Verbind je met ons

Landbouw

Een nieuwe kijk op het landbouwbeleid van de Europese Unie: een oproep tot decentralisatie

DELEN:

gepubliceerd

on

Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van de Europese Unie staat onder intensief toezicht, waarbij critici de rigiditeit en gecentraliseerde aanpak ervan onder de loep nemen. Naarmate het debat heviger wordt, roepen stemmen uit verschillende hoeken, waaronder boeren en politici, op tot ingrijpende hervormingen om beter aan te sluiten bij de voedselzekerheidsdoelstellingen van de EU en de economische groei.

Politici, zoals Axinia Adriaan Vicevoorzitter van de Alliantie voor de Unie van Roemenen (AUR), (foto) betogen dat het huidige GLB de fundamentele beginselen van nationale soevereiniteit, zelfbeschikking en individuele verantwoordelijkheid ondermijnt. Axinia benadrukt dat de huidige aanpak, opgelegd door de EU, innovatie in de weg staat en het vermogen van de lidstaten belemmert om het landbouwbeleid af te stemmen op de noodzakelijke specificaties, unieke landbouwlandschappen, klimaten en tradities. Axinia benadrukte het belang van het toestaan ​​van een grotere autonomie aan de lidstaten bij het vormgeven van hun landbouwbeleid om duurzaamheid en economische groei te bevorderen, en stelde:

“Wij zijn van mening dat een one-size-fits-all-aanpak, opgelegd door de EU, niet bevorderlijk is voor duurzame landbouwpraktijken of economische groei. Tot nu toe is het GLB er in Roemenië niet in geslaagd boeren te helpen hun irrigatiesystemen te ontwikkelen en kleine familiebedrijven te beschermen en concurrerend te houden op de interne markt.”

Axinia maakt duidelijk dat het huidige GLB disproportioneel ten goede komt aan grote landbouwbedrijven ten opzichte van kleinere familiebedrijven. Benadrukt de noodzaak om de landbouwsubsidies te hervormen om prioriteit te geven aan kleine en middelgrote boerderijen, die aanzienlijk bijdragen aan de lokale economieën en levendige plattelandsgemeenschappen ondersteunen.

De gebeurtenissen van de afgelopen jaren hebben aangetoond dat er behoefte is aan protectionistische benaderingen van het handelsbeleid om de Europese boeren te beschermen tegen amorele concurrentie. Axinia stelt dat: “Beleid op maat dat de sterke punten van elke lidstaat ondersteunt, kan leiden tot een efficiëntere allocatie van middelen en een sterkere landbouwsector in het algemeen, wat zowel boeren als consumenten ten goede komt”. Door prioriteit te geven aan de binnenlandse landbouwproductie zou de EU de voedselzekerheid kunnen vergroten, de klimaatverandering kunnen verzachten, de biodiversiteit kunnen behouden en lokale boeren in de EU kunnen ondersteunen. Het standpunt van de AUR sluit aan bij een veel bredere en snel groeiende roep om gedeeltelijke decentralisatie en flexibiliteit binnen het GLB. Velen hebben gesmeekt om de empowerment van de lidstaten om hun landbouwsectoren en burgers zo goed mogelijk te dienen.

Terwijl de Europese Unie deze uitdagingen blijft aangaan, klinken stemmen als die van Axinia Adrian, die pleiten voor een meer gedecentraliseerde en flexibele benadering van het landbouwbeleid, is in opkomst. De EU moet blijven luisteren naar deze groeiende zorgen om met succes de weg vrij te maken voor een betere en duurzamere Europese landbouw.

advertentie

Materiaal gemaakt op verzoek van SC Oracle Consulting SRL op verzoek van de Alliantie voor de Unie van Roemeense Partij - AUR Alliance, CMF 21240330.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending