Verbind je met ons

Energie

Koolstofarme energieprojecten om te profiteren van € 2 miljard aan financiering

DELEN:

gepubliceerd

on

community-energie-lampInnovatieve demonstratieprojecten op het gebied van hernieuwbare energie en programma's voor koolstofafvang in heel Europa zullen profiteren van meer dan 2 miljard euro die is opgehaald door de verkoop van 300 miljoen emissierechten. De Europese Investeringsbank (EIB) heeft met succes de verkoop afgerond in het kader van het NER300-programma, een van de grootste financieringsprogramma's voor demonstratieprojecten voor koolstofafvang en -opslag en innovatieve hernieuwbare energietechnologieën en in totaal € 548 miljoen opgehaald tijdens de tweede verkoopfase .
“De Europese Investeringsbank ondersteunt graag toekomstige investeringen in koolstofarme demonstratieprojecten. Succesvolle afronding van de verzilvering van koolstofemissierechten in het kader van de NER300-regeling zal zowel regelingen voor het afvangen en opslaan van koolstof als innovatieve projecten voor hernieuwbare energie in heel Europa helpen commerciële schaal te bereiken. We zullen nauw blijven samenwerken met de Europese Commissie om ervoor te zorgen dat de beste aanvragers de opbrengst van de baanbrekende NER300-regeling kunnen krijgen”, aldus Jonathan Taylor, vice-president van de Europese Investeringsbank.
“De NER300 is een nieuwe weg die een paar jaar geleden is ingeslagen om grootschalige demonstratieprojecten te ondersteunen. We zullen meer van dit soort innovatiesteun nodig hebben bij de overgang naar een koolstofarme economie. Ik ben blij dat de Europese Investeringsbank zich bij ons heeft aangesloten bij dit innovatieve werk en ik prijs hen voor hun uitstekende werk bij het te gelde maken van emissierechten”, aldus Jos Delbeke, directeur-generaal Klimaatactie van de Commissie.
De Europese Investeringsbank, handelend namens de Europese Commissie, begon op 200 december 300 met de verkoop van de eerste tranche van € 5 miljoen van de EU-emissierechten die onder de NER 2011-regeling vallen. Meer dan € 1.5 miljard werd opgehaald tijdens de eerste verkoopfase dat eindigde in september 2012. Hiervan werd € 1.2 miljard toegekend aan 23 projecten van de 79 onderzochte aanvragen.
Het te gelde maken van de laatste 100 miljoen EU-emissierechten werd medio november 2013 hervat en eindigde op 11 april 2014. Zoals uiteengezet in het laatste maandelijkse rapport over het te gelde maken dat op de website van de EIB is gepubliceerd, bedroegen de bruto-opbrengsten van de tweede verkoopfase € 548 miljoen. De maandelijkse verkoop gedurende de tweede fase van vijf maanden bedroeg gemiddeld ongeveer 20 miljoen EU-emissierechten en weerspiegelde zowel het aantal handelsdagen als de algehele marktliquiditeit. Het merendeel van de EU-emissierechten werd verkocht via rechtstreekse schermtransacties, 99 miljoen EU-emissierechten en 1 miljoen EU-emissierechten werden vereffend als over-the-counter-transacties. Er zal geen verdere verkoop plaatsvinden onder het NER300-initiatief nu het volledige volume is bereikt.
De Europese Investeringsbank ondersteunt het NER300-initiatief als agent van de Europese Commissie die twee afzonderlijke rollen vervult. Ten eerste door het beoordelen van projecten die door lidstaten zijn ingediend en financiering uit het programma zoeken, en ten tweede door het te gelde maken van emissierechten.
Voor de tweede fase zijn in juli 33 in totaal 2013 projectaanvragen ontvangen door de Europese Investeringsbank en deze zijn inmiddels in detail onderzocht. De Europese Commissie zal naar verwachting later dit jaar details bekendmaken over prijzen voor succesvolle projecten.
Achtergrond
De EIB is de instelling voor langetermijnleningen van de Europese Unie die eigendom is van haar lidstaten. Het maakt langetermijnfinanciering beschikbaar voor degelijke investeringen om bij te dragen aan de beleidsdoelstellingen van de EU.
Meer informatie over het NER300-initiatief en de betrokkenheid van de bank is beschikbaar Hier.
Het definitieve maandelijkse rapport met details over de verkoop van NER300 door de EIB is beschikbaar Hier.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending