Verbind je met ons

Vennootschapsbelasting regels

#ParadisePapers - Commissie volgt illegale belastingvoordelen voor jachten en vliegtuigen

DELEN:

gepubliceerd

on

De Commissie heeft haar agenda om belastingontwijking in de jacht- en vliegtuigsector aan te pakken opgevoerd door inbreukprocedures in te leiden met betrekking tot belastingvoordelen die worden toegepast in de pleziervaartuigen in Italië en op het eiland Man.

Deze bepalingen kunnen leiden tot grote concurrentievervalsing, zoals bleek uit de 'Paradise Papers'-lekken van vorig jaar.

In het licht van haar latere onderzoeken naar deze zaken en contacten met de betrokken lidstaten, heeft de Commissie besloten Italië een aanmaningsbrief te sturen wegens het niet heffen van het juiste btw-bedrag op de leasing van jachten. De Commissie heeft ook besloten Italië een met redenen omkleed advies te sturen vanwege zijn onwettige systeem van vrijstellingen voor brandstof die wordt gebruikt voor het aandrijven van in kaart gebrachte jachten in EU-wateren. Ten slotte is er een aanmaningsbrief naar het VK gestuurd over de onrechtmatige btw-praktijken van het Isle of Man met betrekking tot de levering en leasing van vliegtuigen.

Commissaris voor Economische en Financiële Zaken, Belastingen en Douane-unie, Pierre Moscovic, zei: "Het is gewoon niet eerlijk dat sommige individuen en bedrijven ermee wegkomen om niet het juiste btw-bedrag te betalen voor producten zoals jachten en vliegtuigen. Een gunstige fiscale behandeling voor privéboten en -vliegtuigen is duidelijk in strijd met onze gezamenlijk overeengekomen belastingregels en leidt tot ernstige concurrentievervalsing in de maritieme en luchtvaartsector. Met dit in gedachten onderneemt de Commissie actie om regels aan te pakken die de EU-wetgeving op deze gebieden proberen te omzeilen."

Meer in detail hebben de ingeleide inbreukprocedures betrekking op:

- Een verlaagde btw-grondslag voor de verhuur van jachten die worden aangeboden in de belastingwetgeving van Italië. De huidige EU-btw-regels staan ​​lidstaten toe diensten niet te belasten wanneer het daadwerkelijke gebruik en genot van het product buiten de EU ligt. Maar de regels staan ​​geen algemene forfaitaire verlaging toe zonder bewijs van waar de dienst daadwerkelijk wordt gebruikt. Italië heeft btw-richtlijnen opgesteld volgens welke hoe groter de boot is, hoe minder verhuur in EU-wateren wordt geschat. Bijgevolg verlaagt een dergelijke regel het toepasselijke btw-tarief aanzienlijk.

- Accijnsregels voor brandstof in motorboten in Italië. De huidige EU-accijnsregels staan ​​lidstaten toe om geen belasting te heffen op brandstof die door een scheepvaartbedrijf wordt gebruikt voor commerciële doeleinden, dwz de verkoop van zeevaartdiensten. Een vrijstelling zou echter alleen van toepassing moeten zijn als de persoon die de boot verhuurt dergelijke diensten aan anderen verkoopt. In strijd met de EU-regels staat Italië toe dat gecharterde pleziervaartuigen, zoals jachten, als 'commercieel' worden aangemerkt, zelfs als ze voor persoonlijk gebruik worden gebruikt, waardoor ze kunnen profiteren van vrijstelling van accijns op brandstof die wordt gebruikt om zijn motoren aan te drijven.

advertentie

- Misbruik van btw-praktijken op het eiland Man. De btw is alleen aftrekbaar bij zakelijk gebruik. Leveringen van vliegtuigen, inclusief leasingdiensten, die uitdrukkelijk voor privégebruik zijn bedoeld, mogen niet vrijgesteld zijn van btw. De Commissie is van mening dat het VK onvoldoende actie heeft ondernomen tegen oneerlijke btw-praktijken op het eiland Man met betrekking tot de levering en leasing van vliegtuigen.

De Paradise Papers brachten wijdverspreide btw-ontduiking in de jacht- en luchtvaartsector aan het licht, mogelijk gemaakt door nationale regels die niet in overeenstemming zijn met de EU-wetgeving. Deze inbreuken volgen op een eerste pakket inbreuken tegen Cyprus, Malta en Griekenland op verlaagde BTW-basis voor de verhuur van jachten en waarvoor de Commissie van al deze lidstaten de verzekering heeft gekregen dat de wetgeving zal worden gewijzigd.

Naast de inbreukprocedures die vandaag door de Commissie zijn ingeleid, heeft het Europees Parlement onlangs aangegeven dat zijn TAX3-commissie die de Paradise Papers opvolgt, zich ook over deze kwestie zal buigen. De commissie zal later in november het eiland Man bezoeken.

Achtergrond

Italië en het VK hebben nu twee maanden de tijd om te reageren op de argumenten van de Commissie met betrekking tot de btw op respectievelijk jachten en vliegtuigen. Als zij binnen die twee maanden geen actie ondernemen, kan de Commissie hun autoriteiten een met redenen omkleed advies sturen.

Als Italië binnen twee maanden geen gevolg geeft aan het met redenen omklede advies over accijnzen, kan de Commissie besluiten de zaak aanhangig te maken bij het Hof van Justitie van de EU.

Sinds het begin van haar mandaat heeft de Commissie-Juncker het voortouw genomen bij Europese en internationale inspanningen ter bestrijding van belastingontwijking en belastingontduiking. Wat de btw betreft, streven recente initiatieven van de Commissie ernaar om a gemeenschappelijke btw-ruimte in de EU die minder fraudegevoelig is en om de samenwerking tussen de lidstaten te verbeteren. Het probleem van btw-fraude kent geen grenzen en kan er alleen maar zijn effectief opgelost door een gecoördineerde, gezamenlijke inspanning van lidstaten.

Meer informatie

- Zie volledig voor de belangrijkste beslissingen in het inbreukpakket van november 2018 MEMO / 18 / 6247.

- Zie voor de algemene inbreukprocedure MEMO / 12 / 12.

- Op de EU inbreuken procedure.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending