Verbind je met ons

Landbouw

De Commissie wijst 77 miljoen euro aan noodsteun toe aan boeren

DELEN:

gepubliceerd

on


De Europese Commissie heeft voorgesteld 77 miljoen euro uit de landbouwreserve te mobiliseren ter ondersteuning van boeren uit de fruit-, groenten- en wijnsectoren van Oostenrijk, Tsjechië en Polen, die onlangs te lijden hebben gehad onder ongunstige weersomstandigheden van ongekende omvang, evenals Portugese wijnproducenten die worden geconfronteerd met ernstige marktverstoringen.

De voorstellen van de Commissie, die door de lidstaten zijn aanvaard, wijzen 10 miljoen euro toe aan Oostenrijk, 15 miljoen euro aan Tsjechië, 37 miljoen euro aan Polen en 15 miljoen euro aan Portugal. Deze landen kunnen deze EU-steun tot 200% aanvullen met nationale fondsen.

In het voorjaar van dit jaar werden Tsjechië, delen van Oostenrijk en delen van Polen getroffen door ongekende vorst die, na ongewoon milde temperaturen in maart, grote gevolgen had voor de boomgaarden en wijngaarden. In Polen werd extra schade veroorzaakt door hagel. De betrokken gebieden en het betrokken productieaandeel zijn aanzienlijk en brengen de economische levensvatbaarheid van de getroffen landbouwbedrijven in gevaar. 

De nationale autoriteiten zullen de steun rechtstreeks onder de boeren verdelen om hen te compenseren voor hun economische verliezen. Oostenrijk, Tsjechië en Polen zullen de Commissie in kennis moeten stellen van de details van de uitvoering van de maatregelen, met name de criteria die worden gebruikt om de individuele steun te berekenen, het beoogde effect van de maatregel, de evaluatie ervan, en de maatregelen die zijn genomen om concurrentievervalsing te voorkomen en overcompensatie.

Ondertussen lijden de wijnproducenten in Portugal onder marktonevenwichtigheden die zouden kunnen uitmonden in een langdurige en bredere crisis. De huidige ongekende accumulatie van voorraden in Portugal wordt veroorzaakt door een daling van de verkoop van rode wijn in combinatie met een stijging van de productie vorig jaar. Portugal was in 2023 de lidstaat met de grootste productiestijging vergeleken met het jaar ervoor. Het vandaag door de Commissie gepresenteerde steunpakket zal een tijdelijke crisisdestillatie in dit land financieren om een ​​deel van de momenteel overtollige volumes weg te nemen en de markt weer in evenwicht te brengen.

Om concurrentievervalsing te voorkomen, mag de door distillatie verkregen alcohol alleen worden gebruikt voor industriële doeleinden, zoals desinfectie-, farmaceutische en energiedoeleinden. De nationale autoriteiten kunnen de steun verdelen onder wijnproducenten, wijncoöperaties, distilleerders en wijnbedrijven, en zullen de regels voor de steunaanvraag vaststellen. Van Portugal wordt verwacht dat het de Commissie in kennis stelt van de uitvoering van de maatregel, met name van de hoeveelheden wijn die voor elke regio uit de markt worden gehaald.

Janusz Wojciechowski, commissaris voor Landbouw, zei dat de Europese Commissie met deze noodsteun “de broodnodige hulp zal bieden aan onze boeren in Oostenrijk, Tsjechië, Polen en Portugal. De grote klimatologische en marktverstoringen waarmee deze boeren te kampen hebben, illustreren eens te meer het belang van een sterke landbouwreserve in de GLB-begroting, om de stabiliteit te versterken in het licht van steeds ernstiger en onvoorspelbaardere crises. De stabiliteit van onze boeren is van fundamenteel belang voor de stabiliteit van onze samenleving. Daarom zal de Commissie hen nu en in de toekomst bijstaan ​​in tijden van nood.”

advertentie

Om de grotere uitdagingen aan te pakken waarmee de wijnsector in de EU wordt geconfronteerd, heeft de Commissie onlangs ook een initiatief gelanceerd Groep op hoog niveau voor het wijnbeleid die naar verwachting begin 2025 aanbevelingen zal opleveren voor toekomstige beleidsontwikkelingen.

De betalingen aan boeren voor de financiële noodsteun aan Tsjechië, Oostenrijk en Polen moeten uiterlijk op 31 januari 2025 worden gedaan, terwijl de steun aan de begunstigden voor de tijdelijke distillatie in uitzonderlijke crises naar Portugal uiterlijk op 30 april 2025 moet worden betaald. De bepalingen van de steun zullen de komende dagen worden aangenomen en zullen rechtstreeks van toepassing zijn na hun inwerkingtreding in juli 2024.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending