Verbind je met ons

Educatie

Commissie verwelkomt politiek akkoord over Erasmus +

gepubliceerd

on

De Commissie is verheugd over het politieke akkoord tussen het Europees Parlement en de EU-lidstaten over het nieuwe Erasmus + Programma (2021-2027). De trialoogonderhandelingen zijn nu afgerond, in afwachting van de definitieve goedkeuring van de wetteksten door het Europees Parlement en de Raad. Onze Europese manier van leven promoten Vicevoorzitter Margaritis Schinas zei: “Erasmus is Europa's meest emblematische programma, de parel aan onze kroon. De Erasmus-generaties vertegenwoordigen de essentie van onze Europese manier van leven. Eenheid in diversiteit, solidariteit, mobiliteit, steun voor Europa als een ruimte van vrede, vrijheid en kansen. Met het akkoord van vandaag zijn we klaar voor de volgende en grotere Erasmus-generaties. ”

Mariya Gabriel, commissaris voor Innovatie, Onderzoek, Cultuur, Onderwijs en Jeugd, zei: “Ik verwelkom het politieke akkoord over het nieuwe Erasmus + -programma. Erasmus + is een van onze vlaggenschipprogramma's. In de afgelopen drie decennia heeft deelname aan Erasmus + de persoonlijke, sociale en professionele ontwikkeling van meer dan 10 miljoen mensen gestimuleerd, van wie bijna de helft tussen 2014 en 2020. Met bijna het dubbele van het budget voor de volgende programmeringsperiode, zullen we er nu naar streven om 10 miljoen meer in de komende zeven jaar. "

Erasmus + is tot nu toe een van de meest succesvolle initiatieven van de EU. Sinds de start in 1987 is het programma uitgebreid tot alle onderwijs- en opleidingssectoren, variërend van voor- en vroegschoolse educatie en kinderopvang en schoolonderwijs tot beroepsonderwijs en -opleiding, hoger onderwijs en volwasseneneducatie. Meer dan 10 miljoen mensen hebben er baat bij gehad. Met een specifiek budget van € 24.5 miljard in lopende prijzen en een extra aanvulling van € 1.7 miljard in prijzen van 2018, zal het nieuwe programma niet alleen inclusiever en innovatiever zijn, maar ook digitaler en groener. U kunt het persbericht vinden Hier kan je daar alles over lezen..

Digitale economie

De Commissie richt een centrum voor digitale instandhouding van cultureel erfgoed op en lanceert projecten ter ondersteuning van digitale innovatie op scholen

gepubliceerd

on

Op 4 januari heeft de Commissie een Europees kenniscentrum opgericht met als doel het Europees cultureel erfgoed te behouden en in stand te houden. Het centrum, dat een periode van drie jaar zal werken, heeft van de Horizon 2020 programma. Het zal een digitale samenwerkingsruimte opzetten voor het behoud van cultureel erfgoed en toegang geven tot opslagplaatsen van gegevens, metadata, standaarden en richtlijnen. Istituto Nazionale di Fisica Nucleare in Italië coördineert het team van 19 begunstigden die afkomstig zijn uit 11 EU-lidstaten, Zwitserland en Moldavië.

De Commissie heeft ook twee projecten gelanceerd ter ondersteuning van digitaal onderwijs, elk met een waarde van maximaal € 1 miljoen, via Horizon 2020. Het eerste project, MenSI, richt zich op mentorschap voor schoolverbetering en loopt tot februari 2023. MenSI streeft ernaar 120 scholen te mobiliseren in zes lidstaten (België, Tsjechië, Kroatië, Italië, Hongarije, Portugal) en het Verenigd Koninkrijk om digitale innovatie te bevorderen, met name in kleine of landelijke scholen en voor sociaal achtergestelde leerlingen. Het tweede project, iHub4Schools, loopt tot juni 2023 en zal digitale innovatie op scholen versnellen dankzij de oprichting van regionale innovatiehubs en een mentormodel. 600 leerkrachten op 75 scholen zullen deelnemen en de hubs zullen worden opgericht in 5 landen (Estland, Litouwen, Finland, Verenigd Koninkrijk, Georgië). Italië en Noorwegen zullen ook profiteren van het mentorprogramma. Meer informatie over de nieuw gestarte projecten is beschikbaar Hier kan je daar alles over lezen..

Verder lezen

Volwasseneneducatie

President Von der Leyen opent de derde Europese onderwijstop

gepubliceerd

on

Op 3 december vond de derde Europese onderwijstop plaats, georganiseerd door de Europese Commissie. Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, hield de openingstoespraak ter ere van leerkrachten die sinds het uitbreken van de COVID-10-pandemie ernaar hebben gestreefd de klaslokalen digitaal open te houden, zodat leerlingen de kans krijgen om te blijven leren. De top van dit jaar stond in het teken van de 'Digital Education Transformation'.

In haar toespraak zei president Von der Leyen dat de pandemie “ook de tekortkomingen aan het licht bracht die moeten worden aangepakt. We moeten digitale technologieën met succes integreren in onze onderwijssystemen. Digitale technologieën stellen veel leerlingen in staat om te blijven leren. Maar voor anderen bleek het een grote barrière te zijn wanneer toegang, apparatuur, connectiviteit of vaardigheden ontbreken. "

Ze verwees naar de Digitaal onderwijsactieplan onlangs gepresenteerd door de Commissie, die juist tot doel heeft de digitale vaardigheden van leerkrachten en leerlingen te stimuleren en de bijbehorende infrastructuur te ontwikkelen. De voorzitter benadrukte de ambitieuze maar haalbare doelstellingen die zijn voorgesteld voor de Europese onderwijsruimte en sprak over hoe NextGenerationEU de onderwijssector kan helpen.

Ten slotte verwelkomde ze de nieuwe 'Education for Climate Coalition': “Met deze coalitie willen we een deel van de energie van de straat naar al onze klaslokalen brengen. We willen de hele onderwijsgemeenschap mobiliseren om de doelen van klimaatneutraliteit en duurzame ontwikkeling te ondersteunen. ” Lees de volledige toespraak online..

Verder lezen

Volwasseneneducatie

Derde Europese onderwijstop over de transformatie van digitaal onderwijs

gepubliceerd

on

Vandaag (10 december) zal de Europese Commissie gastheer zijn van de derde Europese onderwijstop, vindt dit jaar online plaats. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen; Bevordering van onze Europese levenswijze Vicevoorzitter Margaritis Schinas; Commissaris voor Banen en sociale rechten Nicolas Schmit en Mariya Gabriel, commissaris voor Innovatie, Onderzoek, Cultuur, Onderwijs en Jeugd, zullen allemaal deelnemen. Voorafgaand aan het evenement zei vicevoorzitter Schinas: "Europa hecht veel waarde aan eerlijke, groene, digitale en inclusieve samenlevingen. De Europese onderwijsruimte biedt concrete initiatieven om deze gedeelde ambitie samen te verwezenlijken. Europese universiteiten, Erasmus Teacher Academies, Centres of Vocational Excellentie en Erasmus-mobiliteit zijn kenmerkend voor onze Europese manier van leven. "

Commissaris Gabriel zei ook: “Ik kijk ernaar uit om de mening van zo veel mensen uit de onderwijswereld te horen terwijl we ons werk aan de verwezenlijking van een Europese onderwijsruimte tegen 2025 voortzetten en ons actieplan voor digitaal onderwijs uitvoeren. Daartoe zal ik op de onderwijstop van de gelegenheid gebruik maken om een ​​consultatieproces over de transformatie van het hoger onderwijs op gang te brengen. Ik zal ook een ander belangrijk resultaat van onze agenda voor de Europese onderwijsruimte aankondigen: de coalitie voor onderwijs voor klimaat, die we in de loop van 2021 zullen ontwikkelen. "

De ministers van Onderwijs van de EU en onderwijsprofessionals en vertegenwoordigers uit heel Europa zullen de uitdagingen en kansen bespreken voor de digitale transformatie van de Europese onderwijssystemen in de context van herstel na de coronaviruscrisis en daarna. Ze zullen ook ervaringen en beste praktijken uitwisselen om de gevolgen van de pandemie voor onderwijs en opleiding te verzachten, en feedback geven op de visie van de Commissie om een Europese onderwijsruimte tegen 2025 en de implementatie van zijn Digitaal onderwijsactieplan. De Summit wordt via internet uitgezonden - links zijn beschikbaar op de webpagina.

Verder lezen
advertentie

Twitter

Facebook

Trending