Verbind je met ons

Economie

Er is actie nodig om de koffievoorziening, de inkomens van boeren en de biodiversiteit veilig te stellen

DELEN:

gepubliceerd

on

We gebruiken uw aanmelding om inhoud aan te bieden op manieren waarmee u heeft ingestemd en om ons begrip van u te verbeteren. U kunt zich op elk moment afmelden.

Volgens de Coffee Barometer 2023 bedreigt het gebrek aan actie van koffiebedrijven het mondiale aanbod van koffie, maar ook het levensonderhoud van boeren en de natuur. Het waarschuwt dat ondanks de EU-wetgeving tegen ontbossing het kappen van bossen snel zal doorgaan, schrijft politiek redacteur Nick Powell.

De afgelopen twintig jaar is jaarlijks ongeveer 130,000 hectare bos verloren gegaan doordat land werd vrijgemaakt voor de koffieteelt terwijl boeren probeerden de eindjes aan elkaar te knopen. Toch blijft hun inkomen in acht van de tien grootste koffieproducerende landen op of onder de armoedegrens. Deze realiteit bedreigt de hele sector en heeft gevaarlijke gevolgen voor het milieu.

De Coffee Barometer, geproduceerd door Ethos Agriculture met steun van Conservation International en Solidaridad, waarschuwt ook dat stijgende temperaturen als gevolg van klimaatverandering de hoeveelheid land die geschikt is voor het verbouwen van koffie tegen 2050 drastisch kunnen verminderen. “De groeiende vraag naar koffie in combinatie met lage inkomens en steeds onproductievere grond kan boeren ertoe aanzetten hun boerderijen uit te breiden naar hoger gelegen gebieden en naar voorheen onaangeroerde bossen.” zegt Sjoerd Panhuysen van Ethos Agriculture, die wil dat de koffie-industrie proactieve stappen zet en flink investeert in het bevorderen van duurzame koffieproductie, -handel en -consumptie.

De Barometer 2023 markeert ook de lancering van de Coffee Brew Index, die de duurzaamheid en sociale verplichtingen van de elf grootste koffiebranderijen ter wereld beoordeelt. Hoewel er leiders en achterblijvers zijn, schieten alle bedrijven tekort in het aanpakken van kritieke problemen in hun koffietoeleveringsketens. Slechts twee branders, Nestlé en Starbucks, publiceren ontwikkelde strategieën om hun sociale en duurzaamheidsdoelen te bereiken.

Hoewel de meeste bedrijven in de Index zichzelf ambitieuze duurzaamheidsverbintenissen hebben opgelegd, ontberen deze vaak meetbare, tijdgebonden doelstellingen. Vijf van de grote koffiebranders blijven afhankelijk van eenmalige eenmalige projecten en investeringen. Deze maken niet noodzakelijkerwijs deel uit van een grotere strategie om sociale, ecologische en economische doelen te bereiken, maar zijn vooral gericht op het verbeteren van de efficiëntie en de koffiekwaliteit.

“Elke strategie zonder tijdgebonden en meetbare doelen is geen strategie. Toezeggingen zonder maatstaf om succes te meten zullen de noodzakelijke betrokkenheid in de toeleveringsketen niet stimuleren om betekenisvolle vooruitgang te boeken”, zegt Andrea Olivar, directeur Strategie en Kwaliteit van Solidaridad in Latijns-Amerika. De meeste koffiebranderijen polijsten hun duurzaamheidsreferenties door samen met anderen deel te nemen aan initiatieven stakeholders maar ze boeken weinig vooruitgang omdat er geen bindende toezeggingen zijn.   

De Barometer zet ook vraagtekens bij de bereidheid van de industrie om te voldoen aan de ontbossingsverordening van de EU en roept bedrijven op zich hieraan te committeren. De verordening, die in 2025 van kracht wordt, is een baanbrekende poging om ervoor te zorgen dat grote bedrijven die in mondiale grondstoffen handelen, niet bijdragen aan de mondiale ontbossing. Het legt de verantwoordelijkheid bij bedrijven om te bewijzen dat hun leveranciers geen ontbossing veroorzaken. 

advertentie

Het gevaar bestaat dat bedrijven zogenaamde 'risicovolle' delen van de wereld vermijden, waar de naleving van de regelgeving zwaarder zal wegen. Dit betekent dat ze hun koffie kunnen betrekken uit meer ontwikkelde landen, zoals Brazilië, waar boeren meer middelen hebben om zich voor te bereiden op de nieuwe eisen en te gedijen onder het regime.

In risicovollere gebieden, zoals de meeste Afrikaanse koffieproducerende landen, zijn boeren kleinschalig en gefragmenteerd, en ontberen ze de overheidssteun die nodig is om de naleving te bewijzen en zich aan te passen aan de nieuwe regelgeving. Dit zijn vaak ook de grenzen van potentiële ontbossing. Boeren die de toegang tot de Europese markt verliezen, zouden gedwongen kunnen worden hun boerderijen uit te breiden naar beboste gebieden om meer koffie te produceren, die goedkoper verkocht kan worden op markten met minder strenge regels op het gebied van ontbossing en arbeidsomstandigheden. 

Koffie wordt geproduceerd door naar schatting 12.5 miljoen boeren in ongeveer 70 landen, maar slechts vijf van hen (Brazilië, Vietnam, Colombia, Indonesië en Honduras) dragen 85% bij aan het koffieaanbod in de wereld. De resterende 15% wordt geproduceerd door 9.6 miljoen koffieproducenten, vaak kleine en economisch onzekere boeren die niet over de middelen beschikken die nodig zijn om aan duurzaamheidsnormen te voldoen of alternatieve inkomstenbronnen te vinden. Hun behoeften verschillen van die van anderen en vereisen op maat gemaakte oplossingen die tegemoetkomen aan de vaak radicaal verschillende economische en juridische realiteiten waarmee zij worden geconfronteerd.

De auteurs van de Barometer betogen dat als grote koffiebranders de armoede en ontbossing serieus willen aanpakken, ze moeten vermijden dat ze zulke boeren uitsluiten van hun toeleveringsketens. De koffiebedrijven beschikken over de middelen om hun inzet te verdubbelen en te investeren in deze kwetsbare regio’s, waarbij ze lokaal samenwerken met de overheid, het maatschappelijk middenveld en producentengroeperingen. Maatwerkoplossingen omvatten het luisteren naar de prioriteiten en perspectieven van producenten en het doen van zinvolle investeringen. 

“Investeren in boerengemeenschappen in kwetsbare landschappen lijkt misschien een riskante optie, maar deze investeringen zijn essentieel om de risico’s te beperken en de grondoorzaken van de mondiale ontbossing aan te pakken, terwijl wordt voorkomen dat kwetsbare kleine boeren worden uitgesloten van de mondiale markten”, zegt Niels Haak, directeur Sustainable Koffiepartnerschappen bij Conservation International.

De EU en de grootste koffiebedrijven in de wereld moeten ervoor zorgen dat de kosten van het voorkomen van ontbossing niet op de schouders komen van degenen die toch al in armoede leven. De auteurs van de Barometer dringen er bij de Europese Unie op aan om de implementatie van de Ontbossingsverordening te ondersteunen met een reeks begeleidende maatregelen om de impact op kleine boeren te minimaliseren en koffieproducerende landen te ondersteunen in hun duurzame transitie.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending