Verbind je met ons

Energie

Energie: Commissie onthult lijst van 250 infrastructurele projecten die in aanmerking komen voor € 5.85 miljard aan financiering

DELEN:

gepubliceerd

on

LOGO CE_Vertical_EN_quadriEen moderne infrastructuur met adequate interconnectoren en betrouwbare netwerken is van cruciaal belang voor een geïntegreerde energiemarkt waar consumenten de beste waar voor hun geld krijgen. Vandaag heeft de Europese Commissie een lijst van ongeveer 250 belangrijke energie-infrastructuurprojecten aangenomen. Deze 'projecten van gemeenschappelijk belang' (PCI) zullen profiteren van versnelde vergunningsprocedures en betere regelgevingsvoorwaarden en kunnen toegang krijgen tot financiële steun uit de Connecting Europe Facility, in het kader waarvan een budget van 5.85 miljard euro is toegewezen aan de trans-Europese energie-infrastructuur voor de periode 2014-20. Hierdoor kunnen ze sneller worden geïmplementeerd en worden ze aantrekkelijker voor investeerders. Eenmaal voltooid zullen de projecten de lidstaten helpen hun energiemarkten te integreren, hen in staat te stellen hun energiebronnen te diversifiëren en een einde te maken aan het energie-isolement van sommige lidstaten. Ze zullen het netwerk ook in staat stellen steeds grotere hoeveelheden hernieuwbare energiebronnen te gebruiken en zo de CO2-uitstoot te helpen verminderen.

Energiecommissaris Günther Oettinger zei: “We moeten ervoor zorgen dat onze beperkte middelen verstandig worden gebruikt en dat het EU-geld terechtkomt waar het de meeste voordelen voor de Europese consumenten kan opleveren. Met deze lijst van energie-infrastructuurprojecten en de bijbehorende voordelen hopen we ook meer investeerders aan te trekken.”

De lijst bevat maar liefst 140 projecten op het gebied van elektriciteitstransmissie en -opslag, ongeveer 100 projecten op het gebied van gastransmissie, -opslag en LNG, en verschillende olie- en smart grids-projecten. De projecten zullen profiteren van een aantal voordelen:

  • Versnelde plannings- en vergunningverleningsprocedures (bindende termijn van drie en een half jaar);
  • één enkele nationale bevoegde autoriteit zal fungeren als één loket voor vergunningverleningsprocedures;
  • minder administratieve kosten voor projectontwikkelaars en autoriteiten dankzij een meer gestroomlijnde milieubeoordelingsprocedure, met inachtneming van de vereisten van het Unierecht.
  • grotere transparantie en betere inspraak van het publiek;
  • verhoogde zichtbaarheid en aantrekkelijkheid voor investeerders dankzij een verbeterd regelgevingskader waarbij kosten worden toegewezen aan de landen die het meest profiteren van een voltooid project, en;
  • de mogelijkheid om financiële steun te ontvangen in het kader van de Connecting Europe Facility. Dit zal een sleutelrol spelen bij het aantrekken van de nodige private en publieke financiering, en mogelijke financiering kan al in 2014 binnenkomen.

Om op de lijst te komen, moest een project significante voordelen opleveren voor ten minste twee lidstaten; bijdragen aan marktintegratie en verdere concurrentie; de leveringszekerheid vergroten en de CO2-uitstoot verminderen.

De Commissie zal de tenuitvoerlegging van de vergunningverleningsmaatregelen en de bouw van de projecten nauwlettend volgen. Ten slotte zal de lijst van PGB's om de twee jaar worden bijgewerkt met als doel nieuw benodigde projecten te integreren en achterhaalde projecten te verwijderen.

Achtergrond

De enorme behoefte aan investeringen in energie-infrastructuur was een van de redenen om in 2011 de verordening betreffende de richtsnoeren voor trans-Europese energie-infrastructuur (TEN-E-richtsnoeren) voor te stellen. De TEN-E-richtsnoeren bieden een strategisch kader voor de langetermijnvisie op energie-infrastructuur van de Europese Unie en introduceren het concept van projecten van gemeenschappelijk belang. Ze identificeren negen strategische prioritaire infrastructuurcorridors op het gebied van elektriciteit, gas en olie, en drie EU-brede prioritaire infrastructuurgebieden voor elektriciteitssnelwegen, slimme netten en netwerken voor koolstofdioxidetransport.

advertentie

De goedkeuring van de definitieve lijst door de Commissie is het resultaat van een grondig identificatie- en evaluatieproces. Twaalf regionale ad-hocwerkgroepen, die elk één strategisch prioritair gebied of corridor bestrijken, evalueerden de voorgestelde projecten en stelden tegen juli 2013 een regionale lijst van PGB's op. Zij raadpleegden ook het publiek en belanghebbenden, waaronder milieu-ngo's, over de belangrijkste knelpunten op het gebied van de infrastructuur en op de ontwerplijst van potentiële PGB’s. Vertegenwoordigers van de lidstaten, het Europese netwerk van transmissiesysteembeheerders voor elektriciteit en gas (ENTSO-E en ENTSO-G), nationale transmissiesysteembeheerders en projectpromotoren, nationale regelgevende instanties en het Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER) allen namen – als leden van de regionale groepen – deel aan de opstelling van de definitieve lijst.

Volledige lijst van projecten van gemeenschappelijk belang per land.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending