#SustainableFinance - Expertgroep van de Commissie brengt eerste rapport uit over de openbaarmaking van klimaatgerelateerde informatie

De Technical Expert Group on Sustainable Finance in juli door de Commissie opgezet 2018 heeft haar eerste rapport over de openbaarmaking van klimaatgerelateerde informatie door bedrijven gepubliceerd.

Het bevat aanbevelingen aan de hand waarvan de Commissie haar niet-bindende richtsnoeren inzake niet-financiële rapportage kan bijwerken met specifieke verwijzing naar klimaatgerelateerde informatie, overeenkomstig de aanbevelingen van de taskforce klimaat-gerelateerde financiële openbaarmakingen (TCFD), opgesteld door de Financial Stability Board, en met de Commissievoorstel over een 'taxonomie' van duurzame economische activiteiten.

Het rapport bevat voorstellen om niet alleen te onthullen hoe klimaatverandering de prestaties van een bedrijf kan beïnvloeden, maar ook de impact van het bedrijf zelf op de klimaatverandering.

De aankondiging is een volgende stap voorwaarts in de uitvoering van de EU Actieplan voor duurzame financiën die de Commissie in maart 2018 heeft gepubliceerd en een vervolg geeft op de Wetgevingsvoorstel van de Commissiel over de openbaarmaking van klimaatgerelateerde informatie gepresenteerd in mei 2018. De Technical Expert Group verwacht tegen juni 2019 zijn andere rapporten over taxonomie, CO2-benchmarks en groene obligaties te voltooien.

Meer informatie over de melden.

Comments

Facebook reacties

Tags: , ,

Categorie: Een voorpagina, Economie, EU, Europese Commissie, Financiering

Reacties zijn gesloten.