Verbind je met ons

Educatie

Hoger onderwijs: de universiteiten van de EU klaar maken voor de toekomst door diepere transnationale samenwerking

DELEN:

gepubliceerd

on

We gebruiken uw aanmelding om inhoud aan te bieden op manieren waarmee u heeft ingestemd en om ons begrip van u te verbeteren. U kunt zich op elk moment afmelden.

De Europese samenleving heeft de bijdrage van universiteiten en andere instellingen voor hoger onderwijs meer dan ooit nodig. Europa wordt geconfronteerd met grote uitdagingen zoals klimaatverandering, de digitale transformatie en de vergrijzing van de bevolking, op een moment dat het wordt getroffen door de grootste wereldwijde gezondheidscrisis in een eeuw en de economische gevolgen daarvan. Universiteiten en de hele sector van het hoger onderwijs hebben een unieke positie op het kruispunt van onderwijs, onderzoek en innovatie, bij het vormgeven van duurzame en veerkrachtige economieën en bij het groener, inclusiever en digitaler maken van de Europese Unie.

De twee nieuwe initiatieven aangenomen, zullen een Europese strategie voor universiteiten en een voorstel van de Commissie voor een aanbeveling van de Raad over het bouwen van bruggen voor een doeltreffende Europese samenwerking in het hoger onderwijs de universiteiten bij dit streven ondersteunen.

De Europese manier van leven promoten Vice-president Margaritis Schinas zei: “Europese universiteiten van uitmuntendheid en inclusiviteit zijn zowel een voorwaarde als een fundament voor onze Europese manier van leven. Ze ondersteunen open, democratische en eerlijke samenlevingen en duurzame groei, ondernemerschap, integratie en werkgelegenheid. Met onze voorstellen van vandaag willen we transnationale samenwerking in het hoger onderwijs naar een nieuw niveau tillen. Gedeelde waarden, meer mobiliteit, bredere reikwijdte en synergieën om een ​​echt Europese dimensie in ons hoger onderwijs op te bouwen.”

Commissaris voor Innovatie, Onderzoek, Cultuur, Onderwijs en Jeugd Mariya Gabriel zei: "Deze voorstellen zullen de hele sector van het hoger onderwijs ten goede komen, in de eerste plaats onze studenten. Ze hebben moderne transnationale campussen nodig met gemakkelijke toegang tot mobiliteit in het buitenland om een ​​echt Europees studiepad en ervaring mogelijk te maken. We staan ​​klaar om onze krachten te bundelen met de lidstaten en instellingen voor hoger onderwijs in heel Europa. Samen kunnen we onderwijs, onderzoek en innovatie dichter bij de samenleving brengen. De allianties van de Europese universiteiten effenen de weg; tegen medio 2024 zal de Europese begroting tot 60 European Universities Alliances ondersteunen met meer dan 500 universiteiten in heel Europa.”

De Europese strategie voor universiteiten

Europa telt bijna 5,000 instellingen voor hoger onderwijs, 17.5 miljoen studenten in het hoger onderwijs, 1.35 miljoen mensen die lesgeven in het hoger onderwijs en 1.17 miljoen onderzoekers. Deze strategie is bedoeld om alle universiteiten in Europa te ondersteunen en in staat te stellen zich aan te passen aan veranderende omstandigheden, te gedijen en bij te dragen aan de veerkracht en het herstel van Europa. Het stelt een reeks belangrijke acties voor om de Europese universiteiten te ondersteunen bij het bereiken van vier doelstellingen:

  • Versterking van de Europese dimensie van hoger onderwijs en onderzoek;
  • universiteiten consolideren als vuurtorens van onze Europese manier van leven met ondersteunende acties gericht op academische en onderzoekscarrières, kwaliteit en relevantie voor toekomstbestendige vaardigheden, diversiteit, inclusie, democratische praktijken, grondrechten en academische waarden;
  • universiteiten machtigen als belangrijke actoren van verandering in de dubbele groene en digitale transitie, en;
  • universiteiten versterken als aanjagers van de mondiale rol en het leiderschap van de EU.

Bruggen bouwen voor een effectieve samenwerking in het hoger onderwijs in Europa

Het voorstel van de Commissie voor een aanbeveling van de Raad heeft tot doel de Europese instellingen voor hoger onderwijs in staat te stellen nauwer en dieper samen te werken, de uitvoering van gezamenlijke transnationale onderwijsprogramma's en -activiteiten te vergemakkelijken, capaciteit en middelen te bundelen of gezamenlijke graden toe te kennen. Het is een uitnodiging aan de lidstaten om actie te ondernemen en op nationaal niveau passende voorwaarden te scheppen om een ​​dergelijke nauwere en duurzame transnationale samenwerking, een effectievere uitvoering van gezamenlijke onderwijs- en onderzoeksactiviteiten en de Hulpmiddelen voor de Europese hogeronderwijsruimte (Bologna). Het zal de kennisstroom vergemakkelijken en een sterkere band tot stand brengen tussen onderwijs, onderzoek en innovatieve industriële gemeenschappen. Het doel is met name ondersteuning te bieden voor het bieden van hoogwaardige levenslange leermogelijkheden voor iedereen, met de nadruk op de meest noodzakelijke vaardigheden en competenties om aan de huidige economische en maatschappelijke eisen te voldoen.

advertentie

Het waarmaken: vier vlaggenschipinitiatieven

De Europese dimensie in hoger onderwijs en onderzoek zal tegen medio 2024 worden versterkt door vier vlaggenschipinitiatieven:

  • Uitbreiden naar 60 Europese universiteiten met meer dan 500 instellingen voor hoger onderwijs tegen medio 2024, met een indicatief Erasmus+-budget van in totaal € 1.1 miljard voor 2021-2027. Het doel is om een ​​gemeenschappelijke structurele, duurzame en systemische samenwerking op lange termijn op het gebied van onderwijs, onderzoek en innovatie te ontwikkelen en te delen, waarbij Europese interuniversitaire campussen worden gecreëerd waar studenten, personeel en onderzoekers uit alle delen van Europa kunnen genieten van naadloze mobiliteit en nieuwe kennis kunnen creëren samen, over landen en disciplines heen.
  • Werk naar een wettelijk statuut allianties van hogeronderwijsinstellingen om hen in staat te stellen middelen, capaciteiten en sterke punten te bundelen, met een Erasmus+-pilot vanaf 2022.
  • Werk naar een gezamenlijke Europese graad tot erkennen de waarde van transnationale ervaringen in de kwalificatie hoger onderwijs behalen en verminderen de studenten de bureaucratie voor het leveren van gezamenlijke programma's.
  • Het initiatief voor de Europese Studentenkaart opschalen door in 2022 een unieke Europese studentenidentificatie in te voeren die beschikbaar is voor alle mobiele studenten en tegen medio 2024 voor alle studenten aan universiteiten in Europa, om mobiliteit op alle niveaus te vergemakkelijken.

Volgende stappen

Coördinatie van de inspanningen tussen de EU, de lidstaten, de regio's, het maatschappelijk middenveld en de hogeronderwijssector is van cruciaal belang om de Europese strategie voor universiteiten een realiteit. De Commissie nodigt de Raad, de lidstaten en de universiteiten uit om over deze beleidsagenda te discussiëren en samen te werken aan toekomstbestendige universiteiten.

De Voorstel van de Commissie voor een aanbeveling van de Raad over het bouwen van bruggen voor een doeltreffende Europese samenwerking in het hoger onderwijs met de lidstaten zal worden besproken. Na goedkeuring door de Raad zal de Commissie de lidstaten en relevante partners ondersteunen bij de uitvoering van deze aanbeveling van de Raad.

Achtergrond

De Commissie kondigde haar voornemen aan om de co-creatie van een transformatieagenda voor het hoger onderwijs te starten in haar Mededeling over de verwezenlijking van de Europese onderwijsruimte tegen 2025 en haar mededeling over een nieuwe Europese onderzoeksruimte. De Conclusies van de Raad over de nieuwe Europese onderzoeksruimte, aangenomen op 1 december 2020, benadrukken "dat er sterkere synergieën en onderlinge verbindingen tussen de EOR, de EHOR en de hogeronderwijsgerelateerde elementen van de Europese onderwijsruimte (EER) moeten worden ontwikkeld". In de Resolutie van 26 februari 2021 over "een strategisch kader voor Europese samenwerking op het gebied van onderwijs en opleiding met het oog op de Europese onderwijsruimte en daarbuiten (2021-2030)", heeft de Raad de vaststelling van een agenda voor de transformatie van het hoger onderwijs aangemerkt als een concrete actie op het prioritaire gebied van het hoger onderwijs.

De EOR-beleidsagenda die is gehecht aan de conclusies van de Raad over de toekomstige governance van de Europese onderzoeksruimte, aangenomen op 26 november 2021, ondersteunt acties die relevant zijn voor universiteiten, waaronder een specifieke actie om instellingen voor hoger onderwijs in staat te stellen zich te ontwikkelen in overeenstemming met de Europese onderzoeksruimte en in synergie met de Europese onderwijsruimte.

Meer informatie

Mededeling van de Commissie over een Europese strategie voor universiteiten

Voorstel van de Commissie voor een aanbeveling van de Raad over het bouwen van bruggen voor een doeltreffende Europese samenwerking in het hoger onderwijs

Mededeling over de totstandbrenging van een Europese onderwijsruimte tegen 2025

Mededeling over een nieuwe EOR voor onderzoek en innovatie

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending