Verbind je met ons

Economie

Commissie stelt nieuwe regels vast om mensenrechten en milieu in mondiale waardeketens te respecteren

DELEN:

gepubliceerd

on

De Europese Commissie heeft vandaag (23 februari) een voorstel aangenomen voor een richtlijn inzake due diligence op het gebied van duurzaam ondernemen. Het voorstel heeft tot doel de toeleveringsketens duurzamer te maken en de rechten van werknemers te respecteren. 

Het is te hopen dat bedrijven door op EU-niveau actie te ondernemen zich niet hoeven te houden aan een "spaghetti" van verschillende regels in verschillende staten die de interne markt versnipperen. Sommige bedrijven hebben al actie ondernomen om de consumentendruk en negatieve publiciteit de kop in te drukken, sommige landen hebben een vorm van due diligence ingevoerd.

Bedrijven zullen worden verplicht om negatieve effecten van hun activiteiten op mensenrechten, zoals kinderarbeid en uitbuiting van werknemers, en op het milieu, bijvoorbeeld vervuiling en verlies van biodiversiteit, te identificeren en, waar nodig, te voorkomen, te beëindigen of te verminderen. De Commissie hoopt dat de nieuwe regels rechtszekerheid en een gelijk speelveld zullen brengen. Het is ook te hopen dat de maatregelen effect zullen hebben buiten de EU. 

De nieuwe regels zijn van toepassing op grote naamloze vennootschappen met een omzet van meer dan € 150 miljoen wereldwijd en 500+ werknemers of bedrijven in "high impact sectoren" met een omzet van € 40 miljoen en 250+ werknemers. Niet-EU-bedrijven die actief zijn in de EU zijn inbegrepen. Kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) vallen niet rechtstreeks onder dit voorstel.

De door de lidstaten aangewezen nationale administratieve autoriteiten zullen verantwoordelijk zijn voor het toezicht op deze nieuwe regels en kunnen boetes opleggen in geval van niet-naleving. Daarnaast krijgen slachtoffers de mogelijkheid om juridische stappen te ondernemen voor schade die met gepaste zorgvuldigheidsmaatregelen had kunnen worden voorkomen.

Grote bedrijven zullen een plan moeten hebben om ervoor te zorgen dat hun bedrijfsstrategie verenigbaar is met het beperken van de opwarming van de aarde tot 1.5 °C in overeenstemming met de Overeenkomst van Parijs. Bijzondere verantwoordelijkheid zal worden gedragen door bedrijfsleiders, die een specifieke verantwoordelijkheid moeten krijgen voor het opzetten en begeleiden van de implementatie van due diligence en deze te integreren in de bedrijfsstrategie. 

Het Commissievoorstel bevat ook begeleidende maatregelen om bedrijven, met name kleine bedrijven, of bedrijven in derde landen te helpen zich aan te passen aan de nieuwe regels. 

advertentie

Deel dit artikel:

advertentie

Trending