Verbind je met ons

Vennootschapsbelasting regels

'Het belastingrapport zal een gamechanger zijn – tijd om lessen te trekken uit LuxLeaks', zeggen Europarlementariërs

DELEN:

gepubliceerd

on

Belastingen Concept. Woord op mapregister van kaartindex. Selectieve focus.

Met de goedkeuring van dit rapport willen de Socialisten en Democraten in het EP het werk op dit gebied voortzetten in het kader van TAXE II met een uitgebreid mandaat om het werk dat door de eerste speciale commissie van TAXE is begonnen te voltooien en toezicht te houden op de uitvoering van haar lange lijst met aanbevelingen.

Woordvoerder van de S&D-groep voor de speciale TAXE-commissie Peter Simon zei: “Ons werk heeft mij geleerd dat we hier niet te maken hebben met geïsoleerde incidenten, maar met systematische belastingdumping die wordt georganiseerd, of op zijn minst wordt getolereerd door de staat. Deze vicieuze cirkel moet worden doorbroken door meer transparantie, controle en sancties. Wij spreken voor alle eerlijke belastingbetalers als we duidelijk maken dat dergelijk gedrag niet langer kan worden getolereerd.

“De negatieve gevolgen van belastingontwijking door multinationale ondernemingen moeten worden gedragen door alle andere belastingbetalers, inclusief kleine en middelgrote ondernemingen. Daarom moet er een alomvattend juridisch kader voor eerlijke vennootschapsbelasting in Europa tot stand worden gebracht.

“In het rapport van de speciale commissie doen we suggesties en maken we duidelijk wat we verwachten van de lidstaten en de Europese Commissie – namelijk een alomvattend pakket tegen agressieve belastingplanning. Het moet ons doel zijn om bedrijven belasting te laten betalen in de landen waar winst wordt gemaakt.”

S&D-lid van het Europees Parlement en co-auteur van het rapport van de TAXE-commissie, Elisa Ferreira, zei: “Jarenlang zijn grote multinationals in staat geweest hun belastingaanslag te verlagen via 'sweetheart deals' die in verschillende lidstaten zijn gesloten. Als gevolg hiervan werden de belastingen die onze gezondheidszorgdiensten, onderwijs en infrastructuur ondersteunen vrijwel uitsluitend betaald door het MKB en de gemiddelde burger. Deze situatie is politiek ondraaglijk geworden, vooral in tijden van harde bezuinigingen op de sociale voorzieningen.

“Vandaag heeft dit Parlement de EU-regeringen en de Europese Commissie een duidelijke routekaart gegeven om agressieve belastingplanning door multinationals te bestrijden en de huidige onaanvaardbare situatie te veranderen.

advertentie

“Het rapport bevat veel vooruitstrevende voorstellen. Deze omvatten (naast vele andere maatregelen): een oproep aan EU-regeringen om nieuwe regels aan te nemen om multinationale bedrijven te dwingen hun winsten en betaalde belastingen per land te rapporteren; een volledige gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (CCCTB); een Europese zwarte lijst van belastingparadijzen, met sancties voor degenen die ermee te maken hebben; bescherming voor klokkenluiders; en een onverenigbaarheidsregime voor adviseurs op belastinggebied. Ze dringen er ook bij de lidstaten op aan om de transparantie te vergroten over de belastingafspraken tussen nationale belastingdiensten en multinationals, die de kern vormden van het LuxLeaks-schandaal, en om sancties op te leggen in geval van niet-naleving.

“Het werk is nog niet voorbij. We konden geen toegang krijgen tot bepaalde informatie. Met de oprichting van een nieuwe commissie hopen we ons werk af te ronden en de druk op peil te houden zodat deze aanbevelingen worden vertaald in concrete acties.”

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending