Verbind je met ons

TEN-T (Trans-European Transport Network)

Nieuwe TEN-T-verordening is essentieel voor Europa's duurzaamheid en slimme mobiliteit

DELEN:

gepubliceerd

on

We gebruiken uw aanmelding om inhoud aan te bieden op manieren waarmee u heeft ingestemd en om ons begrip van u te verbeteren. U kunt zich op elk moment afmelden.

*Volgens het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) was het:
hoog tijd om de bestaande TEN-T-regels bij te werken, rekening houdend met de
huidige beleidscontext en de lessen die uit de verordening van 2013 zijn getrokken.
Het nieuwe voorstel is gericht op cohesie en heeft tot doel het passagiers- en vrachtvervoer te verbeteren
connectiviteit in de hele Unie, via een steeds meer multimodaal
en veerkrachtig vervoersnetwerk.*

De EU heeft een geactualiseerde trans-Europese vervoersnetwerkverordening nodig om:
een stevige bijdrage leveren aan duurzaamheid en slimme mobiliteit, ook per spoor.
Dit is de belangrijkste boodschap uit het advies over de herziening van het TEN-T en:
Regeling goederencorridor per spoor opgesteld door *Stefan Back* en aangenomen te
de plenaire vergadering van maart.

De nieuwe verordening zal het bestaande regelgevingskader upgraden dat:
dateert uit 2013 en zal aan de infrastructuurkant helpen om de
doelen gesteld in de Green Deal, de Strategie Duurzame en Slimme Mobiliteit
en het Spooractieplan.

In een reactie op de goedkeuring van het advies zei *Mr Back*: "Het was hoog
tijd om een ​​nieuwe verordening voor te stellen die rekening houdt met de huidige
beleidscontext en speelt in op de lessen die de afgelopen paar jaar zijn geleerd
jaar. Het plan om de regels voor de implementatie van TEN-T aan te scherpen is zeer
goed nieuws, want de uitrol van de huidige regelgeving heeft gezien
aanzienlijke vertragingen en is niet bevredigend geweest".

*Alle EU-regio's verbinden*

Het Comité waardeert met name het voornemen van de Europese Commissie om:
cohesie centraal stellen in het voorstel. Dit betekent ervoor zorgen dat
bereikbaarheid en connectiviteit in alle EU-regio's voor zowel passagiers als
vrachtverkeer bij de implementatie van het netwerk. Bovendien brengt het ook
over efficiënte coördinatie en interconnectie tussen enerzijds
langeafstands-, streek- en bestemmingsverkeer en anderzijds vervoer in
stedelijke knooppunten.

Vanuit technisch oogpunt is het EESC voorstander van steeds meer
het harmoniseren van de infrastructuurvereisten van de "kern" en
"uitgebreide" netwerken en vaststelling van mijlpalen: 2030 voor de implementatie
van het kernnetwerk, 2040 voor het zogenaamde uitgebreide kernnetwerk en 2050
voor het uitgebreide netwerk. Met verwijzing naar de deadline van 2030, de
Het EESC herhaalt de twijfels over de haalbaarheid die in zijn evaluatie voor 2020 naar voren zijn gebracht
verslag, maar is van mening dat de deadline moet worden aangehouden om
druk uit te oefenen op de lidstaten.

advertentie

Evenzo steunt het Comité de nadruk op "Europese vervoerscorridors"
en het krachtige monitoringmechanisme en de grotere rol van de Europese
Coördinatoren. De eerste vormt de belangrijkste verkeersaders van het EU-vervoer,
waarop de inspanningen gericht moeten worden om efficiënt vervoer te bevorderen en
multimodaliteit, terwijl de laatste zal zorgen voor hun juiste en tijdige
implementatie.

*Versterking van de multimodaliteit en veerkracht van het netwerk*

Het EESC benadrukt ook het belang van de toegevoegde waarde en synergie
effecten gecreëerd door de verbeterde coördinatie van de Europese Transport
Corridors met de Rail Freight Corridors. De intermodale transportketen
zal alleen werkelijkheid worden als de goederenvervoersverbindingen per spoor efficiënt zijn, d.w.z
gekoppeld aan relevante infrastructuur die voldoende snelheid mogelijk maakt om te helpen
richting stiptheid. Onvoldoende spoorpunctualiteit was inderdaad een groot probleem
belemmering om multimodaliteit, waaronder het spoor, aantrekkelijk te maken.

Multimodaliteit betekent het optimaal benutten van de voordelen van alles
vervoermiddelen om de best mogelijke resultaten te behalen, terwijl tegelijkertijd
tijd het verbeteren van de veiligheid en het verminderen van de milieubelasting. Voor deze
reden, om volledig bij te dragen aan de multimodale keten, heeft de commissie ook
onderstreept dat een naadloze interface essentieel is tussen vervoer over land en
andere vervoerswijzen, waaronder binnenvaart, korte vaart en luchtvaart.

Een netwerk dat langdurige waarde genereert voor mensen en bedrijven
van de EU moet niet alleen multimodaal zijn, maar ook veerkrachtig, in
met name met betrekking tot klimaatverandering, natuurrampen en door de mens veroorzaakte rampen. De
Het EESC wijst erop dat het van cruciaal belang is om de veerkracht van het netwerk te vergroten en dat:
Er moet zo vroeg mogelijk rekening worden gehouden met veerkrachtaspecten
planningsfase van het project.

*Achtergrond*

Het voorstel voor een geactualiseerde *Verordening betreffende EU-richtsnoeren voor de
ontwikkeling van het trans-Europese vervoersnetwerk* werd gepresenteerd door de
Europese Commissie in december 2021 als kernactie van de Europese Green
Deal en de strategie voor duurzame en slimme mobiliteit.

Vergeleken met de huidige regelgeving is de tweelaagse structuur van de
trans-Europees vervoersnetwerk (TEN-T) wordt gehandhaafd: het "kernnetwerk"
bevat de belangrijkste verbindingen, verbindt de belangrijkste knooppunten,
terwijl het "uitgebreide" netwerk alle Europese regio's bestrijkt. De vier
specifieke doelstellingen worden verder uitgewerkt: efficiëntie, cohesie,
duurzaamheid en grotere gebruikersvoordelen.

Het document gaat in op de vertragingen bij de voorbereiding en uitvoering van projecten
van de huidige TEN-T-verordening door nationale en TEN-T-belangen op elkaar af te stemmen,
doelstellingen en verantwoordelijkheden en versterking van de monitoring.

Meer specifiek, het voorstel: 1) zorgt voor de uitlijning van de Rail
Vrachtcorridors met de Europese transportcorridors en voorziet in:
coördinatie tussen de twee instrumenten; 2) introduceert TEN-T-onderhoud
als een verplichting van een lidstaat; en 3) machtigt de Commissie om de EU in te trekken
medefinanciering bij aanzienlijke en ongerechtvaardigde vertragingen bij
het implementeren van de netwerken, als het probleem niet binnen zes maanden is opgelost.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending