Verbind je met ons

Onderwijs

EU-rapport over de kwaliteit van onderwijzen en leren

DELEN:

gepubliceerd

on

EUA verwelkomt rapport van EU-groep op hoog niveau over modernisering van het hoger onderwijs over de kwaliteit van lesgeven en leren

Diensten voor studenten - UDigital_612_FriendsOnGreen-091-lprresize

Op dinsdag 18 juni heeft de EU-groep op hoog niveau voor de modernisering van het hoger onderwijs zijn eerste "rapport aan de Europese Commissie over de verbetering van de kwaliteit van het onderwijzen en leren in de Europese instellingen voor hoger onderwijs" gepubliceerd en gepresenteerd.

 

De groep, vorig jaar gelanceerd door de Europese Commissie en voorgezeten door voormalig president van Ierland Mary McAleese, en waaraan EUA input leverde, doet 16 aanbevelingen aan verschillende belanghebbenden, waaronder instellingen voor hoger onderwijs en overheidsinstanties. Deze omvatten een oproep voor verplichte gecertificeerde opleidingen voor professoren en ander onderwijzend personeel in het hoger onderwijs, meer aandacht voor het helpen van studenten bij het ontwikkelen van ondernemers- en innovatieve vaardigheden, en de oprichting van een Europese Academie voor onderwijzen en leren.

Lesley Wilson, secretaris-generaal van de EUA, zei: “We verwelkomen de publicatie van dit rapport omdat het de aandacht vestigt op kwesties die cruciaal zijn voor de Europese universiteiten, hun personeel en studenten, en veel van de kwesties weergeeft die verband houden met lesgeven en leren die hebben of zijn momenteel aangepakt door EUA via haar verschillende activiteiten.”

De EUA heeft bijvoorbeeld lange tijd het belang van professionele ontwikkeling van leraren onderstreept en hoopt daarom dat de EU inderdaad gevolg zal geven aan de aanbeveling uit het rapport om de oprichting van een Europese Academie voor onderwijzen en leren, geleid door belanghebbenden, te ondersteunen.

Het rapport beveelt ook aan dat instellingen voor hoger onderwijs en nationale beleidsmakers in samenwerking met studenten begeleidings-, begeleidings-, mentorschaps- en volgsystemen moeten opzetten om studenten naar het hoger onderwijs en op weg naar hun afstuderen en daarna te ondersteunen. Het citeert de door de EUA geleide TRACKIT-project* als voorbeeld van een initiatief dat traceringsinitiatieven van studenten en afgestudeerden in Europa heeft onderzocht en richtlijnen geeft voor instellingen voor hoger onderwijs die van plan zijn tracering te ontwikkelen of te verbeteren.

advertentie

Een andere aanbeveling is dat IHO's holistische internationaliseringsstrategieën moeten ontwikkelen en implementeren als een integraal onderdeel van hun algehele missie en functies, en zo het standpunt ondersteunen dat al door de EUA is ingenomen en dat tot uiting komt in de onlangs gepubliceerde resultaten van een leden overleg over dit onderwerp. 99% van de instellingen die op deze raadpleging hebben geantwoord, heeft ofwel een internationaliseringsstrategie (56%), is van plan er een te ontwikkelen (13%), of heeft internationalisering in andere strategieën overwogen (30%).

EUA wil ook de aandacht vestigen op het feit dat het belangrijk is dat bij ontwikkelingen op het gebied van leren en onderwijzen rekening wordt gehouden met de behoeften van verschillende groepen lerenden, waaronder volwassen studenten, en ook met recente ontwikkelingen in het leeraanbod (bijvoorbeeld de impact van nieuwe technologieën). .

EUA zal in nauwe samenwerking met haar aangesloten instellingen de verbetering van leren en onderwijzen en van de kwaliteit van de studentenervaring blijven onderzoeken. In dit verband, de recente MAUNIMO-project* nadruk leggen op de ontwikkeling van institutionele strategieën voor studenten- en personeelsmobiliteit. Het heeft een institutioneel "mobiliteitsinstrument" getest binnen 30 Europese universiteiten. De tool, die nu de laatste tests ondergaat met het oog op een lancering later dit jaar, is ontworpen om universiteiten te ondersteunen bij hun strategische planning met betrekking tot alle vormen van mobiliteit.

De groep op hoog niveau van de EU zal nu gaan werken aan het tweede deel van haar missie, gericht op het maximaliseren van de impact van nieuwe methoden voor het leveren van kwaliteitsvol hoger onderwijs, zoals massale open online cursussen ("MOOC's"). Het volgende rapport zal in juni 2014 worden gepubliceerd.
Het volledige rapport en de aanbevelingen kunnen worden gedownload hier.

* Zowel het TRACKIT- als het MAUNIMO-project zijn ondersteund door financiering van het EU-programma Een leven lang leren.

 

Anna van Densky

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.
advertentie

Trending