Verbind je met ons

Milieu

De Commissie stelt een eenmalige uitbreiding voor van de huidige oorsprongsregels voor elektrische voertuigen en batterijen in het kader van de Handels- en Samenwerkingsovereenkomst met het Verenigd Koninkrijk 

DELEN:

gepubliceerd

on

De Europese Commissie heeft op 6 december aan de Raad een specifieke eenmalige verlenging – tot en met 31 december 2026 – voorgesteld van de huidige oorsprongsregels voor elektrische voertuigen en batterijen in het kader van de Handels- en Samenwerkingsovereenkomst (TCA) tussen de EU en het VK. Dit voorstel heeft geen invloed op de bredere oorsprongsregels van de TCA, die zoals gepland vanaf 2027 van toepassing zullen zijn. De Commissie reserveert ook aanvullende financiering van maximaal 3 miljard euro om de batterijproductie-industrie in de EU een impuls te geven.

De oorsprongsregels voor elektrische voertuigen en batterijen onder de TCA zijn in 2020 ontworpen om investeringen in de batterijproductiecapaciteit van de EU te stimuleren. Omstandigheden die niet in 2020 zijn voorzien – waaronder de Russische agressie tegen Oekraïne, de impact van COVID-19 op de toeleveringsketens en de toegenomen concurrentie van nieuwe internationale subsidieregelingen – hebben geleid tot een situatie waarin de opschaling van het Europese batterij-ecosysteem langzamer is verlopen dan aanvankelijk verwacht.

Tegen deze achtergrond en in het licht van de zorgen van de Europese automobiel-, batterij- en chemische industrie heeft de Commissie vandaag haar voorstel voor een besluit van de Raad aangenomen. Tegelijkertijd bevestigt de Commissie haar politieke inzet en strategische steun om de batterijproductie in de EU verder te stimuleren. Daartoe zal de Commissie gedurende drie jaar een bedrag van maximaal 3 miljard euro verstrekken aan de meest duurzame Europese batterijfabrikanten. Dit zal aanzienlijke overloopeffecten creëren voor de gehele Europese batterijwaardeketen, met name het upstreamsegment, en de assemblage van elektrische voertuigen in Europa ondersteunen.

Meer gedetailleerd

Het voorstel van de Commissie is drieledig:

  • Een “eenmalige” verlenging van de huidige regels tot en met 31 december 2026.
  • Een clausule die het juridisch onmogelijk maakt voor de Partnerschapsraad EU-VK om deze periode verder te verlengen, waardoor feitelijk de oorsprongsregels die vanaf 2027 van kracht zijn, worden ‘vastgezet’.
  • Specifieke financiële prikkels om de batterij-industrie in de EU een impuls te geven: in lijn met de recente inspanningen van de Commissie om de industriële dimensie van de Europese Green Deal te versterken, zal de Commissie in het kader van het Innovatiefonds een speciaal instrument voor de batterijwaardeketen opzetten. Dit zal snellere en kostenefficiëntere steun voor de productie van de meest duurzame batterijen in de lidstaten bevorderen. De Commissie zal de lidstaten ook uitnodigen om financieel deel te nemen aan de oproep tot het indienen van voorstellen, en zo te profiteren van de projectselectiedienst op EU-niveau, waardoor de fragmentatie van de batterijenmarkt in de EU wordt vermeden en er wordt bespaard op administratieve kosten.

Volgende stappen

Het voorstel van vandaag zal nu in de Raad worden besproken. Het besluit van de Raad zal het standpunt van de EU bepalen in de Partnerschapsraad, het hoogste besluitvormingsorgaan van de Handels- en Samenwerkingsovereenkomst.

advertentie

Achtergrond

In de Handels- en Samenwerkingsovereenkomst zijn de regels vastgelegd die de handel tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk regelen. Deze regels omvatten oorsprongsregels die specificeren hoe een product kan worden beschouwd als afkomstig uit de EU of het VK. Alleen producten die afkomstig zijn uit een partij bij de Handels- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en het VK kunnen profiteren van de preferentiële regeling die in de overeenkomst is vastgelegd.

Meer informatie
Voorstel voor een besluit van de Raad
Bijlage bij het voorstel

“We willen dat onze Europese industrie toonaangevend is in de groene transitie. Door rechtszekerheid te bieden over de toepasselijke regels en ongekende financiële steun aan Europese producenten van duurzame batterijen, zullen we het concurrentievoordeel van onze industrie versterken, met een sterke waardeketen voor batterijen en elektrische voertuigen. Dit is een evenwichtige oplossing die de belangen van de EU beschermt." Maroš Šefčovič, uitvoerend vicevoorzitter voor de Europese Green Deal, Interinstitutionele Betrekkingen en Foresight - 05/12/2023

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending