  • Het verbeteren van de coördinatie van het nationale energiebeleid en het spreken met één stem in het externe energiebeleid. De Commissie streeft ernaar om in een vroeg stadium betrokken te worden bij beoogde intergouvernementele overeenkomsten met derde landen die een mogelijke impact kunnen hebben op de voorzieningszekerheid. Bovendien zal de Commissie ervoor zorgen dat al dergelijke overeenkomsten en alle infrastructuurprojecten op het grondgebied van de EU volledig in overeenstemming zijn met de relevante EU-wetgeving.

  • Energietechnologieën verder ontwikkelen.

  • Het verhogen van energie-efficiëntie. Omdat gebouwen verantwoordelijk zijn voor 40% van ons energieverbruik en een derde van het aardgasverbruik, speelt deze sector een cruciale rol.

Achtergrond

Recente gebeurtenissen hebben in de hele EU tot bezorgdheid geleid over het garanderen van ononderbroken energiestromen en stabiele energieprijzen. Tijdens de Europese Raad van maart 2014 heeft de Commissie zich ertoe verbonden een diepgaand onderzoek naar de Europese energiezekerheid uit te voeren en een alomvattend plan te presenteren over de wijze waarop de energieafhankelijkheid van de EU kan worden verminderd. De bevindingen en voorstellen zullen worden besproken tijdens de Europese Raad op 26 en 27 juni.

Aan de ene kant groeit de mondiale vraag naar energie en zal naar verwachting tegen 27 met 2030% toenemen. Aan de andere kant is de binnenlandse energieproductie in de EU tussen 1995 en 2012 met bijna een vijfde afgenomen. Momenteel is ruim 50% van de energiebehoefte van de EU worden gedekt door externe leveranciers: in 2012 werd bijna 90% van de olie, 66% van het gas en 42% van de vaste brandstoffen die in de EU worden verbruikt geïmporteerd, wat neerkomt op een factuur van ruim € 1 miljard per dag.

Meer informatie

MEMO / 14 / 379

De diepgaande studie van de Europese energiezekerheid en de mededeling 'Europese strategie voor energiezekerheid' kunnen dat wel zijn hier gevonden.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending