Verbind je met ons

Volwasseneneducatie

Commissie onderneemt actie om levenslang leren en inzetbaarheid op de arbeidsmarkt te verbeteren

DELEN:

gepubliceerd

on

We gebruiken uw aanmelding om inhoud aan te bieden op manieren waarmee u heeft ingestemd en om ons begrip van u te verbeteren. U kunt zich op elk moment afmelden.

Op de sociale top van Porto in mei waren de EU-leiders ingenomen met het EU-doel van 60% van alle volwassenen die elk jaar deelnemen aan opleiding tegen 2030. Vandaag heeft de Commissie een belangrijke stap gezet om de lidstaten te helpen dit doel te bereiken door voorstellen in te dienen voor aanbevelingen van de Raad over individuele leerrekeningen en over microcredentials, zoals aangekondigd in de Vaardighedenagenda en in de Communicatie over de Europese onderwijsruimte van 2020.

Een sterke set vaardigheden biedt kansen voor individuen, biedt een vangnet in onzekere tijden, bevordert inclusie en sociale vooruitgang en voorziet de economie van de geschoolde arbeidskrachten die nodig zijn om te groeien en te innoveren. Het succes van zowel de digitale als de groene transitie hangt af van werknemers met de juiste vaardigheden. De COVID-19-pandemie heeft de behoefte aan om- en bijscholing van arbeidskrachten verder versneld om zich aan te passen aan de veranderende arbeidsmarkt en aan de vraag in verschillende sectoren te voldoen.

Te weinig mensen nemen echter deel aan reguliere leeractiviteiten na hun initiële opleiding en training, omdat ze vaak geen financiële middelen of tijd hebben om zich te verbeteren en nieuwe vaardigheden te leren, of omdat ze zich niet bewust zijn van leermogelijkheden en de voordelen ervan. Zo is in meer dan 90% van de huidige banen en in bijna alle sectoren een bepaald niveau van digitale vaardigheden vereist, maar in 56 had slechts 2019% van de volwassenen digitale basisvaardigheden.

De twee nieuwe voorstellen die vandaag zijn aangenomen over individuele leerrekeningen en over microreferenties, zullen helpen deze uitdagingen aan te pakken door mensen meer kansen te bieden om leeraanbiedingen en werkgelegenheid te vinden.

Individuele leerrekeningen

Het voorstel van de Commissie heeft tot doel ervoor te zorgen dat iedereen toegang heeft tot relevante opleidingsmogelijkheden die zijn afgestemd op hun behoeften, gedurende het hele leven en ongeacht of deze momenteel werkzaam is of niet.

Daartoe pakt de voorgestelde aanbeveling van de Raad de belangrijkste knelpunten aan voor mensen om vandaag een opleiding te beginnen - motivatie, tijd en financiering - door de lidstaten samen met de sociale partners te vragen om:

advertentie
  • individuele leerrekeningen opzetten en opleidingsrechten verstrekken aan alle volwassenen in de werkende leeftijd;
  • een lijst opstellen van arbeidsmarktrelevante en kwaliteitsgeborgde opleidingen die in aanmerking komen voor bekostiging uit de individuele leerrekeningen en deze toegankelijk maken via een digitaal register, bijvoorbeeld vanaf een mobiel toestel, en;
  • mogelijkheden bieden voor loopbaanbegeleiding en validatie van eerder verworven vaardigheden, evenals betaald scholingsverlof.

Het innovatieve aspect van dit voorstel is dat het het individu direct centraal stelt bij de ontwikkeling van vaardigheden. Het roept de lidstaten ook op om de financiering af te stemmen op de individuele opleidingsbehoeften.

Micro-referenties

Microcredentials certificeren de leerresultaten na een kleine leerervaring (bijvoorbeeld een korte cursus of training). Ze bieden een flexibele, gerichte manier om mensen te helpen de kennis, vaardigheden en competenties te ontwikkelen die ze nodig hebben voor hun persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Met het voorstel van de Commissie wordt beoogd microcredentials te laten werken over instellingen, bedrijven, sectoren en grenzen heen. Daartoe moeten de lidstaten overeenstemming bereiken over:

  • Een gemeenschappelijke definitie van micro-credentials;
  • standaardelementen voor hun beschrijving, en;
  • basisprincipes voor hun ontwerp en uitgifte.

Het doel is ervoor te zorgen dat microreferenties van hoge kwaliteit zijn en op een transparante manier worden uitgegeven om vertrouwen op te bouwen in wat ze certificeren. Dit moet het gebruik van microreferenties ondersteunen door lerenden, werknemers en werkzoekenden die er baat bij kunnen hebben. Het voorstel bevat ook aanbevelingen over microcredentials in onderwijs en opleiding en in het arbeidsmarktbeleid. Dit moet mensen in staat stellen om nieuwe of aanvullende vaardigheden te leren op een manier op maat, inclusief voor iedereen. De Europese benadering van microcredentials is een belangrijk vlaggenschip om een Europese onderwijsruimte tegen 2025. Ze kunnen deel uitmaken van het leeraanbod opgenomen in individuele leerrekeningen.

De Europese manier van leven promoten Vice-president Margaritis Schinas zei: “De ontwikkeling van vaardigheden en competenties zijn de sleutel tot een succesvolle carrière, inclusie en integratie. Ze helpen mensen zich aan te passen aan verandering, te gedijen en bij te dragen. Vaardigheden zijn ook cruciaal voor groei. De voorstellen van vandaag zorgen ervoor dat onderwijs op elk moment in het leven kan plaatsvinden, en dat het flexibel en voor iedereen toegankelijk is. Dit is een geweldige stap om meer mensen te betrekken bij leer- en opleidingsmogelijkheden, zodat niemand achterblijft.”

Mariya Gabriel, commissaris voor Innovatie, Onderzoek, Cultuur, Onderwijs en Jeugd zei: "Om een ​​eerlijke overgang te garanderen, is het van vitaal belang dat iedereen toegang heeft tot flexibele, modulaire en toegankelijke leer- en opleidingsmogelijkheden, ongeacht hun persoonlijke omstandigheden. De Europese benadering van microcredentials zal de erkenning en validatie van deze leerervaringen vergemakkelijken. Het zal de rol van instellingen voor hoger onderwijs, beroepsonderwijs en opleiding versterken bij het realiseren van levenslang leren in de hele EU, en hun toegankelijkheid voor een meer diverse groep lerenden bevorderen.”

Commissaris voor Banen en Sociale Rechten Nicolas Schmit zei: “Onderwijs en opleiding mogen niet stoppen als je de schoolpoort verlaat. Meer dan ooit moeten mensen hun vaardigheden gedurende hun hele professionele leven ontwikkelen om te voldoen aan de eisen van een snel veranderende arbeidsmarkt. De voorstellen van de Commissie over individuele leerrekeningen en microreferenties zullen ons helpen het doel te bereiken dat is vastgelegd in het actieplan voor de Europese pijler van sociale rechten, namelijk dat tegen 60 jaarlijks 2030% van alle volwassenen een opleiding volgt. We moeten een leven lang leren serieus nemen in Europa. Het is de beste investering en is positief voor werknemers, werkgevers en de economie als geheel.”

Volgende stappen

Over de voorstellen zal met de lidstaten worden onderhandeld. Na goedkeuring door de Raad zal de Commissie de lidstaten, sociale partners en relevante partners ondersteunen bij de uitvoering van deze aanbevelingen van de Raad. De rapportage en monitoring voor individuele leerkredieten zal gebeuren als onderdeel van de cyclus van het Europees Semester.    

Achtergrond

Het recht op onderwijs, opleiding en levenslang leren is verankerd in de Europese pijler voor Sociale Rechten (principe 1). Alle mensen moeten te allen tijde toegang hebben tot kwalitatief hoogstaand onderwijs en opleiding en een selectie van mogelijkheden voor de ontwikkeling van vaardigheden die aansluiten bij hun behoeften. Vaardigheden zijn de bouwstenen van het succes van individuen in een steeds veranderende arbeidsmarkt en samenleving.

Op de Sociale Top van Porto en de Europese Raad van juni verwelkomden de leiders de EU-kerndoelen voor 2030 die zijn vastgesteld in het actieplan voor de Europese pijler van sociale rechten. Dit omvat de doelstelling om tegen 60 jaarlijks 2030% van alle volwassenen aan opleiding te laten deelnemen. Dit maakt deel uit van de hoofddoelstellingen van het actieplan voor de Europese pijler van sociale rechten. Vanaf 2016 volgt echter slechts 37% elk jaar een jaarlijkse opleiding, waarbij eerder kleine groeipercentages werden geregistreerd. Als die trends zich voortzetten, worden de gestelde ambities niet gehaald, daarom zijn deze initiatieven voorstellen over de individuele leerrekeningen en microcredentials belangrijk. De vandaag gepresenteerde voorstellen nodigen de lidstaten uit om samen te werken met de sociale partners en de betrokken belanghebbenden om bij- en omscholing voor iedereen mogelijk te maken.

De voorstellen voor een aanbeveling van de Raad over individuele leerrekeningen en voor een aanbeveling van de Raad over microcredentials voor levenslang leren en inzetbaarheid zijn de laatste van de twaalf vlaggenschipacties die zijn aangekondigd in de Eeuropese vaardighedenagenda en Actieplan Europese pijler van sociale rechten. De Europese benadering van microcredentials is ook een belangrijk vlaggenschip om een Europese onderwijsruimte bereiken tegen 2025.

Meer informatie

Vraag en antwoord: ILA en microreferenties

Factsheet

Voorstel van de Commissie voor een aanbeveling van de Raad over individuele leerrekeningen

Voorstel van de Commissie voor een aanbeveling van de Raad inzake microreferenties voor levenslang leren en inzetbaarheid

Europese agenda voor vaardigheden

Europese pijler voor Sociale Rechten

Mededeling over de totstandbrenging van een Europese onderwijsruimte tegen 2025

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending