Verbind je met ons

Educatie

President von der Leyen ontvangt de keizerin Theophano-prijs voor het Erasmus-programma

gepubliceerd

on

Op 7 oktober heeft de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen (foto) nam de keizerin Theophano-prijs in ontvangst, toegekend aan het Erasmus-programma, tijdens een ceremonie in het Rotunda-monument in Thessaloniki, Griekenland, die ze bijwoonde via een videoconferentie. De prijs beloont personen of organisaties die een uitstekende bijdrage leveren aan de verdieping van de Europese samenwerking en het verbeteren van het begrip van de diverse historische onderlinge afhankelijkheden in Europa.

Na ontvangst van de prijs zei de president dat ze vereerd was om de prijs te ontvangen "voor de tien miljoen Europeanen die sinds het begin aan het Erasmus-programma hebben deelgenomen" en deze opdroeg "aan de studenten, de docenten, de dromers die dit hebben gemaakt. Europees wonder komt uit ”.

In haar dankwoord trok president Von der Leyen ook parallellen tussen het Europese herstelplan en Erasmus +: “Net zoals Erasmus toen was, is NextGenerationEU nu. Het is een programma van ongekende omvang en reikwijdte. En het kan het volgende grote verenigende project voor onze Unie worden. We investeren niet alleen samen in een collectief herstel, maar ook in onze gemeenschappelijke toekomst. Solidariteit, vertrouwen en eenheid moeten keer op keer worden opgebouwd en herbouwd. Ik weet niet of NextGenerationEU Europa zo diepgaand kan veranderen als het Erasmus-programma. Maar ik weet dat Europa er opnieuw voor heeft gekozen om zijn toekomst samen te beheersen en vorm te geven. "

Lees de volledige toespraak van de president online in Engels or Frans, en bekijk het terug hier. Dankzij het Erasmus + -programma zullen tussen 4 en 2014 meer dan 2020 miljoen mensen de kans hebben gehad om in het buitenland te studeren, een opleiding te volgen en ervaring op te doen in het buitenland. Lees meer over Erasmus hier

coronavirus

Commissie keurt Duitse regeling goed om accommodatieverschaffers op het gebied van onderwijs voor kinderen en jongeren te compenseren voor schade die is geleden als gevolg van de uitbraak van het coronavirus

gepubliceerd

on

De Europese Commissie keurde, op grond van de EU-staatssteunregels, een Duitse regeling goed om accommodatieverstrekkers voor onderwijs voor kinderen en jongeren te compenseren voor het verlies aan inkomsten als gevolg van de uitbraak van het coronavirus. De publieke steun zal de vorm aannemen van directe subsidies. De regeling zal tot 60% compenseren van de inkomstenderving van in aanmerking komende begunstigden in de periode tussen het begin van de lockdown (die begon op verschillende data in de regionale staten) en 31 juli 2020, toen hun accommodatiefaciliteiten moesten worden gesloten vanwege op de beperkende maatregelen die in Duitsland zijn genomen.

Bij de berekening van het gederfde inkomen moeten eventuele kostenverminderingen die voortvloeien uit tijdens de lockdown gegenereerde inkomsten en eventuele financiële steun die door de staat is verleend of daadwerkelijk is uitbetaald (en met name SA.58464) of derden die de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus moeten opvangen, worden in mindering gebracht. Op rijksniveau beschikken de in aanmerking komende voorzieningen over een budget van maximaal € 75 miljoen.

Deze middelen zijn echter niet exclusief voor deze regeling bestemd. Bovendien kunnen regionale autoriteiten (at Deelstaten of lokaal niveau) kunnen ook gebruik maken van deze regeling vanuit de lokale begrotingen. De regeling zorgt er in elk geval voor dat dezelfde subsidiabele kosten niet tweemaal door verschillende administratieve niveaus kunnen worden gecompenseerd. De Commissie heeft de maatregel beoordeeld onder Artikel 107 (2) (b) van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, dat de Commissie in staat stelt staatssteunmaatregelen van de lidstaten goed te keuren om specifieke bedrijven of specifieke sectoren te compenseren voor de schade die wordt veroorzaakt door uitzonderlijke gebeurtenissen, zoals de uitbraak van het coronavirus.

De Commissie stelde vast dat de Duitse regeling schade zal vergoeden die rechtstreeks verband houdt met de uitbraak van het coronavirus. Het stelde ook vast dat de maatregel evenredig is, aangezien de beoogde vergoeding niet hoger is dan nodig is om de schade te vergoeden. De Commissie concludeerde daarom dat de regeling in overeenstemming is met de EU-staatssteunregels.

Meer informatie over de maatregelen die de Commissie heeft genomen om de economische gevolgen van de coronaviruspandemie aan te pakken, is te vinden hier. De niet-vertrouwelijke versie van de beslissing zal onder het nummer SA.59228 in de staatssteun register op de Commissie concurrentie website.

Verder lezen

Bedrijf

Onderzoek en wetenschappelijke innovatie die essentieel zijn voor economisch herstel in Europa

gepubliceerd

on

De volgende EU-begroting 2021-2027 zal de weg banen voor krachtige EU-steun voor de sectoren onderzoek, innovatie en wetenschap - van vitaal belang voor het bewerkstelligen van economisch herstel in Europa, schrijft David Harmon.

Het Europees Parlement stemt op 23 november aanstaande over de bepalingen van het herziene EU-begrotingskader voor de periode 2021-2027.

Er wordt vanaf nu 94 miljard euro opzij gezet om Horizon Europa, nextGenerationEU en Digital Europe te financieren. Dit zijn belangrijke EU-initiatieven die ervoor zullen zorgen dat de EU voorop blijft lopen bij de ontwikkeling van nieuwe digitale technologieën. Dit is nu belangrijker dan ooit. Digitale transformatie staat centraal in termen van hoe technologie belangrijke verticale industrieën en toekomstige slimme netwerken in Europa zal ontwikkelen.

En Europa heeft de knowhow om zijn belangrijkste beleidsdoelstellingen in het kader van deze belangrijke vlaggenschipprogramma's van de EU te verwezenlijken en dit op een ecologische manier te doen.

Het komt erop neer dat we nu in het 5G-tijdperk leven. Dit betekent dat nieuwe producten zoals high-definition video en zelfrijdende voertuigen werkelijkheid zullen worden in het dagelijks leven. 5G stimuleert dit proces van ICT-innovatie. Maar de EU-lidstaten moeten wel samenwerken om 5G tot een succes te maken, zodat Europa economisch kan worden ontwikkeld en alomvattend kan worden ingespeeld op bredere maatschappelijke behoeften.

ICT-standaarden moeten gestructureerd en onderling met elkaar verbonden zijn. Overheden moeten ervoor zorgen dat het spectrumbeleid zodanig wordt beheerd dat zelfrijdende auto's naadloos over de grenzen kunnen reizen.

Beleid op EU-niveau dat excellentie in de wetenschap bevordert via de Europese Onderzoeksraad en via de Europese Innovatieraad, zorgt er nu voor dat zeer innovatieve ICT-producten met succes de EU-markt betreden.

Maar de publieke en private sector moeten nauw blijven samenwerken bij de verwezenlijking van EU-beleidsdoelstellingen waarin de sectoren onderzoek, innovatie en wetenschap volledig zijn geïntegreerd en geïntegreerd.

Reeds in het kader van Horizon Europa wordt een aantal publiek-private partnerschappen aangegaan die betrekking zullen hebben op de ontwikkeling van zowel belangrijke digitale technologieën als slimme netwerken en diensten. Het innovatieproces werkt het beste wanneer de private, publieke, educatieve en onderzoeksgemeenschappen samenwerken en samenwerken bij het nastreven van gemeenschappelijke beleidsdoelstellingen.

In zelfs een bredere context kunnen de 17 VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling worden bereikt via wetenschappers en onderzoekers over de hele wereld die deelnemen aan gemeenschappelijke projecten.

Europa speelt zijn sterke punten uit in het kader van het Horizon Europa-programma.

Europa herbergt enkele van de beste softwareontwikkelaars ter wereld. Meer dan een kwart van alle wereldwijd [e-mail beveiligd] wordt uitgevoerd in Europa.

Horizon Europa en zijn voorganger Horizon 2020 worden erkend als toonaangevende mondiale onderzoeksinitiatieven. Maar de industrie moet op de plank komen als Horizon Europa een succes wil worden.

Horizon Europa moet en zal het innovatieproces ondersteunen.

Dit is de sleutel als traditionele industrieën zoals de energie-, transport- en gezondheids- en productiesectoren geschikt zullen zijn voor het digitale tijdperk.

Internationale samenwerking en samenwerking kan en zal de uitvoering van de strategische autonome beleidsdoelstellingen van de EU ondersteunen.

We maken een digitale revolutie door. We moeten allemaal samenwerken om van deze revolutie een positief succes te maken voor iedereen, en dit omvat het overbruggen van de digitale kloof.

David Harmon, directeur EU Government Affairs bij Huawei Technologies

David Harmon is directeur EU Government Affairs bij Huawei Technologies

Nu Europa op het punt staat overeenstemming te bereiken over de voorwaarden van de nieuwe EU-begroting 20210-2027, kunnen geïnteresseerde partijen zich voorbereiden op de eerste oproep tot het indienen van voorstellen in het kader van Horizon Europa. De publicatie van dergelijke oproepen zal plaatsvinden in het eerste kwartaal van 2021. Vooruitgang op het gebied van AI, big data, cloud computing en high-performance computing zullen allemaal een cruciale rol spelen bij het op de markt brengen van nieuwe innovatieve ICT-producten en -diensten. We hebben dit jaar uit de eerste hand de zeer positieve rol gezien die nieuwe technologieën kunnen spelen bij het ondersteunen van supersnelle online platforms en bij het verbeteren van verbindingen voor zowel bedrijven, vrienden als families.

Er zullen natuurlijk beleidskaders moeten worden opgesteld om tegemoet te komen aan de evoluerende technologieën die op gang komen. De burgermaatschappij, de industrie, het onderwijs en de onderzoekerssector moeten volledig worden betrokken bij de ontwikkeling van deze wetgevende routekaart.

We kennen de uitdagingen die voor ons liggen. Laten we deze uitdagingen dus allemaal actief aanpakken in een geest van vastberadenheid, vriendschap en internationale samenwerking.

David Harmon is directeur EU Government Affairs bij Huawei Technologies en hij is een voormalig lid van het kabinet van de Europese commissaris voor onderzoek, innovatie en wetenschap in de periode 2010-2014.

Verder lezen

Volwasseneneducatie

#Coronavirus - Britse universiteiten mogen in september niet heropenen, zegt vakbond

gepubliceerd

on

By

Britse universiteiten zouden plannen voor heropening in september moeten schrappen om te voorkomen dat reizende studenten de coronavirus-pandemie van het land aanwakkeren, zei een vakbond, die oproept tot online onderwijs. De regering van premier Boris Johnson is onder vuur komen te liggen vanwege haar pogingen om het onderwijs te hervatten, vooral na een ruzie over examenresultaten voor scholieren en een mislukte poging om alle leerlingen eerder dit jaar weer naar hun lessen te halen, schrijft Elizabeth Piper.

Johnson heeft de Britten opgeroepen om terug te keren naar iets dat meer op normaliteit lijkt na de blokkering van het coronavirus, en roept werknemers op om terug te keren naar kantoren om de economie te helpen herstellen van een krimp van 20% in de periode april-juni.

Maar de University and College Union (UCU) zei dat het te vroeg was om studenten terug te sturen naar universiteiten, met de waarschuwing dat ze de schuld konden krijgen als het aantal gevallen van COVID-19 toenam. "Het verplaatsen van meer dan een miljoen studenten door het land is een recept voor rampen en het risico bestaat dat slecht voorbereide universiteiten achterblijven als de verzorgingstehuizen van een tweede golf", zei algemeen secretaris Jo Grady van UCU in een verklaring. "Het is tijd voor de regering om eindelijk doorslaggevende en verantwoorde maatregelen te nemen in deze crisis en de universiteiten te vertellen dat ze hun plannen voor face-to-face onderwijs moeten opgeven", zei ze, en drong er bij de regering op aan om al het onderwijs online te verplaatsen voor het eerste semester.

Stephen Barclay, hoofdsecretaris van de Schatkist (ministerie van Financiën), zei dat hij het niet eens was met het argument. "Ik denk dat universiteiten, net als de rest van de economie, terug moeten komen en studenten moeten dat kunnen", vertelde hij Times Radio. Verschillende universiteiten zeggen dat ze na weken van voorbereiding klaar zijn om volgende maand te heropenen en sommige studenten zeggen dat ze al geld hebben uitgegeven aan zaken als huisvesting ter voorbereiding op het nieuwe semester.

Verder lezen
advertentie

Facebook

Twitter

Trending