Verbind je met ons

werk

Politiek akkoord over de bescherming van werknemers tegen gevaarlijke stoffen

DELEN:

gepubliceerd

on

We gebruiken uw aanmelding om inhoud aan te bieden op manieren waarmee u heeft ingestemd en om ons begrip van u te verbeteren. U kunt zich op elk moment afmelden.

Een herziening van de regels ter bescherming van werknemers van kankerverwekkende en andere gevaarlijke stoffen is informeel overeengekomen door de onderhandelaars van het Parlement en de Raad, EMPL.

Tijdens de onderhandelingen hebben Europarlementariërs ervoor gezorgd dat reproductietoxische stoffen zijn opgenomen in de vierde herziening van de richtlijn kankerverwekkende en mutagene stoffen op het werk (CMD4). Deze stoffen hebben nadelige effecten op de voortplanting en kunnen een verminderde vruchtbaarheid of onvruchtbaarheid veroorzaken. Voor 11 van deze stoffen wordt in de bijlage bij de richtlijn een bindende beroepsgrenswaarde ingevoerd. Als gevolg hiervan zal de richtlijn worden omgedoopt tot de richtlijn kankerverwekkende, mutagene en reproductietoxische stoffen (CMRD).

Betere bescherming van gezondheidswerkers

De leden van het Europees Parlement stelden ook vast dat werknemers die omgaan met gevaarlijke geneesmiddelen (HMP's) voldoende en passende opleiding zullen krijgen, met het oog op een betere bescherming van werknemers in de gezondheidszorg. HMP's zijn geneesmiddelen met antitumoractiviteit die zeer zorgwekkende chemicaliën bevatten die de celgroei en -vermeerdering remmen. De Commissie stelt, na raadpleging van de belanghebbenden, richtsnoeren en praktijknormen van de Unie op voor de bereiding, toediening en verwijdering van gevaarlijke geneesmiddelen op de werkplek.

advertentie

Nieuwe stoffen en lagere blootstellingsniveaus

Voor acrylonitril en nikkelverbindingen zijn grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling vastgesteld, dwz de maximale hoeveelheid schadelijke stoffen (meestal uitgedrukt in milligram per kubieke meter lucht) waaraan werknemers kunnen worden blootgesteld. Voor benzeen wordt de maximumlimiet naar beneden bijgesteld.

Daarnaast heeft het Parlement erop aangedrongen dat de Commissie vóór eind 25 een actieplan zal presenteren om grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling voor ten minste 2022 stoffen of groepen stoffen te bereiken.

advertentie

“Dit is een enorm succes, niet alleen voor de medewetgevers, maar in de eerste plaats voor de mensen ter plaatse wiens gezondheid we willen beschermen. Het is al lang een verzoek van het Parlement om reprotoxische stoffen op te nemen in het toepassingsgebied van de CMD-richtlijn en om ervoor te zorgen dat werknemers, met name in de gezondheidssector, zoveel mogelijk worden beschermd bij het hanteren van HMP's. Het is ons eindelijk gelukt om het waar te maken. Dankzij de herziene wetgeving zullen jaarlijks duizenden gevallen van nadelige gezondheidseffecten en sterfgevallen worden voorkomen”, aldus Lucia Ďuriš Nicholsonová (Renew, SK), voorzitter van de EMPL-commissie na afronding van de onderhandelingen.

Volgende stappen

Het informele akkoord moet nu formeel worden goedgekeurd door het Parlement en de Raad om in werking te treden. De werkgelegenheidscommissie stemt binnenkort voor het eerst over de deal.

Nadere inlichtingen 

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.
advertentie
advertentie

Trending