#EU Het openen van een nieuw hoofdstuk van de betrekkingen met The Gambia

BARROWNeven Mimica, commissaris voor Internationale Samenwerking en Ontwikkeling, is vandaag in Gambia met de nieuw verkozen president Adama Barrow en zijn nieuwe regering.

Commissaris Mimica legde de volgende verklaring af: "De vreedzame democratische verandering in Gambia is het resultaat van de vastberadenheid van het Gambiaanse volk, evenals de regionale en internationale gecoördineerde inspanningen van de Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten. Gambiërs hebben lovenswaardige vastberadenheid, geduld en moed getoond tijdens een periode van hoge spanning. De EU zet zich volledig in om met president Barrow en zijn regering samen te werken. We willen een bevoorrechte partner zijn van The New Gambia. Naast het € 75 miljoen pakket met onmiddellijke ondersteuning dat vandaag is ondertekend, bereiden we nu al een middellangetermijnpakket voor van € 150 miljoen, dat zich richt op het opbouwen van de capaciteiten van de staat en het creëren van banen."

Dit bezoek is een duidelijk signaal van de bereidheid van de EU om onmiddellijke financiële en technische steun te verlenen aan het democratische proces in Gambia en zijn dividenden voor de bevolking op het gebied van goed bestuur, eerbiediging van de mensenrechten en de rechtsstaat. De EU zal ook haar steun voor duurzame en inclusieve ontwikkeling van het land opvoeren in nauw overleg met de nieuwe autoriteiten. De EU is vastbesloten om vooruitgang te ondersteunen op het gebied van democratie, mensenrechten, goed bestuur en duurzame en inclusieve ontwikkeling.

Het pakket maatregelen, voor een bedrag van € 75 miljoen, is vandaag door commissaris Mimica ondertekend. Het omvat een project van € 10.5 miljoen om de toegang van de meest kwetsbare bevolkingsgroepen, inclusief gezinnen met een vrouwelijk hoofd, tot markten en sociaal-economische faciliteiten te versterken. Dit zal gebeuren via een revalidatieprogramma voor de aanvoerweg. Verder zal een project van € 20.5 miljoen gericht zijn op het creëren van groei- en werkgelegenheidskansen, met name voor de jeugd, evenals een betere toegang tot voedsel. Een project van € 11.5 zal gericht zijn op het verbeteren van de voedselzekerheid, bijv. Door ondersteuning van het verstrekken van voedsel, contant geld, behandeling van acute ondervoeding en het voorkomen van alle vormen van ondervoeding. Onder de EU Emergency Trust Fund for Africa, Gambia zal profiteren van een bijdrage van € 11 miljoen gericht op het vergroten van kansen op werk voor jongeren. Tot slot maken ook interventies ter waarde van € 21.5 miljoen op het gebied van klimaatverandering, voedselzekerheid, ondersteuning van maatschappelijke organisaties, democratie en mensenrechten, onder andere deel uit van dit eerste pakket.

Commissaris Mimica heeft vandaag ook de voorbereiding aangekondigd van een tweede pakket van € 150 miljoen, dat beschikbaar zal worden gesteld voor acties op middellange en lange termijn ten gunste van de Gambiaanse bevolking. Een technische missie van de EU is een bezoek aan Banjul om gebieden van wederzijds belang te identificeren en te bespreken.

Achtergrond

De Partnerschap EU-Gambia heeft geholpen bij het realiseren van belangrijke ontwikkelingsdoelen voor Gambia, waaronder de aanleg van bijna 50% van het wegennet in Gambia door middel van projecten die worden gefinancierd door het Europees Ontwikkelingsfonds. Ook op andere gebieden, zoals de handel, de visserij en het toerisme, zijn de betrekkingen opgeschoten.

De totale toewijzing van de Europese Unie voor Gambia onder de 11th Europees Ontwikkelingsfonds (EDF) voor de periode 2014-2020 was vastgesteld op EUR 150 miljoen. Er werd besloten om te beginnen met een initiële enveloppe (EUR 33 miljoen voor 2015-2016) ter ondersteuning van de ontwikkelingsprioriteiten van Gambia, zoals gedefinieerd in de "Programma voor versnelde groei en werkgelegenheid" (PAGINA 2012-2016). De belangrijkste sectoren van de eerste fase zijn landbouw voor economische groei en voedselzekerheid / voeding en exit-strategie voor de vervoerssector. Met de nieuwe regering op zijn plaats, omvatten de belangrijkste prioriteiten van de EU op het gebied van ontwikkelingssamenwerking snel het ondersteunen van stabiliteit en wederopbouw van de Gambiaanse staat.

Gambia zal ook profiteren van de regionale agenda van ECOWAS, waarvan de prioriteiten zijn toegespitst op vijf interventiegebieden, met name vrede en veiligheid, infrastructuurontwikkeling, landbouw en weerbaarheid, gemeenschappelijke marktwerking en regionaal concurrentievermogen en capaciteitsopbouw.
Gambia profiteerde ook van de begrotingslijn Milieu. Een wereldwijd project voor klimaatverandering wordt uitgevoerd op het gebied van geïntegreerd beheer van kustgebieden en klimaatverandering. Interventies op het gebied van voedselzekerheid, landbouw en plattelandsontwikkeling, het scheppen van banen, met name voor jongeren en vrouwen, en acties ter ondersteuning van maatschappelijke organisaties, democratie en mensenrechten, zijn momenteel gaande.

Gambia komt in aanmerking voor de EU-noodtrustfonds voor stabiliteit en aanpak van de diepere oorzaken van irreguliere migratie en ontheemden in Afrika. Sinds de Top van Valletta zijn twee nieuwe acties ten gunste van Gambia goedgekeurd voor een totaal van EUR 14.9 miljoen met als doel onder meer het bieden van economische kansen en banen om de capaciteit van jongeren te versterken.

Meer informatie

Over de EU-delegatie in Gambia: https://eeas.europa.eu/delegations/gambia_en

Over het EU-trustfonds voor Afrika: http://ec.europa.eu/europeaid/regions/africa/eu-emergency-trust-fund-africa_en

Comments

Facebook reacties

Tags: , , , , , , , ,

Categorie: Een voorpagina, Afrika, Democratie, Ontwikkeling, Economie, Politiek

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *