Verbind je met ons

Energie

Elektrificatie van het oppervlaktevervoer

DELEN:

gepubliceerd

on

Door EU Reporter-correspondent

ENELEKTRIFICATIE

Alstom, AVERE, CER, ETRA, EURELECTRIC, EUROBAT, Going Electric, Nissan, Polis, UITP en UNIFE hebben hun krachten gebundeld door een platform voor de elektrificatie van oppervlaktevervoer op te richten.
Het Platform voor de elektrificatie van het oppervlaktevervoer hield zijn eerste evenement in Hotel Renaissance in Brussel.
EP-lid Gesine Meissner (ALDE, Duitsland) hield het openingswoord, gevolgd door inleidende presentaties door Hans ten Berge, secretaris-generaal van EURELECTRIC en door Libor Lochman, uitvoerend directeur van CER. Dit werd gevolgd door een paneldiscussie met Daniela Rosca, hoofd van eenheid C1 (schoon vervoer en duurzame stedelijke mobiliteit), DG MOVE; Olivier Paturet, General Manager, Zero Emissions-strategie, Nissan Europe; Alain Berger, vicevoorzitter voor Europese zaken en hoofd van het kantoor in Brussel, Alstom; Alain Flausch, algemeen secretaris, International Association of Public Transport (UITP), en Joost van Gils, vice-directeur economische ontwikkeling en mobiliteit, provincie Noord-Brabant, Nederland, namens Polis. De discussie werd gemodereerd door professor Joeri van Mierlo, vicevoorzitter van AVERE.

Het Platform voor de elektrificatie van oppervlaktevervoer ziet elektrificatie als een belangrijke manier om de uitstoot van broeikasgassen door transport te verminderen en de afhankelijkheid van de Europese Unie van geïmporteerde olie te verminderen. In hun gezamenlijke verklaring bij de lancering roepen de elf organisaties overheden op om vanuit een multimodale aanpak de verdere elektrificatie van het oppervlaktevervoer te ondersteunen. De gezamenlijke verklaring is bijgevoegd.

EP-lid Gesine Meissner verklaarde: “De visie van het platform is om te streven naar volledig geëlektrificeerde multimodale vervoersoplossingen van deur tot deur. Dit is een opwindend vooruitzicht voor Europese burgers en bedrijven, met aanzienlijke groei- en werkgelegenheidsvooruitzichten.”
Bij de lancering van het platform deed ETRA secretaris-generaal Annick Roetynck het volgende statement over 2wheels als onderdeel van elektrisch vervoer.
In de 2wheel-sector is elektrificatie een realiteit. Vorig jaar groeide de verkoop van elektrische PTW's met 60% in een motormarkt die in het algemeen nu al 5 jaar op rij aan het dalen is. In 2012 bedroeg de Europese verkoop van elektrische PTW's ongeveer 30,000. Maar de absolute hit in de 2wheel sector is toch wel de elektrische fiets.
De verkoop kwam zeer schuchter op gang in de tweede helft van de jaren negentig. Elektrische fietsen waren toen vooral populair bij ouderen en mensen met lichamelijke problemen. De laatste jaren ontdekken steeds meer gebruikersgroepen de elektrische fiets. Daarmee verandert de perceptie van het voertuig. Het wordt niet langer beschouwd als een vervoermiddel voor mensen die te oud of te ongeschikt zijn om hun fiets te duwen. Deze verandering in perceptie is het gevolg van een aantal ontwikkelingen:

- Congestie en het groeiend aantal gemeenten dat die congestie tegengaat met maatregelen om het particuliere zorggebruik terug te dringen
- Stijgende benzineprijzen en over het algemeen stijgende prijzen voor autogebruik
- De economische crisis die mensen dwingt om hun vervoersgedrag te (her)overwegen
- Groeiende belangstelling en bewustzijn voor het milieu
- Groeiend bewustzijn van de gevolgen van gebrek aan lichaamsbeweging
We hebben er alle vertrouwen in dat de elektrische 2Wheel-markt voldoende potentieel heeft om nog vele jaren te blijven groeien. Wij zijn echter van mening dat dit proces zou kunnen worden versterkt als er meer bewustzijn en aandacht zou zijn voor het potentieel van elektrische 2Wheels in het Europese beleid. Tot nu toe lijken de Europese instellingen 2Wheels systematisch over het hoofd te zien. Ze maken geen deel uit van het Green E-Motion-programma, noch van de richtlijn ter bevordering van schoon en energiezuinig wegvervoer of het Clean Vehicle Portal of het European Electromobility Observatory. Heel recent zijn ze weer eens over het hoofd gezien in het Clean Fuel Package.
Precies daarom hecht ETRA er veel belang aan om deel uit te maken van dit Platform, omdat het ons in staat stelt om 2Wheels in een groter perspectief te plaatsen, namelijk een perspectief van duurzaamheid, intermodaliteit en groene economische groei.

 

advertentie

Anna van Densky

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.
advertentie

Trending